.
ESL 267: Female Seeks Mature Male


ESL 267: Female Seeks Mature Male


Download


Julia was 12 years old. Her best friend Betsy was 13. Summer was almost over. School was about to start. Julia and Betsy were having lunch at BurgerBoy. Betsy had decided that Julia needed a boyfriend.

"But why?" asked Julia. "I'm okay without one. What good is a 12-year-old boy anyway? All they're interested in is playing baseball or riding their skateboards. Where does a girl fit into that picture?"

"Don't be silly," replied Betsy. "And forget about 12-year-olds. They're immature. You should go for someone more experienced—someone at least 13 years old. Someone who will carry your books and walk you to your classes. You need someone who'll give you a Valentine's Day card and remember your birthday. You need someone to comfort you when you're sad and lonely. You need someone to protect you."

"But my dad does that! That's what dads are for. He comforts me; he protects me. And he remembers my birthday, too. I've got a backpack to carry my books, and I know where all my classes are. I don't need an escort. And a Valentine's Day card means that someone loves you. What if I don't love them back? I don't want a Valentine's Day card from someone I don't love. I don't love anyone anyway. I'm too young. I don't think I even know what love is. Besides, you don't have a boyfriend. Why should I?"

"Because you're my first client. I've decided that I'm going to be a matchmaker when I grow up."

"Well, if I'm your first client, that means I'll probably also be your first mistake. No, thank you."

442206 top -


*Vocabulary:

• backpack:
• client:
• comfort:
• escort:
• fit:
• immature:
• lonely:
• matchmaker:
• mature:
• protect:
• silly:
• skateboard:
• Valentine's Day:

---------------------

*Wh-Questions:

• Who was Julia's best friend?

• What were the two girls doing?

• Where were they having lunch?

• What had Betsy decided?

• How did Julia feel about having a boyfriend?

• According to Julia, what are 12-year-old boys interested in?

• According to Betsy, who are immature?

• When would Julia need someone to comfort her?

• Who remembers Julia's birthday?

• Why doesn't Julia love anyone?

--------------------

*Fill in blanks:

Julia was 12 years old. Her best friend ____ was 13. Summer was almost over. School was ____ to start. Julia and Betsy were having lunch ____ BurgerBoy. Betsy had decided that Julia needed a ____ .

“But why?” asked Julia. “I’m okay without one. ____ good is a 12-year-old boy anyway? All they’re ____ in is playing baseball or riding their skateboards. ____ does a girl fit into that picture?”

“Don’t ____ silly,” replied Betsy. “And forget about 12-year-olds. They’re ____ . You should go for someone more experienced—someone at ____ 13 years old. Someone who will carry your ____ and walk you to your classes. You need ____ who’ll give you a Valentine’s Day card and ____ your birthday. You need someone to comfort you____ you’re sad and lonely. You need someone to ____ you.”

“But my dad does that! That’s what ____ are for. He comforts me; he protects me. ____ he remembers my birthday, too. I’ve got a to carry my books, and I know where ____ my classes are. I don’t need an escort. ____ a Valentine’s Day card means that someone loves ____ . What if I don’t love them back? I ____ ’t want a Valentine’s Day card from someone I ____ ’t love. I don’t love anyone anyway. I’m too ____ . I don’t think I even know what love . Besides, you don’t have a boyfriend. Why should ____ ?”

“Because you're my first client. I've decided that ____ 'm going to be a matchmaker when I grow____ .”

“Well, if I'm your first client, that means ____ 'll probably also be your first mistake. No, thank ____ .”

--------------------

*Translate into Vietnamese:

..........

442208 top -

ESL 267: Female Seeks Mature Male

*Vocabulary:


• backpack: ba lô
• client: khách hàng
• comfort: tiện nghi
• escort: hộ tống, áp giải
• fit: vừa vặn
• immature: không trưởng thành
• lonely: cô độc
• matchmaker: người làm mai mối
• mature: trưởng thành
• protect: bảo vệ
• silly: khờ khạo
• skateboard: ván trượt
• Valentine's Day: ngày lễ tình nhân

===========================================================

*Wh-Questions:

• Who was Julia's best friend? Betsy

• What were the two girls doing? having lunch

• Where were they having lunch? BurgerBoy

• What had Betsy decided? that Julia needed a boyfriend

• How did Julia feel about having a boyfriend? She is okay without one

• According to Julia, what are 12-year-old boys interested in? playing baseball or riding their skateboards

• According to Betsy, who are immature? 12 year old boy

• When would Julia need someone to comfort her? When Julia sad and lonely

• Who remembers Julia's birthday? Dad

• Why doesn't Julia love anyone? Julia is too young

===========================================================

*Fill in blanks:

Julia was 12 years old. Her best friend __Betsy__ was 13. Summer was almost over. School was __about__ to start. Julia and Betsy were having lunch __at__ BurgerBoy. Betsy had decided that Julia needed a _boyfriend___ .

