.
ESL 64: Does a Tiger Change Its Stripes?


ESL 64: Does a Tiger Change Its Stripes?Download


Melissa had heard about Bill. He was a womanizer. He dated one woman after another, telling one lie after another. He was a pilot, a tiger trainer, a banker, a publisher, a tycoon, an investor, an adventurer, and on and on. He laughed about how easy it was to deceive women. Dress sharp and drive a luxury car, and they would follow you anywhere. Bill could get almost any woman he wanted. And then he discarded them like so many empty water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business that had five employees, he made most of his money gambling. He went to Vegas at least six times a year, and played at a couple of casinos in the Los Angeles area regularly. Tonight he had invited himself to a monthly neighborhood poker game. For most of the evening, Bill was rather quiet. He hadn’t said one unkind word about women, and he only briefly bragged about his poker skills. Melissa wondered if Bill had finally met a woman who had put him in his place. Meanwhile, he was winning every third hand.

Melissa decided to play one last hand, and then leave. She ended up with a wonderful hand—three nines and two aces. The betting was spirited, but eventually all the other players dropped out, except Bill. Bill made a final raise, and Melissa called. There was almost $200 in the pot, the biggest of the evening. Melissa was mentally shopping with the money (much of it Bill’s!). Bill, however, also had a full house—three tens and two deuces. Bill chuckled, “The best female poker player in the world couldn’t beat me, honey. What on earth were you thinking?”

253249 top -


*Vocabulary:

• carpet:
• adventurer:
• brag:
• casino:
• chuckle:
• deceive:
• discard:
• gamble:
• investor:
• luxury:
• meanwhile:
• neighborhood:
• pilot:
• poker:
• sharp:
• tiger:
• tycoon:

=================

*Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill?

2.Did Bill like to chase women?

3.Did Bill always tell the truth to women?

4.Was he a pilot and a tiger trainer?

5.Did he think it was easy to deceive women?

6.Did he drive an old beat-up car?

7.Could he get almost any woman he wanted?

8.Did he want to marry every woman he dated?

9.Did he own his own business?

10.Did he have 55 employees?

==================

*Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a _____ . He dated one woman after another, telling one _____ after another. He was a pilot, a tiger _____ , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, _____ adventurer, and on and on. He laughed about _____ easy it was to deceive women. Dress sharp _____ drive a luxury car, and they would follow _____ anywhere. Bill could get almost any woman he _____ . And then he discarded them like so many _____ water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business _____ had five employees, he made most of his _____ gambling. He went to Vegas at least six _____ a year, and played at a couple of _____ in the Los Angeles area regularly. Tonight he _____ invited himself to a monthly neighborhood poker game. _____ most of the evening, Bill was rather quiet. _____ hadn’t said one unkind word about women, and _____ only briefly bragged about his poker skills. Melissa _____ if Bill had finally met a woman who _____ put him in his place. Meanwhile, he was _____ every third hand.

Melissa decided to play one _____ hand, and then leave. She ended up with _____ wonderful hand—three nines and two aces. The betting _____ spirited, but eventually all the other players dropped _____ , except Bill. Bill made a final raise, and _____ called. There was almost $200 in the pot, _____ biggest of the evening. Melissa was mentally shopping _____ the money (much of it Bill’s!). Bill, however, _____ had a full house—three tens and two deuces. _____ chuckled, “The best female poker player in the _____ couldn’t beat me, honey. What on earth were _____ thinking?”


===================

*Translate into Vietnamese:

………………

253250 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• carpet(n): tấm thảm
• adventurer(n): nhà thám hiểm
• brag(v): khoe khoang khoác lác
• casino(n): sòng bài
• chuckle(v): cười thầm
• deceive(v): lừa gạt
• discard(v): vứt bỏ
• gamble(v): đánh bài
• investor(n): nhà đầu tư
• luxury(a): sang trọng
• meanwhile(adv): trong lúc đó
• neighborhood(n): hàng xóm
• pilot(n): phi công
• poker(n): bài
• sharp(a): ăn diện, chải chuốt
• tiger(n): con cọp
• tycoon(n): ông trùm

