.
ESL 18: A Visit to Asia
1, 2 - bottom


ESL 18: A Visit to AsiaDownload


Liz was excited. She was going to Asia with her mom. Neither of them had ever traveled out of the United States before. They were going to fly to Hong Kong. After staying in Hong Kong for three nights, they would travel on their cruise ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, so we have to take about a two-hour bus ride to get there from the port. I forget the name of the port. Anyway, we're going to see the Great Wall, the Tiananmen Square, and the Forbidden City. It’s going to be so cool!" she told her neighbor Jane.

From China, the cruise ship would go to Pusan in South Korea, and finally to Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight back to Los Angeles.

"The trip is going to last three weeks. It's only going to cost us $2,800 each, IF we can control our urge to shop," she laughed.

"I hope your trip is more fun than mine was," said Jane. "I took a cruise to the Bahamas, but almost all the passengers got sick. I caught some kind of virus that made me throw up for almost three days. They gave us a discount that we could use on a future trip. Ha! No more cruising for me."

"We've heard about those disasters," said Liz. "Mom and I are going to be washing our hands every 30 minutes, and we're bringing surgical masks with us."

217156 top -


*Vocabulary:

• cruise:
• disaster:
• discount:
• excite:
• forbid:
• mask:
• passenger:
• port:
• surgical:
• urge:

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited?
2.Was she going to Russia with her mom?
3.Had Liz traveled out of the United States before?
4.Were they going to fly to Hong Kong?
5.Would they stay in Hong Kong for four nights?
6.Would they travel on a cruise ship?
7.Is Beijing inland?
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing?
9.Does Liz remember the name of the port?
10.Are they going to see the Forbidden Wall?

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia _____ her mom. Neither of them had ever traveled _____ of the United States before. They were going ______ fly to Hong Kong. After staying in Hong _____ for three nights, they would travel on their _____ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, ______ we have to take about a two-hour bus _____ to get there from the port. I forget _____ name of the port. Anyway, we're going to ____ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the _____ City. It’s going to be so cool!" she _____ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship _____ go to Pusan in South Korea, and finally _____ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight _____ to Los Angeles.

"The trip is going to _____ three weeks. It's only going to _____ us $2,800 each, IF we can control our urge to _____ ," she laughed.

"I hope your trip is more _____ than mine was," said Jane. "I took a _____ to the Bahamas, but almost all the passengers ____ sick. I caught some kind of virus that _____ me throw up for almost three days. They _____ us a discount that we could use on _____ future trip. Ha! No more cruising for me."

"_____ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and _____ are going to be washing our hands every _____ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

================

*Translate into Vietnamese:

.........

217157 top -

Review to do homework… Best regards …

232021 top -
• cruise:cuộc du ngoạn trên biển
• disaster:tai họa
• discount:giảm giá
• excite:phấn khích
• forbid:ngăn cấm
• mask:mạng che mặt
• passenger:hành khách
• port:cảng
• surgical:phẫu thuật
• urge:thúc giục

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited?Yes
2.Was she going to Russia with her mom?No
3.Had Liz traveled out of the United States before?No
4.Were they going to fly to Hong Kong?Yes
5.Would they stay in Hong Kong for four nights?No
6.Would they travel on a cruise ship?Yes
7.Is Beijing inland?Yes
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing?No
9.Does Liz remember the name of the port?No
10.Are they going to see the Forbidden Wall?No

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia _with____ her mom. Neither of them had ever traveled _out____ of the United States before. They were going _to_____ fly to Hong Kong. After staying in Hong _Kong____ for three nights, they would travel on their _cruise____ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, __so____ we have to take about a two-hour bus _ride____ to get there from the port. I forget _the____ name of the port. Anyway, we're going to _see___ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the __Forbidden___ City. It’s going to be so cool!" she _told____ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship _would____ go to Pusan in South Korea, and finally _to____ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight _back____ to Los Angeles.

"The trip is going to __last___ three weeks. It's only going to __cost___ us $2,800 each, IF we can control our urge to _shop____ ," she laughed.

"I hope your trip is more _fun____ than mine was," said Jane. "I took a _cruise____ to the Bahamas, but almost all the passengers __got__ sick. I caught some kind of virus that _made____ me throw up for almost three days. They _gave____ us a discount that we could use on __a___ future trip. Ha! No more cruising for me."

