.
ESL 206: Freeway Chase Ends at Newsstand


ESL 206: Freeway Chase Ends at Newsstand


Download


A 24-year-old Los Angeles man was taken to a hospital and then to county jail after leading police on a one-hour freeway chase in a stolen SUV. The chase ended in downtown Los Angeles in front of the Spring Hotel. Most of the chase was uneventful, except for an empty bottle of whiskey that the driver threw at one police vehicle.

When the driver got into downtown, things started to happen. He ran over a fire hydrant. The water spewed out of the hydrant, causing a geyser that ruined all the books in several carts that a vendor had put outside to attract customers into his bookstore. The driver hurriedly turned west onto Grand Avenue and managed to bang into three parked cars on one side of that street and two cars on the other side. The driver also tried to run over a police officer, who was standing in the crosswalk ordering him to halt.

Turning north, the driver caused a bus to slam on its brakes to avoid a collision. The bus was empty, and the bus driver was uninjured. However, two police cars that were pursuing the SUV from different directions were not so lucky. One of them ran into the front of the bus, and the other into the back. Because the drivers had braked early enough, the damage to their cars was minor. Both officers resumed the chase.

They only went two blocks north to find that the SUV had come to a full stop because it had plowed into a newspaper stand. The driver, who was not wearing a seatbelt, was slumped behind the steering wheel. The proprietor of the newsstand was yelling at the driver and shaking a magazine at him. The police called for the ambulance. They charged the driver with failure to yield to a police officer and driving under the influence.

377383 top -


*Vocabulary:

• ambulance:
• bang:
• brake:
• chase:
• collision:
• damage:
• failure:
• geyser:
• halt:
• hydrant:
• minor:
• plow:
• proprietor:
• pursue:
• resume:
• ruin:
• slam:
• slump:
• spew:
• steering wheel:
• uneventful:
• vehicle:
• vendor:
• whiskey:
• yell:
• yield:

====================

*Yes/No Questions:

• Was the man taken to county jail?

• Did the chase end on the freeway?

• Was most of the chase eventful?

• Did the driver throw an empty bottle?

• Did he run over a geyser?

• Were the books ruined by water?

• Did the SUV collide with the bus?

• Did two police cars run into the bus?

• Was the driver wearing a seatbelt?

• Did the police call for the ambulance?

===================

*Fill in blanks:

A 24-year-old Los Angeles man was taken to _____ hospital and then to county jail after leading _____ on a one-hour freeway chase in a stolen_____ . The chase ended in downtown Los Angeles in _____ of the Spring Hotel. Most of the chase _____ uneventful, except for an empty bottle of whiskey _____ the driver threw at one police vehicle.

When _____ driver got into downtown, things started to happen. _____ ran over a fire hydrant. The water spewed _____ of the hydrant, causing a geyser that ruined _____ the books in several carts that a vendor _____ put outside to attract customers into his bookstore. _____ driver hurriedly turned west onto Grand Avenue and _____ to bang into three parked cars on one _____ of that street and two cars on the _____ side. The driver also tried to run over _____ police officer, who was standing in the crosswalk _____ him to halt.

Turning north, the driver caused _____ bus to slam on its brakes to avoid _____ collision. The bus was empty, and the bus_____ was uninjured. However, two police cars that were _____ the SUV from different directions were not so _____ . One of them ran into the front of _____ bus, and the other into the back. Because_____ drivers had braked early enough, the damage to _____ cars was minor. Both officers resumed the chase.

_____ only went two blocks north to find that _____ SUV had come to a full stop because _____ had plowed into a newspaper stand. The driver, _____ was not wearing a seatbelt, was slumped behind _____ steering wheel. The proprietor of the newsstand was _____ at the driver and shaking a magazine at _____ . The police called for the ambulance. They charged _____ driver with failure to yield to a police _____ and driving under the influence.

===================

*Translate into Vietnamese:

..........

377385 top -

ESL 206: Freeway Chase Ends at Newsstand

*Vocabulary:


• ambulance: xe cứu thương
• bang: nổ
• brake: thắn
• chase: săn đuồi
• collision: sự va đụng, bất đồng
• damage: phá huỷ
• failure: hư
• geyser: suối nước nóng, thùng nước nóng
• halt: dừng
• hydrant: vòi nước chảy
• minor: nhỏ
• plow:cái cày
• proprietor: chủ nhân
• pursue: săn đuổi, bám lấy
• resume:tóm tắt
• ruin: sự sụp đổ
• slam:
• slump:
• spew: ói, phun trào
• steering wheel: bánh lái
• uneventful: không sự kiện
• vehicle: động cơ
• vendor: người bán
• whiskey: uýt ki
• yell: la
• yield: sản lượng

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Was the man taken to county jail? Yes

• Did the chase end on the freeway? No

• Was most of the chase eventful? No

• Did the driver throw an empty bottle? Yes

• Did he run over a geyser? No

• Were the books ruined by water? Yes

• Did the SUV collide with the bus? No

• Did two police cars run into the bus? Yes

• Was the driver wearing a seatbelt? No

• Did the police call for the ambulance? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

A 24-year-old Los Angeles man was taken to ___a__ hospital and then to county jail after leading _police____ on a one-hour freeway chase in a stolen___SUV__ . The chase ended in downtown Los Angeles in _front____ of the Spring Hotel. Most of the chase __was___ uneventful, except for an empty bottle of whiskey ___that__ the driver threw at one police vehicle.

