.
ESL 21: The Pile of Paper
1, 2 - bottom


ESL 21: The Pile of Paper


Download


Sammy looked at the pile of paper on the floor. Whenever he finished reading his mail or a newspaper or magazine, he threw it into this pile. This was his recycling pile. At the moment, it was almost two feet high. It was time to recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, just sitting down would cause his back to go out for a week. He scooped his hands under the pile and slowly stood up.

He walked over to his front door. Hands full, he struggled to turn the doorknob and open the door. He walked outside and down the stairs. So far he hadn't dropped one piece of paper. He walked to the blue trash bin.

There was no way to lift the lid of the recycling bin with his hands full. He carefully put the pile of papers down and then opened the lid. The bin was completely full. Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into his arms and trudged back upstairs. Pleased that he still had not dropped any paper, he lowered the pile back onto the floor. Then he stood up, but just a little bit too fast.

219238 top -


*Vocabulary:

• bin:
• damn:
• doorknob:
• lid:
• lift:
• lower:
• pile:
• protect:
• recycle:
• scoop:
• squat:
• swear:
• trash:
• trudge:

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic?
2.Was there a pile of paper on the floor?
3.Did he throw his newspapers into this pile?
4.Was this his bicycling pile?
5Was the pile almost twenty-two feet high?
6.Was it time to recycle?
7.Did he kneel down?
8.Did he have a bad back?
9.Would sitting down cause his back to go out?
10.Did he stand up quickly?

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on _____ floor. Whenever he finished reading his mail or _____ newspaper or magazine, he threw it into this _____ . This was his recycling pile. At the moment, _____ was almost two feet high. It was time _____ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, _____ sitting down would cause his back to go ______ for a week. He scooped his hands under _____ pile and slowly stood up.

He walked over _____ his front door. Hands full, he struggled to _____ the doorknob and open the door. He walked _____ and down the stairs. So far he hadn't _____ one piece of paper. He walked to the _____ trash bin.

There was no way to lift _____ lid of the recycling bin with his hands ______ . He carefully put the pile of papers down _____ then opened the lid. The bin was completely _____ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into _____ arms and trudged back upstairs. Pleased that he _____ had not dropped any paper, he lowered the ______ back onto the floor. Then he stood up, _____ just a little bit too fast.

===============

*Translate into Vietnamese:

.......

219240 top -
bin : thùng rác
doorknob : tay nắm cửa
lid : nắp
lift : nhấc lên
lower : thấp hơn
pile : đống
protect : bảo vệ
recycle : tái chế
scoop :
squat : ngồi xổm
swear : thề
trash : thùng rác
trudge : đi một cách mệt nhọc

219254 top -

Review to do homework… Best regards …

232033 top -
. bin : thùng rác
• damn: Lời nguyền rủa
• doorknob:cái nắm cửa
• lid:cái nắp
• lift:nâng lên
• lower:hạ thấp
• pile: đống
• protect:bảo vệ
• recycle:tái chế
• scoop:múc
• squat:ngồi xổm
• swear:nguyền rủa
• trash:rác
• trudge:đi mệt nhọc

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic?No
2.Was there a pile of paper on the floor?Yes
3.Did he throw his newspapers into this pile?Yes
4.Was this his bicycling pile?No
5Was the pile almost twenty-two feet high?No
6.Was it time to recycle?Yes
7.Did he kneel down?No
8.Did he have a bad back?Yes
9.Would sitting down cause his back to go out?Yes
10.Did he stand up quickly?No

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on __the___ floor. Whenever he finished reading his mail or __a___ newspaper or magazine, he threw it into this _pile____ . This was his recycling pile. At the moment, __it___ was almost two feet high. It was time __to___ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, _just____ sitting down would cause his back to go __out____ for a week. He scooped his hands under _the____ pile and slowly stood up.

He walked over _to____ his front door. Hands full, he struggled to _turn____ the doorknob and open the door. He walked _outside____ and down the stairs. So far he hadn't __dropped___ one piece of paper. He walked to the _blue____ trash bin.

There was no way to lift _the____ lid of the recycling bin with his hands __full____ . He carefully put the pile of papers down __and__ then opened the lid. The bin was completely __full___ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into _his____ arms and trudged back upstairs. Pleased that he __still___ had not dropped any paper, he lowered the _pile_____ back onto the floor. Then he stood up, _but____ just a little bit too fast.

===============

*Translate into Vietnamese:

.......

235067 top -

Done...

