.
ESL 6: Horses to Ride
1, 2, 3, 4, 5 - bottom


ESL 6: Horses to Ride


Download


Laura went to the stable. Four horses stood there. She put a saddle on Star. He was seven years old, big and dark brown. Her sister came out to the stable. They were both going to exercise the horses. It was a warm, sunny day. Janice saddled up Moonbeam, a white mare. They got on the horses and started walking them.

A few minutes later, Laura was telling Janice about the new doctor in her hospital. She raised her hand for a second to make a point. Just then, Star bucked. Laura went flying into the air. She landed on her head and shoulder on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan cried. "Laura, are you all right?"

Laura moaned. Jan gently rolled her over. She didn’t see any blood. That’s good, she thought.

"Can you move? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan pulled Laura up into a sitting position. Laura slightly moved her legs and arms. She wasn’t paralyzed. When she moved her right hand to touch her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"That hurt. When I moved my arm, it hurt."

They still didn’t see any blood. Jan unbuttoned the top buttons on Laura’s blouse and looked at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she said.

209030 top -


*Vocabulary:

blouse:
buck:
collarbone:
gently:
groan:
mare:
moan:
paralyze:
saddle:
slightly:
stable:

===================

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable?
2.Did she put a blanket on Star?
3.Was Star seven years old?
4.Did Laura's brother come out to the stable?
5.Were Laura and her sister going to exercise the horses?
6.Was it a cloudy day?
7.Did Janice saddle up Moonbeam?
8.Did they get on the horses?
9.Was Laura telling Janice about the new hospital?
10.Did she raise her hand for a minute?

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses ______ there. She put a saddle on Star. ______ was seven years old, big and dark ______ . Her sister came out to the stable. _____ were both going to exercise the horses. ______ was a warm, sunny day. Janice saddled _____ Moonbeam, a white mare. They got on ______ horses and started walking them.

A few _____ later, Laura was telling Janice about the _____ doctor in her hospital. She raised her ______ for a second to make a point. ______ then, Star bucked. Laura went flying into _____ air. She landed on her head and _____ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan _____ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. ______ gently rolled her over. She didn’t see _____ blood. That’s good, she thought.

"Can you ______ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan _____ Laura up into a sitting position. Laura _____ moved her legs and arms. She wasn’t _____ . When she moved her right hand to ______ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"_____ hurt. When I moved my arm, it _____ ."

They still didn’t see any blood. Jan ______ the top buttons on Laura’s blouse and _____ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she _____ .

================

*Translate into Vietnamese:

.......

209032 top -
Dear Ms chitam, I'm turning my homework! :)
There were some vocabulary that I did not know the meaning. So, I guested them from the context. :)

*Vocabulary:

blouse: áo blouse
buck:
collarbone: xương đòn
gently: nhẹ nhàng
groan: rên rỉ
mare: ngựa ( giống cái)
moan:
paralyze: tê
saddle: yên
slightly: hơi nhẹ
stable: chuồng gia súc

===================

*Yes/No questions:

1. Yes, she did.
2. No, she did not.
3. Yes, he was.
4. No, he did not.
5. Yes, they were.
6. No, it wasn't.
7. Yes, she did.
8. Yes, they did.
9. Yes, she was.
10. Yes, she did.

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses _stood_ there. She put a saddle on Star. _he_ was seven years old, big and dark ___brown___ . Her sister came out to the stable. ___there__ were both going to exercise the horses. _it_ was a warm, sunny day. Janice saddled __up__ Moonbeam, a white mare. They got on ___the___ horses and started walking them.

A few _minutes_ later, Laura was telling Janice about the _new_ doctor in her hospital. She raised her _hand_ for a second to make a point. _Just_ then, Star bucked. Laura went flying into _the_ air. She landed on her head and _shoulder_ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan _cried_ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. _Jane_ gently rolled her over. She didn’t see _any_ blood. That’s good, she thought.

"Can you _move_ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan _put_ Laura up into a sitting position. Laura _slightly_ moved her legs and arms. She wasn’t _paralyzed_ . When she moved her right hand to _touch_ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"_That_ hurt. When I moved my arm, it _hurt_ ."

They still didn’t see any blood. Jan _unbuttoned_ the top buttons on Laura’s blouse and _look_ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she _said_ .