When __the___ driver got into downtown, things started to happen. ___He__ ran over a fire hydrant. The water spewed ___out__ of the hydrant, causing a geyser that ruined __all___ the books in several carts that a vendor __had___ put outside to attract customers into his bookstore. __The___ driver hurriedly turned west onto Grand Avenue and __managed___ to bang into three parked cars on one __side___ of that street and two cars on the __other___ side. The driver also tried to run over __a___ police officer, who was standing in the crosswalk __ordering___ him to halt.

Turning north, the driver caused __a___ bus to slam on its brakes to avoid ___a__ collision. The bus was empty, and the bus__driver___ was uninjured. However, two police cars that were __pursing___ the SUV from different directions were not so __lucky___ . One of them ran into the front of ___the__ bus, and the other into the back. Because__the___ drivers had braked early enough, the damage to __their___ cars was minor. Both officers resumed the chase.

___They__ only went two blocks north to find that __the___ SUV had come to a full stop because __it___ had plowed into a newspaper stand. The driver, __who___ was not wearing a seatbelt, was slumped behind __the___ steering wheel. The proprietor of the newsstand was __yelling___ at the driver and shaking a magazine at __him___ . The police called for the ambulance. They charged __the___ driver with failure to yield to a police _officer____ and driving under the influence.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:


Cuộc đuổi bắt ở đường cao tốc kết thúc tại quầy bán báo

Một người đàn ông 24 tuổi ở Los Angeles đã bị đưa đến bệnh viện rồi đến nhà tù quốc gia sau khi dẫn cảnh sát rượt đuổi cả giờ trên cao tốc trong chiếc xe SUV ăn cắp. Cuộc đuổi bắt kết thúc trong thành phố Los Angeles trước khác sạn Mùa Xuân. Cả cuộc săn đuổi không có sự kiện gì, trừ một chai uýt ki rỗng mà tài xế đã quăng vào một chiếc xe cảnh sát.

Khi tài xế đến thành phố, có chuyện xảy ra. Anh ta chạy qua vòi cứu hoả. Nước phun khỏi vòi, gây ra một thùng nước nóng làm đổ lên tất cả các quyển sách trong vài chiếc xe đẩy mà người bán đã để ngoài để thu hút những khách hàng vào tiệm sách của họ. Tên lái xe hối hả quẹo hướng tây đến đai lộ lớn và va chạm ba chiếc xe đậu một bên đường và hai chiếc đường bên kia. Tên lái xe cũng cố chạy vượt cảnh sát đang đúng ở giao lộ ra lệnh cho hắn dừng lại.

Quẹo hướng bắc, tên lái xe làm một chiếc xe buýt thắng gấp để tránh đụng. Xe buýt trống, và ngưởi lái xe buýt không bị thương. Tuy nhiên, hai chiếc sse cảnh sát đang săn đuổi chiếc SUV từ hai hướng khác nhau thì không may mắn lắm. Một chiếc chạy vào phía trước xe buýt, và chiếc khác thì đàng sau. Vỉ tên lái xe đã thắng trước đó, chiếc xe của họ bị huỷ hoại nhẹ. Cả hai nhân viên tiếp tục cuộc săn đuổi.

Họ chỉ đi thêm hai dãy nhà hướng bắc thì thấy chiếc SUV đã dừng hẳn vì đã cày vào một sạp bán báo. Tên lái xe, không đeo dây an toàn, ngồi sau tay lái. Người bán báo đang la tên lái xe, vung vầy những tờ báo vào hắn. Cảnh sát gọi xe cứu thương. Họ phạt người lái xe không nghe lời cảnh sát và lái xe trong tình trạng làm ảnh hưởng.

435487 top -
LESSON 206:

FREEWAY CHASE ENDS AT NEWSSTAND -
CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRÊN XA LỘ KẾT THÚC Ở QUẦY BÁN BÁO.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• ambulance: xe cứu thương, xe cấp cứu.
• bang: tông, tông phải.
• brake: cái thắng/phanh.
• chase: cuộc rượt đuổi/đuổi bắt.
• collision: đụng, va, va chạm.
• damage: thiệt hại, tổn thất.
• failure: không thực hiện, không đạt yêu cầu.
• geyser: mạch nước phun.
• halt: làm cho ai/cái gì dừng lại.
• hydrant: trụ nước cứu hoả.
• minor: nhỏ, không đáng kể.
• plow: cày xới.
• proprietor: người chủ, người sở hữa.
• pursue: đuổi theo, truy bắt, truy kích.
• resume: tiếp tục, bắt đầu lại.
• ruin: tàn phá, làm hỏng, làm thiệt hại.
• slam: đóng sầm (cửa).
• slump: ngồi sụp xuống.
• spew: trào ra, phun ra.
• steering wheel: vô-lăng, bánh lái.
• uneventful: yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.
• vehicle: xe cộ.
• vendor: nhà cung c6a1p, người bán dạo.
• whiskey: rượu uýt-ki.
• yell: la hét, chưởi mắng.
• yield: nhường đường.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was the man taken to county jail?
- Yes, he was.