"__We___ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and _I____ are going to be washing our hands every __30___ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

234075 top -

Done...

234819 top -
Chuyến thăm Châu Á

Liz đã rất vui. Cô chuẩn bị đi Châu Á chơi cùng với mẹ. Hai mẹ con đều chưa từng đi du lịch bên ngoài nước Mỹ. Họ sẽ bay đến Hồng Kông. Ở Hồng Kông 3 ngày thì họ đi du lịch tiếp bằng du thuyền đến Thượng Hải và Bắc Kinh.
“Bắc Kinh ở trong nội địa, vì vậy chúng ta phải đi xe buýt khoảng 2 tiếng từ bến cảng tới đó. Tôi quên mất tên của bến cảng . Dù sao thì chúng tôi sẽ thăm Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên Nam Môn, và Hoàng Cung. Điều đó sẽ rất tuyệt”, cô nói với người hàng xóm, Jane.
Từ Trung Quốc, du thuyền sẽ đi tới Pusan của Hàn Quốc, và cuối cùng là đến Tokyo. Từ Tokyo, hai mẹ con sẽ đi máy bay về Los Angeles.
“Chuyến đi được đặt từ 3 tuần trước. Nó chỉ mất 2800 $ cho mỗi người, nếu như mà mẹ con tôi kiềm chế được việc mua sắm”, cô cười.
“ Tôi hi vọng chuyến đi của bạn sẽ thú vị hơn kỳ nghỉ của tôi”, Jane nói. “ Tôi đi tàu thủy đến Bahamas, nhưng hầu hết mọi hành khách đều ốm. Tôi bị nhiễm một vài loại virut chúng làm cho tôi bị nôn suốt 3 ngày. Họ đã giảm giá cho chúng tôi để chúng tôi sẽ đi tàu lần tới. Ôi, tôi sẽ không đi tàu thủy một lần nào nữa”
“Chúng tôi đã từng nghe tới dịch bệnh” Liz nói. “ Mẹ và tôi sẽ rửa tay cứ mỗi 30 phút một lần, và chúng tôi sẽ mang theo khẩu trang y tế bên người”


*Vocabulary:

• cruise: chuyến đi bằng tàu thủy
• disaster: dịch bệnh, tai họa
• discount: giảm giá
• excite: vui mừng
• forbid: cấm
• mask: mặt nạ
• passenger: hành khách
• port: bến cảng
• surgical: phẫu thuật, y tế
• urge:sự thôi thúc

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited?yes
2.Was she going to Russia with her mom?no
3.Had Liz traveled out of the United States before?no
4.Were they going to fly to Hong Kong?yes
5.Would they stay in Hong Kong for four nights?no
6.Would they travel on a cruise ship?yes
7.Is Beijing inland?yes
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing?no
9.Does Liz remember the name of the port?no
10.Are they going to see the Forbidden Wall?no

238133 top -

Done...

238408 top -

*Vocabulary:

• cruise: Đi chơi biển bằng tàu thủy
• disaster: Tai họa, thảm họa
• discount: Sự bớt giảm, giảm giá
• excite: Kích thích
• forbid: Ngăn cấm
• mask: Mặt nạ, khẩu trang
• passenger: Hành khách
• port: Bến cảng
• surgical: Phẩu thuật
• urge: Thúc giục, cố nài

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited? Yes
2.Was she going to Russia with her mom? No
3.Had Liz traveled out of the United States before? No
4.Were they going to fly to Hong Kong? Yes
5.Would they stay in Hong Kong for four nights? No
6.Would they travel on a cruise ship? Yes
7.Is Beijing inland? Yes
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing? No
9.Does Liz remember the name of the port? No
10.Are they going to see the Forbidden Wall? No

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia _with____ her mom. Neither of them had ever traveled _out____ of the United States before. They were going _fly_____ fly to Hong Kong. After staying in Hong _Kong____ for three nights, they would travel on their _cruise____ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, _so_____ we have to take about a two-hour bus _ride____ to get there from the port. I forget _the____ name of the port. Anyway, we're going to _see___ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the __forbidden___ City. It’s going to be so cool!" she _told____ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship _would____ go to Pusan in South Korea, and finally _to____ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight _back____ to Los Angeles.