“But why?” asked Julia. “I’m okay without one. __What__ good is a 12-year-old boy anyway? All they’re _interested___ in is playing baseball or riding their skateboards. __Where__ does a girl fit into that picture?”

“Don’t __be__ silly,” replied Betsy. “And forget about 12-year-olds. They’re __immature__ . You should go for someone more experienced—someone at __least__ 13 years old. Someone who will carry your __books__ and walk you to your classes. You need __someone__ who’ll give you a Valentine’s Day card and __remember__ your birthday. You need someone to comfort you__when__ you’re sad and lonely. You need someone to __protect__ you.”

“But my dad does that! That’s what __dads__ are for. He comforts me; he protects me. __And__ he remembers my birthday, too. I’ve got a to carry my books, and I know where __all__ my classes are. I don’t need an escort. __And__ a Valentine’s Day card means that someone loves ____you__ . What if I don’t love them back? I _don___ ’t want a Valentine’s Day card from someone I __don__ ’t love. I don’t love anyone anyway. I’m too ____young__ . I don’t think I even know what love . Besides, you don’t have a boyfriend. Why should __I__ ?”

“Because you're my first client. I've decided that __I__ 'm going to be a matchmaker when I grow__up__ .”

“Well, if I'm your first client, that means __I__ 'll probably also be your first mistake. No, thank _you___ .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cô gái tìm kiếm chàng trai trưởng thành

Julia 12 tuổi. Bạn thân Betsy 13. Mùa hè sắp hết. Sắp bắt đầu đi học. Julia và Betsy đang ăn trưa tai BurgerBoy. Betsy quyết định Julia cần có bạn trai.

"Nhưng tại sao?" Julia hỏi. "Không có ai mình vẫn okay mà. Một bạn trai 12 tuổi có gì hay? Họ chỉ thích chơi banh hay trượt ván. Bạn gái ở đâu trong bức tranh đó?"

"Đừng khờ như vây," Betsy nói. "Và quên 12 tuổi đi. Họ còn nhỏ. Bồ phải kiếm người kinh nghiệm hơn-ít nhất 13 tuổi. Người nào có thể mang sách và đi cùng bạn đến lớp. Bồ cần có ai đó tặng thiệp Valentine và nhớ ngày sinh của bồ. Bồ cần ai đó làm bạn dễ chịu khi bạn buồn và cô đơn. Bồ cần có ai bảo vệ bồ."

"Nhưng bố tớ làm việc đó! Đó là điều để cần có các ông bố. Bố làm tớ dễ chịu; bảo vệ tớ. Và bố cũng nhớ ngày sinh của tớ. Tớ có ba lô để mang sách của mình, và tớ biết mọi lớp học của tớ. Tớ không cần một gã hộ tống. Và thiệp Valentine từ ai đó mà tớ không yêu. Tớ không yêu ai cả. Tớ quá nhỏ. Tớ không nghĩ ngay cả tớ biết tình yêu là gì. Ngoài ra, bồ cũng không có bạn trai. Thì tại sao tớ phải có?"

"Vì bồ là khách hàng đầu tiên của tớ. Tớ đã quyết định trở thành người mai mối khi lớn lên."

"Này, nếu tớ là khách hàng đầu tiên của bồ, có nghĩa là tớ có thể là sai lầm đầu tiên. Không, cảm ơn."

442675 top -

Ghệ nhí kiếm trai khờ


443187 top -

Cách dịch tựa bài này sẽ được giải thích tại Lost in Translation - Dịch làm sao nguyên vào dịp cuối tuần.

Nhấn vào đây để đọc bài. Cảm ơn bạn.


443394 top -
LESSON 267:

FEMALE SEEKS MATURE MALE -


===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• backpack: ba lộ
• client: khách hàng.
• comfort: an ủi.
• escort: người hộ tống, đội hộ tống.
• fit: dùng được, thích hợp, đúng, phải.
• immature: non nớt, chưa chính chắn.
• lonely: cô đơn.
• matchmaker: người mai mối.
• mature: chín, sung mãn, thuần thục, trưởng thành.
• protect: bảo vệ, che chở.
• silly: ngờ nghệch, ngớ ngẩn, khờ dại.
• skateboard: ván trượt.
• Valentine's Day: Lễ tình nhân.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• Who was Julia's best friend?
- Betsy was her bét friend.

• What were the two girls doing?
-They were having lunch.