209121 top -
There were some vocabulary that I did not know the meaning. So, I guested them from the context. :)
If you have time, check with an online dictionary.

209260 top -
I did check them in Google's translation! But, at the end, the translation makes me more confused!
By the way, can you show me how to say "trả bài" in English?
Thanks!

209279 top -
trả bài = to turn in one's homework

For example:
Ms. chitam! I am turning in my homework.

209280 top -
Thanks admin!
I'm going to join Small Talk, but I don't know what to say! :)

209287 top -
Say anything in short and simple sentences. Like this:

- I woke up late this morning. Too much Internet last night.
- Don't do it then. Except holidays or weekends of course.
- I know but Ms. chitam's ESL classes are so irresistible.
- I agree. Ms. chitam is also so nice.

blah blah blah

209296 top -
Thank you very much!
I also join in American Way 101. :)

209383 top -
Xin chào Cô giáo,
Xin được nộp bài số 6.
*Vocabulary:

blouse: (n) áo bờ-lu.
buck: (v) nhảy lồng lên.
collarbone: (n) xương đòn gánh.
gently: (adv) nhẹ nhàng, dịu dàng.
groan: (v) tiếng rên, ồ lên.
mare: (n) ngựa cái.
moan: (v) rên rỉ, than van.
paralyze: (v) làm tê liệt.
saddle: (n) cái yên.
slightly: (adv) hơi hơi, sơ sơ.
stable: (n) chuồng ngựa.

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable? – YES .
2.Did she put a blanket on Star? – NO .
3.Was Star seven years old? – YES .
4.Did Laura's brother come out to the stable? – NO .

5.Were Laura and her sister going to exercise the horses? – YES .
6.Was it a cloudy day? – NO .
7.Did Janice saddle up Moonbeam? – YES .
8.Did they get on the horses? – YES .
9.Was Laura telling Janice about the new hospital? – NO .
10.Did she raise her hand for a minute? – NO .

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses __ stood ____ there. She put a saddle on Star. ___ He ___ was seven years old, big and dark ___brown___ . Her sister came out to the stable. __They___ were both going to exercise the horses. ___It___ was a warm, sunny day. Janice saddled __ up ___ Moonbeam, a white mare. They got on ___the___ horses and started walking them.

A few __minutes__ later, Laura was telling Janice about the __new___ doctor in her hospital. She raised her ___ hand ___ for a second to make a point. ___ Just ___ then, Star bucked. Laura went flying into __ the ___ air. She landed on her head and __ shoulder ___ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan __ cried ___ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. ___ Jan ___ gently rolled her over. She didn’t see __ any ___ blood. That’s good, she thought.

"Can you ___ move ___ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan __ pulled ___ Laura up into a sitting position. Laura __ slightly ___ moved her legs and arms. She wasn’t __ paralyzed ___ . When she moved her right hand to ___ touch ___ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"___ That __ hurt. When I moved my arm, it __ hurt ___ ."

They still didn’t see any blood. Jan ___ unbuttoned ___ the top buttons on Laura’s blouse and __looked___ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she __said___ .

*Translate into Vietnamese:

Cưỡi ngựa
Laura đi đến chuồng ngựa. Có bốn con ngựa ở đó. Cô đặt một cái yên lên trên con Ngôi Sao. Nó được bảy tuổi, to lớn và có màu nâu sẫm. Chị gái của cô cũng ra chuồng ngựa. Cả hai đến tập cưỡi ngựa.Tiết trời ấm áp,một ngày có nắng. Janice thắng yên cương cho con Ánh Trăng, một con ngựa cái màu trắng. Họ ngồi lên lưng ngựa và bắt đầu cho chúng bước đi chậm rãi.

Vài phút trôi qua, Laura đã kể cho Janice nghe về người bác sĩ mới trong bệnh viện của mình. Cô buông tay ra trong chốc lát để làm một cử chỉ diễn tả. Ngay tức khắc, con Ngôi Sao chụm bốn vó nhảy lồng lên. Laura bay bổng lên không trung. Cô đã cắm đầu và vai xuống trên thảm cỏ.

"Ôi, Lạy Chúa tôi!" Jan khóc. "Laura, em có sao không?"