"The trip is going to _last____ three weeks. It's only going to _cost____ us $2,800 each, IF we can control our urge to _shop____ ," she laughed.

"I hope your trip is more _fun____ than mine was," said Jane. "I took a __cruise____ to the Bahamas, but almost all the passengers _got___ sick. I caught some kind of virus that _made____ me throw up for almost three days. They _geve____ us a discount that we could use on _a____ future trip. Ha! No more cruising for me."

"_We____ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and _I____ are going to be washing our hands every _30____ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

================

*Translate into Vietnamese:

Viếng thăm Á Châu.
Liz vô cùng phấn khích. Cô chuẩn bị đi Châu Á với mẹ cô. Họ chưa bao giờ đi du lịch ngoài nước Mỹ trước đây. Họ sẽ bay dến Hồng Kông. Sau 3 ngày đêm ở đây, họ sẽ đi bằng tàu thuỷ đến Thượng Hải và Bắc Kinh.
" Bắc kinh ở trong nội địa, như vây chúng tôi đi xe buýt khoảng 2 tiếng tử bến cảng để đến đó. Tôi quên mất tên bến cảng. Gì cũng được, chúng tôi sẽ thăm Vạn Lý Trường Thành. Quảng Trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Nó sẽ rất thú vị " cô nói với cô bạn hàng xóm Jane.
Từ Trung Quốc, con tàu sẽ đến Pusan ở Nam Hàn Quốc, và cuối cùng đến Nhật Bản. Từ Nhật Bản họ sẽ bắt kịp chuyến bay trở về Los Angeles.
" Cuộc đi chơi biển đã được chuẩn bị từ 3 tuần trước, giá mỗi người là $ 2,800. Nếu chúng tôi hạn chế mua sắm" cô cười.
" Tôi hi vọng chuyến đi của bạn sẽ vui hơn của tôi " Jane nói. " Tôi đi tàu thủy đến Bahamas, nhưng tất cả hành khách trên tàu đều bị ốm, tôi bị nhiễm vài loại Virut ở đó làm vật ngã tôi gần như 3 ngày. Họ đã giảm giá cho chúng tôi, để chúng tôi đi vào lần tới. Ôi, sẽ không có lần nào nữa cho tôi."
" Chúng tôi đã nghe nói một vài dịch bệnh," Liz nói " Mẹ và tôi sẽ rửa tay cứ mỗi 30 phút, và sẽ mang khẩu trang y tế theo với chúng tôi."

239579 top -

Done...

239916 top -
Hongbambi xin nộp bài 18

*Vocabulary:

• cruise: DU LỊCH BIỂN
• disaster: THẢM HOẠ
• discount: GIẢM GIÁ
• excite: KÍCH ĐỘNG
• forbid: NGĂN CẤM
• mask: MẶT NẠ
• passenger: HÀNH KHÁCH
• port: CẢNG
• surgical: PHẨU THUẬT
• urge: ĐAM MÊ

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited? - YES.
2.Was she going to Russia with her mom? - NO.
3.Had Liz traveled out of the United States before? - NO.
4.Were they going to fly to Hong Kong? - YES.
5.Would they stay in Hong Kong for four nights? - NO.
6.Would they travel on a cruise ship? - YES.
7.Is Beijing inland? - YES.
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing? -NO.
9.Does Liz remember the name of the port? - NO.
10.Are they going to see the Forbidden Wall? - NO.

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia __WITH__ her mom. Neither of them had ever traveled __OUT__ of the United States before. They were going __TO__ fly to Hong Kong. After staying in Hong __KONG__ for three nights, they would travel on their __CRUISE__ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, __SO__ we have to take about a two-hour bus __RIDE__ to get there from the port. I forget _THE__ name of the port. Anyway, we're going to __SEE__ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the __FORBIDDEN__ City. It’s going to be so cool!" she __TOLD__ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship __WOULD__ go to Pusan in South Korea, and finally __TO__ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight __BACK__ to Los Angeles.

"The trip is going to __LAST__ three weeks. It's only going to __COST__ us $2,800 each, IF we can control our urge to __SHOP__ ," she laughed.