=================

*Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill?Yes

2.Did Bill like to chase women?Yes

3.Did Bill always tell the truth to women?No

4.Was he a pilot and a tiger trainer?No

5.Did he think it was easy to deceive women?Yes

6.Did he drive an old beat-up car?No

7.Could he get almost any woman he wanted?Yes

8.Did he want to marry every woman he dated?No

9.Did he own his own business?Yes

10.Did he have 55 employees?No

==================

*Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a __womanizer___ . He dated one woman after another, telling one __lie___ after another. He was a pilot, a tiger __trainer___ , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, ___an__ adventurer, and on and on. He laughed about __how___ easy it was to deceive women. Dress sharp __and___ drive a luxury car, and they would follow __you___ anywhere. Bill could get almost any woman he __wanted___ . And then he discarded them like so many __empty___ water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business __and___ had five employees, he made most of his ___money__ gambling. He went to Vegas at least six __times___ a year, and played at a couple of __casinos___ in the Los Angeles area regularly. Tonight he ___had__ invited himself to a monthly neighborhood poker game. __For___ most of the evening, Bill was rather quiet. __He___ hadn’t said one unkind word about women, and __he___ only briefly bragged about his poker skills. Melissa __wondered___ if Bill had finally met a woman who ___had__ put him in his place. Meanwhile, he was _winning____ every third hand.

Melissa decided to play one __last___ hand, and then leave. She ended up with ___a__ wonderful hand—three nines and two aces. The betting __was___ spirited, but eventually all the other players dropped __out___ , except Bill. Bill made a final raise, and ___Melisa__ called. There was almost $200 in the pot, __the___ biggest of the evening. Melissa was mentally shopping ___the__ the money (much of it Bill’s!). Bill, however, __also___ had a full house—three tens and two deuces. __Bill___ chuckled, “The best female poker player in the __world___ couldn’t beat me, honey. What on earth were __you___ thinking?”


===================

*Translate into Vietnamese:

Con cọp có thay đổi vằn của nó không?

Melisa đã nghe nói về Bill. Anh ta là một kẻ lăng nhăng. anh ta hẹ hò hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, nói dối hết người này đến người khác. Anh ta là một phi công, một nhà huấn luyện cọp, một nhà xuất bản, một ông trùm, một nhà đầu tư, một nhà thám hiểm, vân vân. Anh ta cười về việc dễ dàng lừa gạt một người phụ nữ. Ăn vận chải chuốt và lái một chiếc xe sang trọng, và họ sẽ theo bạn tới bất cứ đâu. Bill có thể có được hầu hết những người phụ nữ anh ta muốn. Và rồi anh vứt bỏ họ như những cái chai rỗng.

Mặc dù Bill sở hữu một cửa hàng làm sạch thảm và có năm nhân công, anh ta tiêu gần hết tiền vào cờ bạc. Anh ta đi tới Vegas ít nhất sáu lần một năm, và chơi tại vài sòng bài ở khu vực Los Angeles thường xuyên. Tối nay, anh ta tự mời mình tới sòng bài hàng tháng của hàng xóm. Hầu hết buổi chiều, Bill hơi im lặng. Anh ta không nói một lời khiếm nhã nào về phụ nữ, và anh ta chỉ khoác lác vài từ về kĩ năng chơi bài của anh ta. Melisa thắc mắc liệu cuối cùng Bill có gặp được một người phụ nữ có thể giữ chân anh ta ở nhà. Trong lúc đó, anh ta ăn mọi người thứ ba.

Melisa quyết định là người chơi cuối cùng, và rồi bỏ đi. Cô ấy kết thúc với một ván bài tuyệt vời-ba con chín và hai còn át. Cuộc chơi bài rất hào hứng, nhưng cuối cùng mọi người chơi khác đều bị kết thúc, ngoại trừ Bill. Bill đặt cược ván cuối cùng, và Melisa gọi. Melisa đang đi mua sắm tưởng tượng với số tiền (đa số là của Bill). Tuy nhiên, Bill cũng có điểm cao nhất-ba con mười và hai con hai. Bill cười thầm, "Người phụ nữ chơi bài hay nhất thế giới không thể thắng được anh, em yêu. Điều gì trên thế giới đang khiến em phải suy nghĩ vậy?"

