.
Đương đơn phụ thuộc đi sau
Làm gì khi trong gia đình có người đi sau?
Người được bảo lãnh chính phải ghi tên tuổi của người phụ thuộc sẽ đi sau ở phần Family Information: Children trong DS-260.

Nếu HS còn ở NVC:
Ngươì được bảo lãnh chính dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC : Public Inquiry Form để gởi NVC lấy tên người đi theo ra khỏi danh sách. Khi này bạn sẽ không phải đóng tiền visa cho những người chưa muốn đi. Những người này sẽ đóng tiền visa tại LSQ khi nào muốn đi.

. Xem thêm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC


Nếu hồ sơ tại LSQ
Tại buổi phỏng vấn, người được bảo lãnh chính nên nói cho nhân viên lãnh sự về hồ sơ của mình có người sẽ đi sau, nên viết thư và ký tên. Xin họ mở DS-260 để điền lại. Khi đó hồ sơ sẽ được copy giữ lại tại LSQ để giải quyết cấp visa khi người phụ thuộc sẵn sàng xin visa để định cư cùng người được bảo lãnh chính.

Chú ý: Nếu người đi sau là con độc thân trên 21 tuổi thì phải nộp đơn xin visa trong vòng 1 năm. Nếu sau 1 năm sẽ không được hưởng CSPA nữa.


346267 top -
Thủ tục xin visa cho đương đơn phụ thuộc đi sau
- Đối với loại visa có người phụ thuộc, vợ/chồng và con của đương đơn chính được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn chính khi họ xin thị thực để đi sau.

- Đương đơn đi sau phải điền và nộp đơn yêu cầu xếp lịch phỏng vấn RSI và phải liên lạc với LSQ bằng thư điện tử, xem hướng dẫn trong thư viện mục: 2.6.4. Hồ sơ tại Lãnh sự quán
Đương đơn đi sau được hưởng quyền lợi di dân khi:
a. Mối quan hệ vợ/chồng hay cha/mẹ/con với đương đơn chính được thiết lập trước khi đương đơn chính vào Hoa Kỳ;

b. Đương đơn chính đã trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ, hay đã được cấp thị thực di dân diện người thân bảo lãnh (F), diện định cư làm việc (E), diện thị thực K hay V; và

c. Đương đơn chính chưa nhập tịch Hoa Kỳ.
Cách thức xin thị thực diện đi theo sau

Tại buổi phỏng vấn, nếu đương đơn chính thông báo với Lãnh sự quán rằng hồ sơ còn đương đơn đi sau, nhân viên Lãnh sự sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ trong hồ sơ để người đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng. Trong trường hợp đó, đương đơn đi sau có thể liên hệ Lãnh sự Quán bằng mâũ đơn trên mạng (viết bằng tiếng Anh), kèm theo các giấy tờ nêu bên dưới:
a. Thư yêu cầu xin thị thực đi sau với đầy đủ tên và địa chỉ liên hệ của đương đơn bao gồm cả thư điện tử (nếu có).

b. Bằng chứng về tình trạng lưu trú của đương đơn chính ở Hoa Kỳ như bản sao của thẻ xanh (mẫu I-551).

c. Đơn yêu cầu xếp lịch phỏng vấn RSI

d. Bằng chứng việc hồ sơ được chấp thuận như bản gốc Giấy Chấp thuận (mẫu I-797 hay mâũ I-171) được cấp khi người bảo lãnh mở hồ sơ.

e. Bản sao giấy khai sinh của người con nếu là con đi sau của đương đơn chính.

f. Bản sao giấy hôn thú và khai sinh nếu là vợ/chồng đi sau của đương đơn chính.


Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... l#phuthuoc


Chú ý: Nếu người đi sau là con độc thân trên 21 tuổi thì phải nộp đơn xin visa trong vòng 1 năm. Nếu sau 1 năm sẽ không được hưởng CSPA nữa.

346268 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!