• Where were they having lunch?
- They were having lunchat BurgerBoy.

• What had Betsy decided?
- She had decided that Julia needed a boyfriend.

• How did Julia feel about having a boyfriend?
- She felt okay without one.

• According to Julia, what are 12-year-old boys interested in?
-They're interested in is playing baseball or riding their skateboards.

• According to Betsy, who are immature?
- Boys who are about 12-year-olds.

• When would Julia need someone to comfort her?
- She would need someone to comfort when she's sad and lonely.

• Who remembers Julia's birthday?
- Her Daddy.

• Why doesn't Julia love anyone?
- Because she is too young.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Julia was 12 years old. Her best friend Betsy was 13. Summer was almost over. School was about to start. Julia and Betsy were having lunch at BurgerBoy. Betsy had decided that Julia needed a boyfriend.

“But why?” asked Julia. “I’m okay without one. What good is a 12-year-old boy anyway? All they’re interested in is playing baseball or riding their skateboards. What does a girl fit into that picture?”

“Don’t be silly,” replied Betsy. “And forget about 12-year-olds. They’re immature. You should go for someone more experienced—someone at least 13 years old. Someone who will carry your books and walk you to your classes. You need someone who’ll give you a Valentine’s Day card and remember your birthday. You need someone to comfort you when you’re sad and lonely. You need someone to protect you.”

“But my dad does that! That’s what Dad are for. He comforts me; he protects me. And he remembers my birthday, too. I’ve got a backpack to carry my books, and I know where are my classes are. I don’t need an escort. And a Valentine’s Day card means that someone loves you. What if I don’t love them back? I don’t want a Valentine’s Day card from someone I don’t love. I don’t love anyone anyway. I’m too young. I don’t think I even know what love is. Besides, you don’t have a boyfriend. Why should I ?”

“Because you're my first client. I've decided that I'm going to be a matchmaker when I grow up.”

“Well, if I'm your first client, that means I'll probably also be your first mistake. No, thank you .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Julia đã 12 tuổi. Betsy, bạn thân của cô 13 tuổi. Gần như đã hết mùa hè. Trường học sắp khai giảng. Julia và Betsy đang ăn trưa ở BurgerBoy. Betsy quyết định Julia cần có một người bạn trai.

"Nhưng tại sao lại thế? Julia hỏi. "Không có ai tớ vẫn ổn mà. Điều gì phù hợp với một cậu bé 12 tuổi kia chứ? Tất cả những gì các cậu ấy quan tâm là chơi bóng chày hay chơi ván trượt. Một cô gái được đặt ở đâu cho phù hợp trong bức tranh đó?"

"Đừng có ngốc nghếch như thế," Betsy trả lời. "Và hãy quên về chuyện 12 tuổi đi. Mấy cậu ấy còn non nớt lắm. Cậu phải thuộc về một người nào đó từng trải hơn-một người nào đó ít nhất phải 13 tuổi. Người nào đó sẽ mang sách vở cho cậu, và đi cùng cậu vào lớp học. Cậu cần một ai đó sẽ tặng cho cậu tấm thiệp của ngày lễ Tình nhân và ghi nhớ ngày sinh nhật của cậu. Cậu cần ai đó an ủi khi cậu buồn bã và cô đơn. Cậu cần một ai đó để che chở cho cậu."

"Nhưng bố tớ đã làm những việc đó! Đó là những gì bố đã làm cho tớ. Bố an ủi tớ; bố bảo vệ tớ. Và bố cũng nhớ ngày sinh của tớ nữa. Tớ có một cái ba-lô để mang sách vở của mình, và tớ biết các lớp học của mình ở đâu. Tớ không cần một người hộ tống. Và một cái thiệp của ngày lễ Tình nhân có nghĩa là một ai đó đang yêu cậu. Chuyện gì xảy ra nếu tớ không đáp trả tình yêu đó? Tớ không muốn có một tấm thiệp của ngày lễ Tình nhân từ một ai đó mà tớ không yêu. Dù thế nào đi nữa tớ không yêu một ai cả. Tớ còn trẻ con lắm. Thậm chí tớ không nghĩ tớ biết tình yêu là gì nữa. Hơn nữa, cậu không có bạn trai. Tại sao tớ phải có chứ?"

"Bởi vì cậu là người khách hàng đầu tiên của tớ. Tớ quyết định tớ sẽ trở thành một người mai mối khi tớ lớn lên."

"Tốt thôi, nếu tớ là người khách hàng đầu tiên của cậu, điều đó có nghĩa tớ chắc chắn cũng là sai lầm đầu tiên của cậu. Không đâu, cám ơn cậu nhé."

487130 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.