"I hope your trip is more __FUN__ than mine was," said Jane. "I took a __CRUISE__ to the Bahamas, but almost all the passengers __GOT__ sick. I caught some kind of virus that __MADE__ me throw up for almost three days. They __GAVE__ us a discount that we could use on __A__ future trip. Ha! No more cruising for me."

"__WE__ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and __I__ are going to be washing our hands every __30__ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

================

*Translate into Vietnamese:

Liz rất phấn khởi. Cô sẽ đến Châu Á với mẹ cô. 2 mẹ con cô chưa từng đi du lịch khỏi nước Mỹ. Họ sẽ bay đến Hồng Kông. Sau khi ở Hồng Kông 3 đêm, họ sẽ đi du thuyền đến Shanghai và Bejing.

Cô nói với người hàng xóm Jane: "Bejing nằm trong đất liền, nên chúng tôi phải mất 2 giờ đi xe buýt từ cảng đến đó. Tôi quên tên cảng rồi. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ đi đến Vạn Lý Trường Thành, Quảng trường Thiên Nam Môn và Hoàng Cung. Sẽ rất tuyệt đây!"

Từ Trung Quốc, du thuyền sẽ đi đến Pusan ở miền Nam Hàn Quốc, và kết thúc ở Tokyo. Từ Tokyo, họ sẽ đi máy bay trở về Mỹ.

Cô cười to "Chuyến du lịch kéo dài 3 tuần. Giá chỉ 2,800 đồng cho mỗi người, NẾU chúng ta kiềm chế được sở thích mua sắm."

Jane nói: "Tôi hy vọng chuyến du lịch của bạn sẽ thú vị hơn của tôi. Tôi đã có một chuyến du lịch đường biển đến Bahamas, nhưng hầu hết hành khách đều bị bệnh. Tôi đã bị vài loại virút tấn công làm tôi phải nôn ói suốt 3 ngày. Họ đã cho chúng tôi phiếu giảm giá cho chuyến du lịch sau. Ha! Tôi không bao giờ đi du lịch đường biển nữa đâu."

Liz nói: " Chúng tôi có nghe về những bệnh dịch đó, mẹ con tôi sẽ rửa tay 30 phút 1 lần, và chúng tôi sẽ đeo khẩu trang y tế.

240658 top -

Done...

241334 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• cruise(n): cuộc đi chơi trên biển
• disaster(n): thảm họa
• discount(n): sự giảm giá
• excite(v): làm cho phấn khích
• forbid(v): ngăn cấm
• mask(n): mặt nạ
• passenger(n): hành khách
• port(n): sân bay
• surgical(adj): thuộc về phẫu thuật
• urge(n): sự thôi thúc, ham muốn

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited?Yes
2.Was she going to Russia with her mom?No
3.Had Liz traveled out of the United States before?No
4.Were they going to fly to Hong Kong?Yes
5.Would they stay in Hong Kong for four nights?No
6.Would they travel on a cruise ship?Yes
7.Is Beijing inland?Yes
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing?No
9.Does Liz remember the name of the port?No
10.Are they going to see the Forbidden Wall?No

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia __with___ her mom. Neither of them had ever traveled __out___ of the United States before. They were going ___to___ fly to Hong Kong. After staying in Hong __Kong___ for three nights, they would travel on their _cruise____ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, __so____ we have to take about a two-hour bus ___ride__ to get there from the port. I forget __the___ name of the port. Anyway, we're going to __see__ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the ___Forbidden__ City. It’s going to be so cool!" she ___told__ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship ___would__ go to Pusan in South Korea, and finally ___to__ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight ___back__ to Los Angeles.

"The trip is going to _last____ three weeks. It's only going to __cost___ us $2,800 each, IF we can control our urge to __shop___ ," she laughed.

"I hope your trip is more ___fun__ than mine was," said Jane. "I took a __cruise___ to the Bahamas, but almost all the passengers __got__ sick. I caught some kind of virus that ___made__ me throw up for almost three days. They __gave___ us a discount that we could use on __a___ future trip. Ha! No more cruising for me."

