.
Dự đoán lịch visa tháng 12/2015
Image
Image
Image
DỰ ĐOÁN LỊCH VISA DECEMBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

phuonganh08 6 08/04/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

tdad 5 15/03/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

vinh79 2 01/07/2004
hthienthu 3 08/07/2004
oanhvas 3 08/07/2004
cuontheochieugio 3 08/07/2004


----------------------------------------

F4

dungbui 5 08/04/2003
lee22774 10 15/05/2003
duyenkhaitoan 4 01/04/2003
andreeit 4 01/04/2003
nguyenthanhang194 4 01/04/2003
nova281182 8 01/05/2003
anhminh 6 15/04/2003
cuontheochieugio 5 08/04/2003

----------------------------------------

Update 02/11/2015

591695 top -
mình xin dự đoán visa diện f3 tăng 2 tuần

591700 top -
mình xin dự doán f4 tăng 10 tuần

591718 top -

Mình xin dự đoán visa tháng 12/2015 F4 tăng 4 tuần (01/04/2003).

591745 top -
Minh du doan f2b tang 05 tuan!

591746 top -
Mình xin dự đoán VB tháng 12/2015,F4 tăng 4 tuần đến 1-4-2003.

591752 top -
Mình dự đoán F1 tăng 6 tuần .Hi vọng tháng sau mình và mọi người được nhận thư phỏng vấn !

591846 top -
Mình xin dự đoán visa diện f3 tăng 3 tuần

591933 top -
Mình xin dự đoán lỉch visa tháng 12: F4 tăng 4 tuần đến 01/04/2003. Xin cám ơn.

591938 top -
Dự đoán f4 tăng 8 tuần đến 1/5 luộn

591982 top -
Mình xin dự đoán lịch visa tháng 12/2015, F4 tăng 6tuần .

592107 top -
Dự đoán F3 tháng nầy chỉ tăng được 3 tuần...Bưồn
F4 tăng 5 tuần

592348 top -
Đã có VB tháng 12/2015 rồi: http://travel.state.gov/content/visas/e ... -2015.html
F1: 01/4/2008
F2A: 15/6/14
F2B: 01/3/2009
F3: 01/7/2004
F4: 22/3/2003

592746 top -
VB tháng 12/2015 có thêm mục mới để dự đoán cho tháng sắp đến nha mọi người
E. VISA AVAILABILITY IN THE COMING MONTHS
FAMILY-sponsored categories (potential monthly movement)
Worldwide dates:
F1: Three to six weeks / 3-6 tuần
F2A: Three to six weeks / 3-6 tuần
F2B: Up to one month / có thể tăng 1 tháng
F3: Two to four weeks / 2-4 tuần
F4: Three or four weeks / 3-4 tuần

592767 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image
Image
Image
DỰ ĐOÁN LỊCH VISA DECEMBER-2015
========================================
Nickname Tuần Dự đoán
========================================

F1

phuonganh08 6 08/04/2008
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2A

........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F2B

tdad 5 15/03/2009
........... .. ../../....
........... .. ../../....
........... .. ../../....


----------------------------------------

F3

vinh79 2 01/07/2004
hthienthu 3 08/07/2004
oanhvas 3 08/07/2004
cuontheochieugio 3 08/07/2004


----------------------------------------

F4

dungbui 5 08/04/2003
lee22774 10 15/05/2003
duyenkhaitoan 4 01/04/2003
andreeit 4 01/04/2003
nguyenthanhang194 4 01/04/2003
nova281182 8 01/05/2003
anhminh 6 15/04/2003
cuontheochieugio 5 08/04/2003

----------------------------------------

Update 02/11/2015