235808 top -
Chồng giấy tờ

Sammy nhìn vào chồng giấy tờ trên sàn nhà. Bất cứ khi nào anh đọc xong thư hoặc là báo , tạp chí, anh ném nó lên chồng giấy.Đó là đống giấy rác của anh. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã cao tới nửa mét. Đây là lúc để tái chế giấy.
Anh ngồi xổm xuống để bảo vệ cho cái lưng của anh. Thỉnh thoảng, chỉ có việc ngồi xuống cũng làm cho lưng anh đau mất 1 tuần lễ. Anh luồn tay xuống chồng giấy và chầm chậm đứng dậy.
Anh bê ra cửa trước nhà. Với hai tay đầy giấy, anh cố gắng vặn nắm đấm cửa và mở cửa. Anh đi ra ngoài và đi xuống bậc thềm. Cũng lâu rồi anh chưa vứt một tờ giấy nào. Anh đi tới thùng rác màu xanh nước biển.
Không có cách nào để nâng nắp thùng rác lên với đôi tay đang bận . Anh cẩn thận đặt chồng giấy xuống và sau đó mở nắp thùng rác ra.Thùng rác đã quá đầy. Chết tiệt, anh chửi.
Sammy lại bê lấy chồng giấy và lê bước lên cầu thang. Vui mừng rằng anh vẫn chưa vứt được tờ giấy nào, anh hạ thấp chồng giấy xuống sàn nhà. Sau đó, anh đứng lên nhưng chỉ đứng lên chầm chậm thôi.


*Vocabulary:

• bin: thùng rác
• damn: chết tiệt
• doorknob: nắm đấm cửa
• lid: nắp
• lift: nâng lên
• lower: hạ thấp
• pile: chồng, đống
• protect: bảo vệ
• recycle: tái chế
• scoop: xúc, múc
• squat: ngồi xổm
• swear: chửi
• trash: rác
• trudge: lê bước, đi chậm chạp

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic?no
2.Was there a pile of paper on the floor?yes
3.Did he throw his newspapers into this pile?yes
4.Was this his bicycling pile?yes
5Was the pile almost twenty-two feet high?no
6.Was it time to recycle?yes
7.Did he kneel down?no
8.Did he have a bad back?yes
9.Would sitting down cause his back to go out?yes
10.Did he stand up quickly?no

238860 top -

Done...

239940 top -

*Vocabulary:

• bin: Thùng, bỏ vào thùng
• damn: Bục tức, nguyền rủa
• doorknob: Nắm cửa
• lid: Nắp, mi mắt
• lift: Nâng lên
• lower: Cau mày
• pile: Cọc, chồng, đống
• protect: Phòng ngừa, bảo vệ
• recycle: Tái chế, tái sinh
• scoop: Cái xẻng, xúc, múc
• squat: Ngồi xổm
• swear: Lời nguyền rủa
• trash: Rác rưởi
• trudge: Lê bước

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic? No
2.Was there a pile of paper on the floor? Yes
3.Did he throw his newspapers into this pile? Yes
4.Was this his bicycling pile? No
5Was the pile almost twenty-two feet high? No
6.Was it time to recycle? Yes
7.Did he kneel down? No
8.Did he have a bad back? Yes
9.Would sitting down cause his back to go out? Yes
10.Did he stand up quickly? No

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on _the____ floor. Whenever he finished reading his mail or _a____ newspaper or magazine, he threw it into this _pile____ . This was his recycling pile. At the moment, _it____ was almost two feet high. It was time _to____ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, _just____ sitting down would cause his back to go _out_____ for a week. He scooped his hands under _the____ pile and slowly stood up.

He walked over _to____ his front door. Hands full, he struggled to _turn____ the doorknob and open the door. He walked __outside____ and down the stairs. So far he hadn't __dropped____ one piece of paper. He walked to the _blue____ trash bin.

There was no way to lift _the____ lid of the recycling bin with his hands __full____ . He carefully put the pile of papers down _and____ then opened the lid. The bin was completely _full____ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into _his____ arms and trudged back upstairs. Pleased that he _still____ had not dropped any paper, he lowered the _pile_____ back onto the floor. Then he stood up, but_____ just a little bit too fast.

===============

*Translate into Vietnamese:

Đống giấy tờ.

Sammy nhìn đống giấy nằm dưới sàn nhà. Mỗi lần đọc xong thư hoặc báo hoặc tạp chí, anh ném vào thành đống.
Đây là đống giấy sẽ được tái chế lại của anh. Trong một thời gian ngắn nó đã cao gần bằng 2 bàn chân. Đây là lúc vứt bỏ.
Anh ngồi xổm xuống, đề phòng cho cái lưng của anh. Thỉnh thoảng chỉ vì ngồi xuống cũng là nguyên nhân làm cái lưng của anh đau cả tuần.
Anh dùng 2 bàn tay làm thành cái xẻng để xúc dưới đống giấy và từ từ đứng lên.
Anh đi lên cửa trước. Hai bàn tay đầy giấy, anh cố xoay cái nắm để mở cửa. Anh đi ra ngoài và xuống cầu thang. Vì xa anh không thể không để rơi một vài mảnh giấy. Anh đi đến cái thùng rác màu xanh.
Không có cách nào mở nắp thùng với 2 bàn tay đầy giấy. Anh cẩn thận để đống giấy xuống và mở nắp. Thùng rác đã đầy. Khỉ thật, anh càu nhàu.
Sammy gom đống giấy vào 2 cánh tay của anh, và lê bước trở về cầu thang. Hài lòng vì không làm rơi bất cứ tờ giấy nào, anh cau mày để đống giất tờ trở lại sàn nhà. Sau đó anh đứng lên, nhưng chỉ từ từ từng chút một.