Laura rên rỉ. Jan nhẹ nhàng xoay người em lại. Cô không thấy máu. Đó là điều tốt, cô nghĩ thế.

"Em có thể cử động không ? Em không bị tê liệt bất cứ chỗ nào đấy chứ , hả em?
Jan nâng Laura ngồi dậy. Laura hơi cử động chân và tay. Cô ấy không bị liệt. Khi di chuyển bàn tay phải chạm nhẹ vào đầu, cô ấy kêu lên.

"Vấn đề là gì?"

"Đau đớn lắm. Khi em cử động cánh tay, nó đau lắm."

Họ vẫn không thấy máu. Jan mở nút áo phía trên của Laura và nhìn vào xương đòn gánh bên phải của Laura.

"Ôi, không," cô ta kêu lên.

227014 top -

*Vocabulary:

blouse: Áo cánh, áo choàng
buck: Phấn khởi, hăng hái
collarbone: Xương đòn gánh
gently: Nhẹ nhàng, chầm chậm
groan: Rên rỉ
mare: Ngựa cái
moan: Tiếng than van, tiếng rên rỉ
paralyze: làm tê liệt
saddle: Cái yên ngụa
slightly: Yếu ớt, qua loa
stable: Chuồng ngựa

===================

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable? Yes
2.Did she put a blanket on Star? No
3.Was Star seven years old? Yes
4.Did Laura's brother come out to the stable? No
5.Were Laura and her sister going to exercise the horses? Yes
6.Was it a cloudy day? No
7.Did Janice saddle up Moonbeam? Yes
8.Did they get on the horses? Yes
9.Was Laura telling Janice about the new hospital? Yes
10.Did she raise her hand for a minute? No

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses __stood____ there. She put a saddle on Star. _He_____ was seven years old, big and dark __brown____ . Her sister came out to the stable. _they____ were both going to exercise the horses. __It____ was a warm, sunny day. Janice saddled _up____ Moonbeam, a white mare. They got on _the_____ horses and started walking them.

A few minutes_____ later, Laura was telling Janice about the _new____ doctor in her hospital. She raised her _hand_____ for a second to make a point. __just____ then, Star bucked. Laura went flying into _the____ air. She landed on her head and _shoulder____ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan _cried____ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. __Jan____ gently rolled her over. She didn’t see _any____ blood. That’s good, she thought.

"Can you _move_____ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan _pulled____ Laura up into a sitting position. Laura _slightly____ moved her legs and arms. She wasn’t _paralyzed____ . When she moved her right hand to _touch_____ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"_that____ hurt. When I moved my arm, it _hurt____ ."

They still didn’t see any blood. Jan __unbuttoned_____ the top buttons on Laura’s blouse and __looked____ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she _said____ .

================

*Translate into Vietnamese:

Cưỡi Ngựa.
Laura đi ra chuồng Ngựa, có 4 con Ngựa đứng ở đó, cô đặt yên ngựa lên con Ngôi Sao, nó được 7 tuổi, to lón và màu nâu đậm, chị của cô cũng đi ra chuồng ngựa. Cả 2 chuẩn bị luyện tập ngựa, ngày Chủ Nhật, trời ấm.
Janice đặt yên ngựa lên con Ánh Trăng, một con ngựa cái màu trắng. Họ lên lưng ngựa và chúng bước đi.
Vài phút sau, Laura nói với Jannice về vị bác sĩ mới trong bệnh viện cô.
Cô nâng bàn tay phải lên chỏm yên ngựa lần thứ hai, vừa lúc con Ngôi Sao lồng lên. Laura bay ra không trung, cô cắm đầu xuống đất, vai thì nằm trên bãi cỏ.
' Ôi lạy Chúa ' Jan khóc ' Laura, em có sao không?.
Laura rên rỉ, Jan nhẹ nhàng lăn em qua, cô không thấy một chút máu nào. Thật tốt, cô nghĩ vậy.
Em cử động được không? em không bị tê liệt chổ nào chứ, hả em?
Jan nâng Laura ngồi dậy, Laura cử động chân và cánh tay một cách yếu ớt, cô không bị tê liệt. Cô đưa bàn tay phải sờ lên đầu, cô rên rỉ.
Có gì quan trọng à?
Đau ở đó, khi em củ động cánh tay, nó đau.
Họ vẫn không thấy một chút máu nào. Jan mở khuy áo trên cùng của Laura và quan sát xương đòn gánh bên phải.
' Ồ không ' cô nói
.......

