.
NVC (Trung Tâm Chiếu Khán)
Specific questions about a case should be sent to:

National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Ave. Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915

Phone: 603 334-0700
E-Mail: asknvc@state.gov
Website: http://www.travel.state.gov
http://www.travel.state.gov/visa/immigr ... _3177.htmlForms, documents, and photographs should be sent to:

National Visa Center
Attn: DR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914

http://travel.state.gov/visa/immigrants ... _3177.html

2700 top -

If you have specific questions about a case, please contact the National Visa Center (NVC).

Be sure to include the following information with each inquiry:

- NVC case number
- Principal applicant's name and date of birth
- Petitioner's name and date of birth

If your visa petition is employment-based, include the employer's company or organization name instead of the petitioner's information.

Email: asknvc@state.gov
Type your case number in the subject line and ask about only one case per email.

Phone: (603) 334-0700
Customer Service Representatives can speak with you Monday through Friday from 7:00 a.m. EST to 12:00 midnight EST.

Mail:
National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Avenue
Portsmouth, NH 03801-2915Submitting Forms or Documents to the NVC

If you need to submit a form or document to the NVC, visit our How to Submit Documents to the NVC webpage.

One Year Contact Requirement

After you receive notification that the NVC is processing your case, you must contact them at least once a year. If you do not contact the NVC for one year, all documents and fees on your case will expire and you must resubmit them to resume processing.

http://travel.state.gov/content/visas/e ... ation.html

564977 top -

- Nếu bạn gởi thư cho NVC để yêu cầu điều gì thì dùng địa chỉ: http://travel.state.gov/content/visas/e ... ation.html
Mail (for immigrant visa inquiries only):
National Visa Center
Attn: WC

31 Rochester Avenue
Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915


- Nếu bạn gởi civil document thì dùng địa chỉ: http://travel.state.gov/content/visas/e ... e-nvc.html
Group C: Mail processing
Mail your forms and copies of your documents with your Document Cover Sheet to the following address:

National Visa Center
Attn: DR

31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


Email (immigrant visa inquiries only): Public Inquiry Form
(Note: the NVC is unable to respond to nonimmigrant visa inquiries by email or fax. Please see our Contact Us page for contact information.)

Phone (for immigrant visa inquiries only):
(603) 334-0700. Customer Service Representatives can speak with you Monday through Friday from 7:00 a.m. to 12:00 midnight EST, excluding holidays.

Phone (for nonimmigrant visa inquiries only):
(603) 334-0888. Customer Service Representatives can speak with you Monday through Friday from 7:00 a.m. to 12:00 midnight EST, excluding holidays.

579775 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!