"___We__ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and __I___ are going to be washing our hands every __30___ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

================

*Translate into Vietnamese:

Một cuộc du lịch Châu Á

Liz rất là hào hứng. Cô ấy sẽ đi tới châu Á với mẹ của mình. Không có ai trong bọn họ đã từng đi ra khỏi nước Mỹ. Họ sẽ bay tới Hong Kong. Sau khi lưu lại Hong Kong chừng ba đêm, họ sẽ đi du thuyền từ Thượng Hải tới Bắc Kinh.

"Bắc Kinh ở trong nội địa, nên chúng tôi sẽ phải ngồi xe buýt chừng hai giờ để tới đó từ sân bay. Mình quên tên cái sân bay rồi. Nhưng dù sao đi nữa, chúng mình sẽ đi thăm Vạn Lý Trường Thành, Quảng Trường Thiên An Môn, và Tử Cấm Thanh. Điều đó sẽ rất tuyệt đây!" Cô kể cho cô bạn hàng xóm Jane của mình.

Từ Trung Quốc, du thuyền sẽ đi tới Pusan ở Hàn Quốc, và cuối cùng tới Tokyo. Từ Tokyo, họ sẽ lên máy bay về Los Angeles.

"Chuyến đi sẽ kéo dài 3 tuần. Chúng tôi chỉ tốn 2800$ mỗi người, nếu mà chúng tôi có thể ngăn cản mình khỏi mua sắm," cô cười.

"Mình hy vọng chuyến đi của bạn vui hơn chuyến đi của mình," Jane nói. "Mình đi du thuyền tới Bahamas, nhưng hầu hết du khách đều bị bịnh. Mình mắc vài loại vi-rut làm mình nôn mửa suốt ba ngày. Họ giảm giá cho tụi mình khi tụi mình đi lần sau. Ha!Mình sẽ không đi lần nữa đâu."

"Chúng tôi đã nghe về những chuyện này rồi,"Liz nói. "Mẹ và mình sẽ rửa tay 30 phút một lần, và chúng tôi sẽ mang theo khẩu trang."

246087 top -

Done...

246195 top -
Nộp bài ESL 18: A Visit to Asia
*Vocabulary:

• cruise: Du hành ở mức độ vừa phải
• disaster: Dự án thất bại
• discount: Giảm trừ
• excite: Kích động
• forbid: Ngăn cấm
• mask: Sự che giấu
• passenger: Hành khách
• port: Thành phố cảng
• surgical: Phẩu thuật
• urge: Sự thúc đẩy

==================

*Yes/No Questions:

1.Was Liz excited? Yes
2.Was she going to Russia with her mom? No
3.Had Liz traveled out of the United States before? Yes
4.Were they going to fly to Hong Kong? Yes
5.Would they stay in Hong Kong for four nights? No
6.Would they travel on a cruise ship? Yes
7.Is Beijing inland? Yes
8.Is it a four-hour bus ride from the port to Beijing? No
9.Does Liz remember the name of the port? No
10.Are they going to see the Forbidden Wall?No

====================

*Fill in the blanks:

Liz was excited. She was going to Asia _with_ her mom. Neither of them had ever traveled _out_ of the United States before. They were going _to_ fly to Hong Kong. After staying in Hong _Kong_ for three nights, they would travel on their _cruise_ ship to Shanghai and Beijing.

"Beijing is inland, _so_ we have to take about a two-hour bus _ride_ to get there from the port. I forget _the_ name of the port. Anyway, we're going to _see_ the Great Wall, the Tiananmen Square, and the _Forbidden_ City. It’s going to be so cool!" she _told_ her neighbor Jane.

From China, the cruise ship _would_ go to Pusan in South Korea, and finally _to_ Tokyo. From Tokyo, they would catch a flight _back_ to Los Angeles.

"The trip is going to _last_ three weeks. It's only going to _cost_ us $2,800 each, IF we can control our urge to _shop_ ," she laughed.

"I hope your trip is more _fun_ than mine was," said Jane. "I took a _cruise_ to the Bahamas, but almost all the passengers _got_ sick. I caught some kind of virus that _made_ me throw up for almost three days. They _gave_ us a discount that we could use on _a_ future trip. Ha! No more cruising for me."

"_____ 've heard about those disasters," said Liz. "Mom and _____ are going to be washing our hands every _____ minutes, and we're bringing surgical masks with us."

255532 top -

Done...

259773 top -
ESL 18: A Visit to Asia
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.