.
ESL 202: Man Injured at Fast Food Place


ESL 202: Man Injured at Fast Food PlaceDownload


A 79-year-old man was slightly injured on Saturday while waiting in his brand new convertible in a drive-through lane at Burger Prince restaurant. Herman Sherman of Northville suffered a mild burn about 9:00 p.m. when a young female employee accidentally spilled a cup of coffee into his lap. Sherman said the coffee was hot but not scalding.

He refused medical aid, saying the only problem was the stain on his slacks, but it would wash out. He was given a fresh refill. Before Sherman drove off, the restaurant manager, John Johnson, gave him two free gift certificates--one for an extra-large coffee and one for the restaurant's newest sandwich, the McRap.

The employee, who was a new hire, was let go later that evening. She was quite upset. She said she would probably sue Burger Prince for letting her go. She said it was the man's fault for ordering something that she might be able to spill.

375103 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• brand:
• burn:
• certificate:
• convertible:
• employee:
• fault:
• female:
• fresh:
• injure:
• manager:
• medical:
• probably:
• refuse:
• restaurant:
• sandwich:
• scalding:
• slacks:
• slightly:
• spill:
• stain:
• suffer:

====================

*Yes/No Questions:

• Was the man seriously injured?

• Did the man order coffee?

• Did the female employee spill the coffee accidentally?

• Was the coffee hot?

• Did the man accept medical aid?

• Was the coffee stain on his slacks.

• Did he get a free refill?

• Did he get three free gift certificates?

• Was the employee fired?

• Did she sue the restaurant that night?

===================

*Fill in blanks:

A 79-year-old man was slightly injured on Saturday _____ waiting in his brand new convertible in a_____ -through lane at Burger Prince restaurant. Herman Sherman of _____ suffered a mild burn about 9:00 p.m. when _____ young female employee accidentally spilled a cup of _____ into his lap. Sherman said the coffee was _____ but not scalding.

He refused medical aid, saying _____ only problem was the stain on his slacks, _____ it would wash out. He was given a_____ refill. Before Sherman drove off, the restaurant manager, _____ Johnson, gave him two free gift certificates-one for _____ extra-large coffee and one for the restaurant's newest _____ , the McRap.

The employee, who was a new _____ , was let go later that evening. She was _____ upset. She said she would probably sue Burger _____ for letting her go. She said it was _____ man's fault for ordering something that she might _____ able to spill.

===================

*Translate into Vietnamese:

...........

375105 top -

ESL 202: Man Injured at Fast Food Place

*Vocabulary:


• accidentally: tai nạn
• brand: nhãn hiệu
• burn: đốt
• certificate: giấy chứng nhận
• convertible: có thể chuyển đổi
• employee: nhân viên
• fault: lỗi
• female: phụ nữ
• fresh: tươi
• injure: bị thương
• manager: quản lý
• medical: thuốc
• probably: có thể
• refuse: từ chối
• restaurant: nhà hàng
• sandwich: bánh mì kẹp
• scalding:làm bỏng, hâm nóng
• slacks: cẩu thả, giảm bớt, chùng xuống, dây treo quần
• slightly: hơi hơi
• spill: nhổ, đổ, tràn
• stain: vết bẩn
• suffer: chịu đựng, đau khổ

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Was the man seriously injured? Yes

• Did the man order coffee? Yes

• Did the female employee spill the coffee accidentally? Yes

• Was the coffee hot? Yes

• Did the man accept medical aid? No

• Was the coffee stain on his slacks. Yes

• Did he get a free refill? Yes

• Did he get three free gift certificates? No

• Was the employee fired? Yes

• Did she sue the restaurant that night? No

==========================================================

*Fill in blanks:

A 79-year-old man was slightly injured on Saturday __while___ waiting in his brand new convertible in a__drive___ -through lane at Burger Prince restaurant. Herman Sherman of __Northville___ suffered a mild burn about 9:00 p.m. when __a___ young female employee accidentally spilled a cup of ___coffee__ into his lap. Sherman said the coffee was ___hot__ but not scalding.

He refused medical aid, saying __the___ only problem was the stain on his slacks, __but___ it would wash out. He was given a______fresh__ refill. Before Sherman drove off, the restaurant manager, _John____ Johnson, gave him two free gift certificates-one for __an___ extra-large coffee and one for the restaurant's newest ____sandwish___ , the McRap.

The employee, who was a new __hire__ , was let go later that evening. She was ____quite___ upset. She said she would probably sue Burger __Prince____ for letting her go. She said it was __the___ man's fault for ordering something that she might __be___ able to spill.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người đàn ông bị thương ở nơi bán thức ăn nhanh

Một người đàn ông 79 tuổi bị thương nhẹ vào Thứ Bảy trong khi chờ trên chiếc xe mui trần trong khi đậu ở trên làn đường ở nhà hàng Burger Prince. Herman Sherman người ở Northville bị bỏng nhẹ khoảng 9 p.m. khi một nhân viên nữ trẻ bất cẩn đổ một cốc cà phê vào lòng ông. Sherman nói cà phê nóng nhưng không gây phỏng.