240418 top -

Done...

241343 top -
Hongbambi xin nộp bài 21

*Vocabulary:

• bin: THÙNG
• damn: CHẾT TIỆT
• doorknob: NẮM CỬA
• lid: NẮP VUNG
• lift: NHẤC
• lower: HẠ XUỐNG
• pile: ĐỐNG, CHỒNG
• protect: BẢO VỆ
• recycle: TÁI SINH
• scoop: XÚC
• squat: NGỒI XỔM
• swear: CHỬI RỦA
• trash: RÁC
• trudge: ĐI CHẬM CHẠP, LÊ BƯỚC

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic? - YES.
2.Was there a pile of paper on the floor? - YES.
3.Did he throw his newspapers into this pile? - YES.
4.Was this his bicycling pile? - NO.
5Was the pile almost twenty-two feet high? - NO.
6.Was it time to recycle? - YES.
7.Did he kneel down? - NO.
8.Did he have a bad back? - YES.
9.Would sitting down cause his back to go out? YES.
10.Did he stand up quickly? - NO.

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on __THE__ floor. Whenever he finished reading his mail or __A__ newspaper or magazine, he threw it into this __PILE__ . This was his recycling pile. At the moment, __IT__ was almost two feet high. It was time __TO__ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, __JUST__ sitting down would cause his back to go __OUT__ for a week. He scooped his hands under __THE__ pile and slowly stood up.

He walked over __TO__ his front door. Hands full, he struggled to __TURN__ the doorknob and open the door. He walked __OUTSIDE__ and down the stairs. So far he hadn't __DROPPED__ one piece of paper. He walked to the __BLUE__ trash bin.

There was no way to lift __THE__ lid of the recycling bin with his hands __FULL__ . He carefully put the pile of papers down __AND__ then opened the lid. The bin was completely __FULL__ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into __HIS__ arms and trudged back upstairs. Pleased that he __STILL__ had not dropped any paper, he lowered the __PILE___ back onto the floor. Then he stood up, __BUT__ just a little bit too fast.

===============

*Translate into Vietnamese:

ĐỐNG GIẤY TỜ

Sammy nhìn vào đống giấy tờ trên sàn nhà. Bất cứ khi nào đọc xong thư hoặc báo chí, anh đều ném nó vào đống này. Đây là thùng rác tái chế của anh ta. Thời điểm này, nó đã cao đến gần 2 feet. Đã đến lúc tái chế rồi.

Anh ngồi xổm xuống để bảo vệ cái lưng anh ta. Thỉnh thoảng, việc ngồi xuống là nguyên nhân làm cho cái lưng anh đau cả 1 tuần. Anh luồn tay xuống đống giấy và từ từ đứng lên.

Anh bước ra cửa. Hai tay đầy ắp giấy tờ, anh đi chầm chậm đến vặn tay nắm cửa và mở ra. Anh đi xuống cầu thang. suốt thời gian này anh không làm rơi bất cứ tờ giấy nào. Anh đi đến thùng rác màu xanh nước biển.

Không có cách nào để mở nắp thùng rác tái chế với 2 tay đầy giấy tờ. Anh cẩn thận đặt chồng giấy xuống và mở nắp. Thừng rác đầy vun. Chết tiệt, anh nói.

Sammy ôm đống giấy lên tay và bước chầm chậm lên lầu. Anh hài lòng rằng anh không làm rơi một tờ giấy nào, anh hạ đống giấy xuống sàn nhà. Rồi anh đứng lên, nhưng hơi quá nhanh một chút.

================================

241359 top -

Done...