• Did the chase end on the freeway?
- No, it didn't. It ended in downtown Los Angeles in front of the Spring Hotel.

• Was most of the chase eventful?
- No, it wasn't.

• Did the driver throw an empty bottle?
- Yes, he did.

• Did he run over a geyser?
- No, he didn't. He ran over a fire hydrant.

• Were the books ruined by water?
- Yes, they were.

• Did the SUV collide with the bus?
- No, it didn't.

• Did two police cars run into the bus?
- Yes, they did.

• Was the driver wearing a seatbelt?
- No, he wasn't.

• Did the police call for the ambulance?
- Yes, they did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A 24-year-old Los Angeles man was taken to a hospital and then to county jail after leading police on a one-hour freeway chase in a stolen SUV. The chase ended in downtown Los Angeles in front of the Spring Hotel. Most of the chase was uneventful, except for an empty bottle of whiskey that the driver threw at one police vehicle.

When the driver got into downtown, things started to happen. He ran over a fire hydrant. The water spewed out of the hydrant, causing a geyser that ruined all the books in several carts that a vendor had put outside to attract customers into his bookstore. The driver hurriedly turned west onto Grand Avenue and managed to bang into three parked cars on one side of that street and two cars on the other side. The driver also tried to run over a police officer, who was standing in the crosswalk ordering him to halt.

Turning north, the driver caused a bus to slam on its brakes to avoid a collision. The bus was empty, and the bus driver was uninjured. However, two police cars that were pursuing the SUV from different directions were not so lucky. One of them ran into the front of the bus, and the other into the back. Because the drivers had braked early enough, the damage to their cars was minor. Both officers resumed the chase.

They only went two blocks north to find that the SUV had come to a full stop because it had plowed into a newspaper stand. The driver, who was not wearing a seatbelt, was slumped behind the steering wheel. The proprietor of the newsstand was yelling at the driver and shaking a magazine at him . The police called for the ambulance. They charged the driver with failure to yield to a police officer and driving under the influence.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Sau khi dẫn dắt cảnh sát vào cuộc truy đuổi một tiếng đồng hồ trên xa lộ trong chiếc xe hơi thể thao chôm chỉa, một người đàn ông 24 tuổi ở Los Angeles đã bị đưa vào bệnh viện và sau đó đưa vào nhà tù của hạt. Cuộc truy đuổi đã kết thúc ở phía trước khách sạn Mùa Xuân tại khu phố buôn bán kinh doanh của Los Angeles. Phần lớn cuộc truy đuổi diễn ra êm ả, ngoại trừ lần tài xế ném vỏ chai rượu whisky vào một chiếc xe của cảnh sát.

Khi người lái xe đi vào khu phố thương mại, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Anh ta cán qua một trụ nước cứu hoả. Dòng nước tuôn ra từ trụ nước cứu hoả tạo thành một mạch nước phun làm hư hỏng tất cả sách báo để trên các kệ mà người bán để phía ngoài nhằm thu hút khách hàng vào tiệm sách của mình. Ngươi lái xe vội vã quẹo sang hướng tây lên phía trên Đại lộ Grand, và xoay trở tông phải ba chiếc xe đang đậu bên này lề đường và hai chiếc ở phía bên kia lề đường. Người cầm lái cũng cố vượt qua một sĩ quan cảnh sát, là người đang đứng ở phần đường cho người đi bộ băng qua đường ra lệnh cho hắn dừng lại.

Quẹo sang hướng bắc, người lái xe là nguyên nhân khiến một chiếc xe buýt thắng chúi nhủi để tránh một vụ va chạm. Chiếc xe buýt không có khách, và người tài xế xe buýt không bị thương. Tuy nhiên, hai chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi theo chiếc xe hơi thể thao từ hai hướng khác nhau đã không may mắn như thế. Một trong hai chiếc chạy vào đầu xe buýt, chiếc còn lại chạy vào phần đuôi. Do các bác tài đã thắng xe vừa kịp lúc, xe của họ hư hỏng không đáng kể. Cả hai viên sĩ quan lại tiếp tục cuộc truy đuổi.

Họ chỉ qua hai dãy nhà về hướng bắc thì thấy chiếc SUV đã dừng hẳn lại vì nó đã xới tung một sạp báo. Người lái xe, không thắt dây đai an toàn, đã cố ngồi thấp xuống sau vô-lăng. Chủ nhân của sạp báo đang la mắng người lái xe và vung vẫy tờ tạp chí trước mặt anh ta. Cảnh sát gọi xe cấp cứu. Họ buộc tội người lái xe không làm theo lệnh của một sĩ quan cảnh sát và lái xe trong tình trạng say xỉn .

471389 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.