Ông từ chối cứu thương, nói rằng vấn đề chỉ là vết dơ trên dây đeo, nhưng nó có thể giặt được. Ông được đưa một ly mới. Trước khi ông lái xe đi, quản lý nhà hàng, John Johnson, đã đưa ông hai phiếu tặng miễn phí một cho ly cà phê lớn và một cho loại bánh mì kẹp mới của nhà hàng, McRap.

Nhân viên, mới được tuyển, đã bị đuổi sau đó vào đêm ấy. Cô hơi buồn lo. Cô nói cô có thể kiện Burger Prince vì đuổi việc cô. Cô nói đó là lỗi của người đàn ông đã đặt thứ mà cô có thể làm đổ.

435406 top -
LESSON 202:

MAN INJURED AT FAST FOOD PLACE -
NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ THƯƠNG Ở CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên.
• brand: nhãn.
• burn: phỏng, bỏng.
• certificate: giấy chứng nhận.
• convertible: xe mui trần.
• employee: người lao động, người làm công.
• fault: khuyết điểm, thiếu sót, lỗi lầm.
• female: thuộc về phụ nữ.
• fresh: tươi, tươi tắn, mơn mởn, mới.
• injure: bị thương, làm tổn thương.
• manager: người quản lý. quản đốc, giám đốc.
• medical: thuộc về y tế, y khoa.
• probably: hầu như chắc chắn.
• refuse: từ chối, khước từ, cự tuyệt.
• restaurant: nhà hàng.
• sandwich: bánh mì xăng uých.
• scalding: nóng đủ làm phỏng.
• slacks: quần.
• slightly: nhỏ, ở một mức độ không đáng kể.
• spill: tràn, làm đổ, đánh đổ.
• stain: vết nhơ, vết bẩn.
• suffer: chịu, chịu đựng, trãi qua.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Was the man seriously injured?
- No, he wasn't.

• Did the man order coffee?
- Yes, he did.

• Did the female employee spill the coffee accidentally?
- Yes, she did.

• Was the coffee hot?
- Yes, it was.

• Did the man accept medical aid?
- No, he didn't.

• Was the coffee stain on his slacks.
- Yes, it was.

• Did he get a free refill?
- Yes, he did.

• Did he get three free gift certificates?
- No, he didn't. He got two free gift certificates.

• Was the employee fired?
- Yes, she was.

• Did she sue the restaurant that night?
-No, she didn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A 79-year-old man was slightly injured on Saturday while waiting in his brand new convertible in a drive-through lane at Burger Prince restaurant. Herman Sherman of Northville suffered a mild burn about 9:00 p.m. when a young female employee accidentally spilled a cup of coffee into his lap. Sherman said the coffee was hot but not scalding.

He refused medical aid, saying the only problem was the stain on his slacks, but it would wash out. He was given a fresh refill. Before Sherman drove off, the restaurant manager, John Johnson, gave him two free gift certificates-one for an extra-large coffee and one for the restaurant's newest sandwich , the McRap.

The employee, who was a new hire, was let go later that evening. She was quite upset. She said she would probably sue Burger Prince for letting her go. She said it was the man's fault for ordering something that she might be able to spill.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Hôm Thứ Bảy, một ông lão 79 tuổi đã bị thương nhẹ trong lúc đang ngồi trong chiếc xe mui trần mới tinh của mình ở làn đường dành cho khách mua hàng ngồi trong ô-tô của nhà hàng Burger Prince. Vào khoảng 9 giờ sáng, Herman Sherman sống ờ Northville bị phỏng nhẹ khi một cô nhân viên trẻ tuổi vô tình làm đổ một tách cà-phê vào lòng ông. Sherman cho biết cà-phê nóng nhưng không bị phỏng.

Ông từ chối những chăm sóc về y tế, ông bảo trục trặc duy nhất là vết bẩn trên cái quần của ông, nhưng nó có thể tẩy được. Một ly mới được mang đến cho ông. Trước khi Sherman lái xe đi, John Johnson, người quản lý nhà hàng, tặng ông hai phiếu quà tặng miễn phí--một phiếu cho một ly cà phê cỡ đại và một phiếu cho một bánh mì kẹp thịt, The McRap, mặt hàng mới nhất của nhà hàng.

Cô nhân viên, là người mới vào làm, đã bị cho nghĩ việc khuya hôm đó. Cô hơi bực mình. Cô bảo chắc chắn cô sẽ kiện Burger Prince vì đã để cô nghĩ việc. Cô nói đó là lỗi của người đã đặt một thứ mà cô có thể làm đổ.

470621 top -


@HoangThiQuynhNhu

- drive-through: Từ này nếu muốn dịch cho rõ nghĩa thì phải dịch như chị, không thể khác hơn. :)

471184 top -
Thanks nguoidochanh!

Mến chúc anh được nhiều sức khoẻ, gặp nhiều may mắn (và nhất là có nhiều thời gian hơn nữa để chấm bài cho lớp học Anh văn của VDT) trong năm mới 2013!

471206 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.