266155 top -

Done

274809 top -
Nộp bài ESL 64: Does a Tiger Change Its Stripes?
*Vocabulary:

• carpet: Tấm thảm
• adventurer: Nhà thám hiểm
• brag: Khoe khoang
• casino: Sòng bài
• chuckle: Cười thầm
• deceive: Lừa gạt
• discard: Vứt bỏ
• gamble: Đánh bài
• investor: Nhà đầu tư
• luxury: Sang trọng
• meanwhile: Trong lúc đó
• neighborhood: Hàng xóm
• pilot: Phi công
• poker: Bài
• sharp: Ăn diện
• tiger: Con cọp
• tycoon: Ông trùm

=================

*Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill? Yes

2.Did Bill like to chase women? Yes

3.Did Bill always tell the truth to women? No

4.Was he a pilot and a tiger trainer? No

5.Did he think it was easy to deceive women? Yes

6.Did he drive an old beat-up car? No

7.Could he get almost any woman he wanted? Yes

8.Did he want to marry every woman he dated? No

9.Did he own his own business? Yes

10.Did he have 55 employees? No

==================

*Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a _womanizer_ . He dated one woman after another, telling one _lie_after another. He was a pilot, a tiger _trainer_ , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, _an_ adventurer, and on and on. He laughed about _how_ easy it was to deceive women. Dress sharp _and_ drive a luxury car, and they would follow _you_ anywhere. Bill could get almost any woman he _wanted_ . And then he discarded them like so many _empty_ water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business _and_ had five employees, he made most of his _money_ gambling. He went to Vegas at least six _times_ a year, and played at a couple of _casinos_ in the Los Angeles area regularly. Tonight he _had_ invited himself to a monthly neighborhood poker game. _For_ most of the evening, Bill was rather quiet. _He_ hadn’t said one unkind word about women, and _he_ only briefly bragged about his poker skills. Melissa _wondered_ if Bill had finally met a woman who _had_ put him in his place. Meanwhile, he was _winning_ every third hand.

Melissa decided to play one _last_ hand, and then leave. She ended up with _a_ wonderful hand—three nines and two aces. The betting _was_ spirited, but eventually all the other players dropped _out_ , except Bill. Bill made a final raise, and _Melisa_ called. There was almost $200 in the pot, _the_ biggest of the evening. Melissa was mentally shopping _the_ the money (much of it Bill’s!). Bill, however, _also_ had a full house—three tens and two deuces. _Bill_ chuckled, “The best female poker player in the _world_ couldn’t beat me, honey. What on earth were _you_ thinking?”

283493 top -

Done

290445 top -
*Vocabulary:

• carpet: tấm thảm
• adventurer: người thích phiêu lưu mạo hiểm
• brag (n,v) người hay khoe khoang, khoác lác
• casino:sòng bạc
• chuckle: cười khúc khích, khoái trá
• deceive (v) lừa dối, làm thất vọng
• discard (n,v)dập bài
• gamble (v) đánh bạc, đầu cơ chứng khoáng
• investor: nhà đầu tư
• luxury: sự xa xỉ
• meanwhile (adv) trong lúc đó
• neighborhood: khu phố
• pilot: phi công
• poker: bài poke
• sharp (adj) nhọn
• tiger:con cọp
• tycoon: trùm tư bản, vua tư bản

=================

*Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill?yes

2.Did Bill like to chase women?no, he was an womanizer

3.Did Bill always tell the truth to women?no

4.Was he a pilot and a tiger trainer?no

5.Did he think it was easy to deceive women?yes

6.Did he drive an old beat-up car?no, a luxury car

7.Could he get almost any woman he wanted?yes

8.Did he want to marry every woman he dated?no

9.Did he own his own business?yes

10.Did he have 55 employees?no, 5 employees

==================

*Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a ___womanizer__ . He dated one woman after another, telling one __lie___ after another. He was a pilot, a tiger __trainer___ , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, __an___ adventurer, and on and on. He laughed about __how___ easy it was to deceive women. Dress sharp __and___ drive a luxury car, and they would follow __him___ anywhere. Bill could get almost any woman he ____wanted___ . And then he discarded them like so many ____empty___ water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business __that___ had five employees, he made most of his ____money___ gambling. He went to Vegas at least six ______times__ a year, and played at a couple of __casinos___ in the Los Angeles area regularly. Tonight he __had___ invited himself to a monthly neighborhood poker game. ___For__ most of the evening, Bill was rather quiet. __He___ hadn’t said one unkind word about women, and __he___ only briefly bragged about his poker skills. Melissa ____wondered___ if Bill had finally met a woman who __had___ put him in his place. Meanwhile, he was ____winning___ every third hand.