241967 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bin(n): thùng rác
• damn(v): nguyền rủa
• doorknob(n): nắm đấm cửa
• lid(n): cái nắp
• lift(v): nhấc lên
• lower(v): hạ thấp xuống
• pile(n): chồng, đống
• protect(v): bảo vệ
• recycle(v): tái chế
• scoop(v): xúc, múc, khoét
• squat(v): ngồi xổm
• swear(v): nguyền rủa
• trash(n): rác rưởi
• trudge(v): lê bước chậm chạp

==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic?No
2.Was there a pile of paper on the floor?Yes
3.Did he throw his newspapers into this pile?Yes
4.Was this his bicycling pile?Yes
5Was the pile almost twenty-two feet high?No
6.Was it time to recycle?Yes
7.Did he kneel down?No
8.Did he have a bad back?Yes
9.Would sitting down cause his back to go out?Yes
10.Did he stand up quickly?No

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on __the___ floor. Whenever he finished reading his mail or _____ newspaper or magazine, he threw it into this _pile____ . This was his recycling pile. At the moment, ___it__ was almost two feet high. It was time __to___ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, __just___ sitting down would cause his back to go ___out___ for a week. He scooped his hands under __the___ pile and slowly stood up.

He walked over ___to__ his front door. Hands full, he struggled to ___turn__ the doorknob and open the door. He walked _outside____ and down the stairs. So far he hadn't _drop____ one piece of paper. He walked to the _blue____ trash bin.

There was no way to lift ___the__ lid of the recycling bin with his hands ___full___ . He carefully put the pile of papers down __and___ then opened the lid. The bin was completely ___full__ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into _his____ arms and trudged back upstairs. Pleased that he ___still__ had not dropped any paper, he lowered the __pile____ back onto the floor. Then he stood up, ___but__ just a little bit too fast.

===============

*Translate into Vietnamese:

Đống Giấy

Sammy nhìn vào đống giấy trên sàn. Bất kì khi nào anh ta đọc xong thư từ, báo chí anh ta đều quăng vào đó. Đây là đống giấy tái chế của anh ta. Vào lúc này, nó đã cao gần 2 feet. Tới lúc tái chế rồi.

Anh ta ngồi xổm xuống, bảo vệ cái lưng của mình. Đôi khi chỉ ngồi xuống thôi mà cái lưng của anh nhức cả tuần. Anh ta luồn cái tay xuống dưới đống giấy và từ từ đứng dậy.

Anh ta đi tới cửa trước. Tay đầy rồi, anh ta cố gắng vặn cái nắm đấm cửa và mở cửa ra. Anh ta đi ra ngoài và xuống cầu thang. Anh ta không làm rớt bất kì tờ giấy nào cho tới bây giờ. Anh ta đi tới cái thùng rác màu lam.

Không có cách nào để mở nắp thùng rác với hai cánh tay đã đầy. Anh ta cẩn thận đặt cái chồng giấy xuống và mở nắp. Cái thùng rác đã đầy. Chết tiệt, anh ta rủa.

Sammy gom đống giấy lại và lê bước chậm chạp lên lầu. Hài lòng rằng mình đã không làm rơi bất kì tờ giấy nào, anh ta đặt chồng giấy xuống lại sàn nhà. Rồi anh ta đứng dậy, nhưng chỉ hơi nhanh một chút thôi.

246701 top -

Done...

250467 top -
Nộp bài ESL 21 : The Pile of Paper
*Vocabulary:

bin : Thùng
doorknob : Tay nắm cửa
lid : Nắp
lift : Nhấc lên
lower : Thấp hơn
pile : Đống
protect : Bảo vệ
recycle : Tái chế
scoop : Cái xẻng
squat : Ngồi xổm
swear : Thề
trash : Thùng rác
trudge : Đi một cách mệt nhọc
==================

*Yes/No Questions:

1.Did Sammy look at the pile of plastic? No
2.Was there a pile of paper on the floor? Yes
3.Did he throw his newspapers into this pile? Yes
4.Was this his bicycling pile? No
5Was the pile almost twenty-two feet high? Yes
6.Was it time to recycle? No
7.Did he kneel down? Yes
8.Did he have a bad back? No
9.Would sitting down cause his back to go out? Yes
10.Did he stand up quickly? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Sammy looked at the pile of paper on _the_ floor. Whenever he finished reading his mail or _a_ newspaper or magazine, he threw it into this _pile_ . This was his recycling pile. At the moment, _it_ was almost two feet high. It was time _to_ recycle.

He squatted down, protecting his back. Sometimes, _just_ sitting down would cause his back to go _out_ for a week. He scooped his hands under _the_ pile and slowly stood up.

He walked over _to_ his front door. Hands full, he struggled to _turn_ the doorknob and open the door. He walked _outside_ and down the stairs. So far he hadn't _dropped_ one piece of paper. He walked to the _blue_ trash bin.

There was no way to lift _the_ lid of the recycling bin with his hands _full_ . He carefully put the pile of papers down _and_ then opened the lid. The bin was completely _full_ . Damn, he swore.

Sammy gathered the pile into _his_ arms and trudged back upstairs. Pleased that he _still_ had not dropped any paper, he lowered the _pile_ back onto the floor. Then he stood up, _but_ just a little bit too fast.

256549 top -
ESL 21: The Pile of Paper
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.