.
WORDS: My English
My English is poor.
My English is still poor.
I am not good at English.

I am sorry. I just begin learning English. My English is still poor.

-------------------------------------------------------------------
Đọc nhẩm những câu trên cho đến khi thành thói quen. Khi nào muốn viết thì viết y chang như vậy để thành thói quen.

418671 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image