Melissa decided to play one __last___ hand, and then leave. She ended up with __a___ wonderful hand—three nines and two aces. The betting ______was__ spirited, but eventually all the other players dropped __out___ , except Bill. Bill made a final raise, and ____Melissa___ called. There was almost $200 in the pot, ___the__ biggest of the evening. Melissa was mentally shopping __with___ the money (much of it Bill’s!). Bill, however, __also___ had a full house—three tens and two deuces. __Bill___ chuckled, “The best female poker player in the __world___ couldn’t beat me, honey. What on earth were __you___ thinking?”

332192 top -

Done

332824 top -

*Vocabulary:

• carpet(n): tấm thảm
• adventurer(n): nhà thám hiểm
• brag(v): khoe khoang khoác lác
• casino(n): sòng bài
• chuckle(v): cười thầm
• deceive(v): lừa gạt
• discard(v): vứt bỏ
• gamble(v): đánh bài
• investor(n): nhà đầu tư
• luxury(a): sang trọng
• meanwhile(adv): trong lúc đó
• neighborhood(n): hàng xóm
• pilot(n): phi công
• poker(n): bài
• sharp(a): ăn diện, chải chuốt
• tiger(n): con cọp
• tycoon(n): ông trùm

=================

*Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill?Yes

2.Did Bill like to chase women?Yes

3.Did Bill always tell the truth to women?No

4.Was he a pilot and a tiger trainer?No

5.Did he think it was easy to deceive women?Yes

6.Did he drive an old beat-up car?No

7.Could he get almost any woman he wanted?Yes

8.Did he want to marry every woman he dated?No

9.Did he own his own business?Yes

10.Did he have 55 employees?No

==================

*Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a __womanizer___ . He dated one woman after another, telling one __lie___ after another. He was a pilot, a tiger __trainer___ , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, ___an__ adventurer, and on and on. He laughed about __how___ easy it was to deceive women. Dress sharp __and___ drive a luxury car, and they would follow __you___ anywhere. Bill could get almost any woman he __wanted___ . And then he discarded them like so many __empty___ water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business __and___ had five employees, he made most of his ___money__ gambling. He went to Vegas at least six __times___ a year, and played at a couple of __casinos___ in the Los Angeles area regularly. Tonight he ___had__ invited himself to a monthly neighborhood poker game. __For___ most of the evening, Bill was rather quiet. __He___ hadn’t said one unkind word about women, and __he___ only briefly bragged about his poker skills. Melissa __wondered___ if Bill had finally met a woman who ___had__ put him in his place. Meanwhile, he was _winning____ every third hand.

Melissa decided to play one __last___ hand, and then leave. She ended up with ___a__ wonderful hand—three nines and two aces. The betting __was___ spirited, but eventually all the other players dropped __out___ , except Bill. Bill made a final raise, and ___Melisa__ called. There was almost $200 in the pot, __the___ biggest of the evening. Melissa was mentally shopping ___the__ the money (much of it Bill’s!). Bill, however, __also___ had a full house—three tens and two deuces. __Bill___ chuckled, “The best female poker player in the __world___ couldn’t beat me, honey. What on earth were __you___ thinking?”


===================

*Translate into Vietnamese:

Con cọp có thay đổi vằn của nó không?

Melisa đã nghe nói về Bill. Anh ta là một kẻ lăng nhăng. anh ta hẹ hò hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, nói dối hết người này đến người khác. Anh ta là một phi công, một nhà huấn luyện cọp, một nhà xuất bản, một ông trùm, một nhà đầu tư, một nhà thám hiểm, vân vân. Anh ta cười về việc dễ dàng lừa gạt một người phụ nữ. Ăn vận chải chuốt và lái một chiếc xe sang trọng, và họ sẽ theo bạn tới bất cứ đâu. Bill có thể có được hầu hết những người phụ nữ anh ta muốn. Và rồi anh vứt bỏ họ như những cái chai rỗng.

Mặc dù Bill sở hữu một cửa hàng làm sạch thảm và có năm nhân công, anh ta tiêu gần hết tiền vào cờ bạc. Anh ta đi tới Vegas ít nhất sáu lần một năm, và chơi tại vài sòng bài ở khu vực Los Angeles thường xuyên. Tối nay, anh ta tự mời mình tới sòng bài hàng tháng của hàng xóm. Hầu hết buổi chiều, Bill hơi im lặng. Anh ta không nói một lời khiếm nhã nào về phụ nữ, và anh ta chỉ khoác lác vài từ về kĩ năng chơi bài của anh ta. Melisa thắc mắc liệu cuối cùng Bill có gặp được một người phụ nữ có thể giữ chân anh ta ở nhà. Trong lúc đó, anh ta ăn mọi người thứ ba.