227245 top -
Dear Ms chitam, I'm turning my homework.

ESL 6: Horses to Ride

Download

Laura went to the stable. Four horses stood there. She put a saddle on Star. He was seven years old, big and dark brown. Her sister came out to the stable. They were both going to exercise the horses. It was a warm, sunny day. Janice saddled up Moonbeam, a white mare. They got on the horses and started walking them.

A few minutes later, Laura was telling Janice about the new doctor in her hospital. She raised her hand for a second to make a point. Just then, Star bucked. Laura went flying into the air. She landed on her head and shoulder on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan cried. "Laura, are you all right?"

Laura moaned. Jan gently rolled her over. She didn’t see any blood. That’s good, she thought.

"Can you move? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan pulled Laura up into a sitting position. Laura slightly moved her legs and arms. She wasn’t paralyzed. When she moved her right hand to touch her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"That hurt. When I moved my arm, it hurt."

They still didn’t see any blood. Jan unbuttoned the top buttons on Laura’s blouse and looked at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she said.

209030 reply
chitam 12 Oct 2010, 13:00 - url

*Vocabulary:

blouse : áo khoác
buck: nhảy chồm lên
collarbone: xương đòn
gently: nhẹ nhàng
groan: rên rỉ
mare: ngựa cái
moan: rên rỉ
paralyze: tê liệt
saddle: thắng yên ngựa
slightly: yếu ớt
stable: chuồng ngựa

===================

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable? yes, she did
2.Did she put a blanket on Star? No, she didnt
3.Was Star seven years old? yes, he was
4.Did Laura's brother come out to the stable? No, he didnt
5.Were Laura and her sister going to exercise the horses? yes, they were
6.Was it a cloudy day? No, it wasnt
7.Did Janice saddle up Moonbeam? yes,she did
8.Did they get on the horses? yes, they did
9.Was Laura telling Janice about the new hospital? No, she wasnt
10.Did she raise her hand for a minute? No,she didnt

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses __stood____ there. She put a saddle on Star. ___He___ was seven years old, big and dark _brown_____ . Her sister came out to the stable. _They____ were both going to exercise the horses. ___It___ was a warm, sunny day. Janice saddled __up___ Moonbeam, a white mare. They got on __the____ horses and started walking them.

A few __minutes___ later, Laura was telling Janice about the _new____ doctor in her hospital. She raised her _hand_____ for a second to make a point. __Just____ then, Star bucked. Laura went flying into __the___ air. She landed on her head and __showed___ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan __cried___ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. _Jan_____ gently rolled her over. She didn’t see _any____ blood. That’s good, she thought.

"Can you _move_____ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan _pulled____ Laura up into a sitting position. Laura _slightly____ moved her legs and arms. She wasn’t paralyze____ . When she moved her right hand to _touch_____ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"__Thats___ hurt. When I moved my arm, it _hurted____ ."

They still didn’t see any blood. Jan ______ the top buttons on Laura’s blouse and _looked____ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she _said____ .

================

*Translate into Vietnamese:

Đi cưỡi ngựa

Laura đi vào chuồng ngưa. Bốn con ngựa đứng ở đó.Cô ấy đặt yên ngựa lên con Star. Con ngựa được 7 tuổi, to và màu đen nâu.Chị gái cô ra khỏi chuồng ngựa. Họ cùng đi luyện tập cưỡi ngựa. Đó là một ngày nắng và ấm trời. Janice thắng yên lên con Moonbeam, một con ngựa cái màu trắng. Họ trèo lên ngựa và bắt đầu đi dạo
Một vài phút sau, Laura kể với Janice về bác sỹ mới ở bệnh viện của cô. Cô giơ tay lên trong giây lát để làm hiệu. Chỉ ngay sau đó, con Star nhảy chồm lên.Laura bị hất lên. Cô ấy ngã chạm đầu và vai xuống bãi cỏ.
"Ôi trời!" Jan khóc "Laura, em ổn chứ? "
Laura rên rