.
RT.1: 73 years old, smashes own record
Tamae Watanabe, 73, smashes own record as oldest woman to climb Mount Everest

Saturday, May 18, 2012: Tamae Watanabe, who on May 16, 2002 at the age of 63 years became the oldest woman to climb Mount Everest, smashed her own record on Saturday, reaching the peak of the world's highest mountain at the age of 73, Kyodo news service reported.
Watanabe, a retired office worker, is a veteran climber who has also conquered Mount McKinley, North America's highest mountain, and other top peaks around the world.
She launched her ascent from the Tibetan north side of the mountain, according to EverestNews, which reported she would attempt to reach the peak on Friday.


Watanabe, whose climb to the summit was delayed twice due to erratic weather high on the mountain, was in a "good state of health" after getting to the top, Mainichi Daily News reported. She began the last push to the peak late Friday after weather had eased and reached her goal Saturday morning.
Min Bahadur Sherchan of Nepal is the oldest man to reach the top of Everest at the age of 76 years, 340 days.
Mount Everest stands 29,029 feet above sea level.
-----------------------------------------------------------Tamae Watanabe, 73 tuổi, phá vỡ kỷ lục của chính mình là người đàn bà cao niên nhất đạt đỉnh Everest
bản dịch từ Google Translate

Thứ Bảy, 18 tháng Năm 2012: Tamae Watanabe, ngày 16 tháng 5 năm 2002 ở tuổi 63 năm trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất leo lên đỉnh Everest, đập vỡ kỷ lục của chính mình vào ngày thứ Bảy, đạt đến đỉnh cao của ngọn núi cao nhất thế giới ở tuổi73, Kyodo dịch vụ tin tức báo cáo.

Watanabe, một nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu, là một nhà leo núi kỳ cựu, người đã chinh phục núi McKinley, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ, và các đỉnh núi khác trên thế giới. Cô đã đi lên từ phía Tây Tạng phía bắc của núi, theo EverestNews, báo cáo cô sẽ cố gắng để đạt đến đỉnh điểm vào thứ Sáu.

Watanabe, mà leo lên đến đỉnh đã bị trì hoãn hai lần do thời tiết thất thường cao trên núi, trong một trạng thái "tốt cho sức khỏe" sau khi lên đến đỉnh, Mainichi Daily News đưa tin. Cô bắt đầu đẩy cao điểm cuối thứ Sáu sau khi thời tiết đã dịu đi và đạt được mục tiêu của cô sáng thứ bảy.

Min Bahadur Sherchan của Nepal là người đàn ông lớn tuổi nhất đạt đến đỉnh Everest ở tuổi 76 năm, 340 ngày. Núi Everest là viết tắt 29.029 feet trên mực nước biển.

429324 top -
Tamae Watanabe, 73, smashes own record as oldest woman to climb Mount Everest

Saturday, May 18, 2012: Tamae Watanabe, who on May 16, 2002 at the age of 63 years became the oldest woman to climb Mount Everest, smashed her own record on Saturday, reaching the peak of the world's highest mountain at the age of 73, Kyodo news service reported.
Watanabe, a retired office worker, is a veteran climber who has also conquered Mount McKinley, North America's highest mountain, and other top peaks around the world.
She launched her ascent from the Tibetan north side of the mountain, according to EverestNews, which reported she would attempt to reach the peak on Friday.


Watanabe, whose climb to the summit was delayed twice due to erratic weather high on the mountain, was in a "good state of health" after getting to the top, Mainichi Daily News reported. She began the last push to the peak late Friday after weather had eased and reached her goal Saturday morning.
Min Bahadur Sherchan of Nepal is the oldest man to reach the top of Everest at the age of 76 years, 340 days.
Mount Everest stands 29,029 feet above sea level.
-----------------------------------------------------------Tamae Watanabe, 73 tuổi, phá vỡ kỷ lục của chính mình là người đàn bà cao niên nhất đạt đỉnh Everest
admin dịch

Thứ Bảy 18 tháng 5,2012 - Tamae Watanabe, ngày 16 tháng 5 năm 2002 ở tuổi 63 đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất leo lên đỉnh Everest, đập vỡ kỷ lục của chính mình vào hôm thứ Bảy, đạt đến đỉnh cao của ngọn núi cao nhất thế giới ở tuổi 73, dịch vụ tin tức Kyodo báo cáo.

Watanabe, một nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu, là một tay leo núi kỳ cựu, người đã từng chinh phục McKinley, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ, và các đỉnh núi khác trên thế giới. Bà đã tiến lên từ Tây Tạng phía bắc của núi. Theo Everest News, bà sẽ cố gắng đạt đến đỉnh điểm vào thứ Sáu.

Watanabe, đã bị trì hoãn hai lần do thời tiết thất thường, trong tình trạng "sức khỏe tốt" sau khi lên đến đỉnh, Mainichi Daily News đưa tin. Bà bắt đầu đẩy lên cao điểm cuối hôm thứ Sáu sau khi thời tiết đã dịu đi và đạt được mục tiêu sáng thứ Bảy.

Min Bahadur Sherchan của Nepal là người đàn ông lớn tuổi nhất đạt đến đỉnh Everest ở tuổi 76 năm, 340 ngày. Núi Everest cao 29.029 feet trên mực nước biển.

429325 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
1 Read RT.1 và RT.2
2 Những bài ngắn được từ báo chí Mỹ, kế đến được dùng Google để dịch ra Việt. Sau cùng được chải chuốt cho dễ đọc với văn phong Việt.
3 Bài sẽ được đằng ở block đầu tiên của Trang Chủ.

Assignment
Chải chuốt lại bản dịch của Google.

update