Melisa quyết định là người chơi cuối cùng, và rồi bỏ đi. Cô ấy kết thúc với một ván bài tuyệt vời-ba con chín và hai còn át. Cuộc chơi bài rất hào hứng, nhưng cuối cùng mọi người chơi khác đều bị kết thúc, ngoại trừ Bill. Bill đặt cược ván cuối cùng, và Melisa gọi. Melisa đang đi mua sắm tưởng tượng với số tiền (đa số là của Bill). Tuy nhiên, Bill cũng có điểm cao nhất-ba con mười và hai con hai. Bill cười thầm, "Người phụ nữ chơi bài hay nhất thế giới không thể thắng được anh, em yêu. Điều gì trên thế giới đang khiến em phải suy nghĩ vậy?"

412503 top -
LESSON 64:

DOES A TIGER CHANGE ITS STRIPES? -
GIANG SƠN DỄ ĐỔI - BẢN TÍNH KHÓ DỜI.


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• carpet: tấm thảm.
• adventurer: phiêu lưu, mạo hiểm.
• brag: khoe khoang, khoác lác.
• casino:sòng bài.
• chuckle: cười thầm.
• deceive: lưa đào, lừa dối, phản bội.
• discard: bỏ, loại bỏ, vứt bỏ.
• gamble: các trò cờ bạc.
• investor: nhà đầu tư.
• luxury: xa xỉ, hào nhoáng.
• meanwhile:trong lúc đó.
• neighborhood: láng giềng.
• pilot: phi công.
• poker: xì phé.
• sharp: ăn diện, chải chuốt.
• tiger: con cọp.
• tycoon: ông trùm.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Had Melissa heard about Bill?
- Yes, she had. Melissa had heard about Bill.

2.Did Bill like to chase women?
- Yes, he did. Bill liked to chase women.

3.Did Bill always tell the truth to women?
- No, he didn't. Bill didn't always tell the truth to women.

4.Was he a pilot and a tiger trainer?
- No, he wasn't. He wasn't a pilot and a tiger trainer.

5.Did he think it was easy to deceive women?
- Yes, he did. He thought it was easy to deceive women.

6.Did he drive an old beat-up car?
- No, he didn't. He didn't drive an old beat-up car.

7.Could he get almost any woman he wanted?
- Yes, he could. He could get almost any woman he wanted.

8.Did he want to marry every woman he dated?
- No, he didn't. He didn't want to marry every woman he dated.

9.Did he own his own business?
- Yes, he did. He owned his own business.

10.Did he have 55 employees?
- No he didn't. He had 5 employees.
===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Melissa had heard about Bill. He was a womanizer . He dated one woman after another, telling one lieafter another. He was a pilot, a tiger trainer , a banker, a publisher, a tycoon, an investor, an adventurer, and on and on. He laughed about how easy it was to deceive women. Dress sharp and drive a luxury car, and they would follow you anywhere. Bill could get almost any woman he wanted . And then he discarded them like so many empty water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business that had five employees, he made most of his money gambling. He went to Vegas at least six times a year, and played at a couple of casinos in the Los Angeles area regularly. Tonight he had invited himself to a monthly neighborhood poker game. For most of the evening, Bill was rather quiet. He hadn’t said one unkind word about women, and he only briefly bragged about his poker skills. Melissa wondered if Bill had finally met a woman who had put him in his place. Meanwhile, he was winning every third hand.

Melissa decided to play one last hand, and then leave. She ended up with a wonderful hand—three nines and two aces. The betting was spirited, but eventually all the other players dropped out , except Bill. Bill made a final raise, and Melissa called. There was almost $200 in the pot, the biggest of the evening. Melissa was mentally shopping with the money (much of it Bill’s!). Bill, however, also had a full house—three tens and two deuces. He chuckled, “The best female poker player in the world couldn’t beat me, honey. What on earth were you thinking?”


===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Melissa đã nghe nói nhiều về Bill. Hắn là một gã đàn ông trăng hoa. Hắn hẹn hò hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, lừa dối hết người nọ đến người kia. Hắn là phi công, người huấn luyện cọp, chủ nhà băng, nhà xuất bản, ông trùm, nhà đầu tư, nhà thám hiểm, và liên tục như thế. Hắn cười nhạo về chuyện sao quá dễ dàng để lừa gạt những người phụ nữ. Hãy ăn mặc chải chuốt và lái chiếc xe sang trọng, và bọn họ sẽ bám riết bạn ở khắp mọi nơi. Bill có thể có được bất cứ người phụ nữ nào hắn thích. Và sau đó, hắn bỏ họ như vứt bỏ những vỏ chai rỗng vậy.

Cho dù Bill sở hữu một cửa hàng giặt thảm với năm công nhân, hắn tiêu hầu hết tiền bạc của mình vào các trò đỏ đen. Hắn đến Las Vegas ít nhất sáu lần trong một năm, và hắn thường xuyên chơi tại hai sòng bài ở Los Angeles. Tối nay, hắn tự mời mình tới khu vực chơi xì phé lân cận. Hầu như vào các buổi tối, Bill hơi yên lặng. Hắn không nói một từ khiếm nhã nào về phụ nữ, và hắn chỉ nói nói khoác lác ngắn gọn về tài nghệ đánh bài của mình. Melissa thắc mắc liệu cuối cùng Bill có gặp được người phụ nữ có thể giữ chân hắn ở nhà không. Trong lúc đó, Bill đang thắng trong lượt chia bài lần thứ ba.

Melissa quyết định chơi ván bài cuối cùng, và sau đó chuồn luôn. Cô tới với nước bài tuyệt vời-ba con chín và hai con ách. Giới cá cược linh hoạt hẳn lên, nhưng cuối cùng những người chơi khác đều thua bạc cả, ngoại trừ Bill. Bill tố thêm lần cuối, và đến lượt Melissa đặt tiền. Có khoảng gần 200 đô-la trong cái lọ, số tiền lớn nhất tối nay. Melissa tưởng tượng đang đi mua sắm với số tiền đó(phần lớn là của Bill). Tuy nhiên, Bill, cũng được bài tốt- ba con mười và hai con hai. Bill cười thầm, "Người phụ nữ chơi bài xì-phé giỏi nhất thế giới cũng không thể đánh bại được anh, em cưng. Có cái gì trên thế giới này khiến em suy nghĩ như thế?"

438275 top -

HỌC, HOC NỬA, HỌC MÃI.

ESL 64: DOES A TIGER CHANGE ITS STRIPES ?
: HỔ CÓ THAY ĐỔI SỌC VẰN CỦA NÓ KHÔNG ?Vocabulary:

• carpet: tấm thảm
• adventurer: người phiêu lưu, mạo hiểm
• brag: khoe khoang
• casino: sòng bạc
• chuckle: nụ cười thầm, cười khúc khích
• deceive: lừa dối, lừa đảo
• discard: loại bỏ
• gamble: đánh bạc, đánh bài
• investor: người đầu tư, nhà đầu tư
• luxury: sự xa xỉ, xa hoa
• meanwhile: trong khi đó, trong lúc ấy
• neighborhood: hàng xóm
• pilot: phi công
• poker: xi, khắc
• sharp: sắc nét
• tiger: hổ, cọp
• tycoon: ông trùm
………………………

Translate into Vietnamese:

Melissa had heard about Bill. He was a womanizer. He dated one woman after another, telling one lie after another. He was a pilot, a tiger trainer, a banker, a publisher, a tycoon, an investor, an adventurer, and on and on. He laughed about how easy it was to deceive women. Dress sharp and drive a luxury car, and they would follow you anywhere. Bill could get almost any woman he wanted. And then he discarded them like so many empty water bottles.
Melissa có nghe nói về Bill. Anh ta là người rất lăng nhăng về tình cảm. Hàng ngày anh ta đều có người phụ nữ khác nhau. Anh là một phi công, một huấn luyện viên Hổ, một chủ ngân hàng, một nhà phát hành, một ông trùm, một nhà đầu tư và trên cả thế nữa. Ông cười nhạo là cách dễ dàng để đánh lừa phụ nữ. Ăn mặc sang trọng và lái một chiếc xe đời mới, và phụ nữ sẽ bám theo ông bất cứ lúc nào. Bill có thể cặp bồ với bất cứ phụ nữ nào nếu anh muốn. Và sau đó anh ruồng bỏ họ giống như những chai nước rỗng mà vứt đi.

Although Bill owned a carpet-cleaning business that had five employees, he made most of his money gambling. He went to Vegas at least six times a year, and played at a couple of casinos in the Los Angeles area regularly. Tonight he had invited himself to a monthly neighborhood poker game. For most of the evening, Bill was rather quiet. He hadn’t said one unkind word about women, and he only briefly bragged about his poker skills. Melissa wondered if Bill had finally met a woman who had put him in his place. Meanwhile, he was winning every third hand.
Mặc dù Bill sở hữu một doanh nghiệp làm sạch thảm có năm nhân viên, ông sử dụng hầu hết tiền của mình vào cờ bạc. Ông đã đến Vegas ít nhất sáu lần trong một năm, và chơi vài sòng bạc tại Los Angeles thường xuyên. Tối nay ông đã đến một khu phố mà hàng tháng họ thường hay tổ chức trò chơi xì phé. Hầu như vào các buổi tối Bill hơi im lặng. Ông chẳng có lời khiếm nhã nào đối với phụ nữ, và ông chỉ khoác lác ngắn gọn về ván bài xi phé của mình. Melissa tự hỏi nếu Bill có gặp được người phụ nữ nào giữ chân ông ở nhà không. Trong khi đó ông đã chiến thắng tới ván bài thứ ba.

Melissa decided to play one last hand, and then leave. She ended up with a wonderful hand—three nines and two aces. The betting was spirited, but eventually all the other players dropped out, except Bill. Bill made a final raise, and Melissa called. There was almost $200 in the pot, the biggest of the evening. Melissa was mentally shopping with the money (much of it Bill’s!). Bill, however, also had a full house—three tens and two deuces. Bill chuckled, “The best female poker player in the world couldn’t beat me, honey. What on earth were you thinking?”
Melissa quyết định chơi một ván bài cuối cùng, và sau đó nghỉ luôn. Cô đã kết thúc ván bài tuyệt vời với ba con chín và hai con ách. Giá cá cược tăng vọt lên nhưng cuối cùng tất cả những người chơi đều thua bạc, ngoại trừ Bill. Bill đã tăng tiền cá cược lên, và đến lượt Melissa đặt cược tiền trong đĩa lên gần $200, nhiều nhất trong buổi tối hôm nay. Melissa tưởng tượng đi mua sắm với số tiền này (đa số là của Bill). Tuy nhiên Bill cũng có được những quân bài tốt gồm ba con mười và hai con hai . Bill cười thầm, “ Người phụ nữ chơi xì phé giỏi nhất trên thế giới chưa đánh bại được tôi em yêu à. Điều gì trên thế giới này khiến em suy nghỉ như thế.
……………………………….

Yes/No Questions:

1.Had Melissa heard about Bill? Yes
2.Did Bill like to chase women? Yes
3.Did Bill always tell the truth to women? No
4.Was he a pilot and a tiger trainer? No
5.Did he think it was easy to deceive women? Yes
6.Did he drive an old beat-up car? No
7.Could he get almost any woman he wanted? Yes
8.Did he want to marry every woman he dated? No
9.Did he own his own business? Yes
10.Did he have 55 employees? No
…………………………

Fill in the blanks:

Melissa had heard about Bill. He was a womanizer. He dated one woman after another, telling one lie after another. He was a pilot, a tiger trainer, a banker, a publisher, a tycoon, an investor, an adventurer, and on and on. He laughed about how easy it was to deceive women. Dress sharp and drive a luxury car, and they would follow you anywhere. Bill could get almost any woman he wanted. And then he discarded them like so many empty water bottles.

Although Bill owned a carpet-cleaning business that had five employees, he made most of his money gambling. He went to Vegas at least six times a year, and played at a couple of casinos in the Los Angeles area regularly. Tonight he had invited himself to a monthly neighborhood poker game. For most of the evening, Bill was rather quiet. He hadn’t said one unkind word about women, and he only briefly bragged about his poker skills. Melissa wondered if Bill had finally met a woman who had put him in his place. Meanwhile, he was winning every third hand.

Melissa decided to play one last hand, and then leave. She ended up with a wonderful hand- three nines and two aces. The betting was spirited, but eventually all the other players dropped out, except Bill. Bill made a final raise, and Melissa called. There was almost $200 in the pot, the biggest of the evening. Melissa was mentally shopping with the money (much of it Bill’s!). Bill, however, also had a full house—three tens and two deuces. Bill chuckled, “The best female poker player in the world couldn’t beat me, honey. What on earth were you thinking?”


580862 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.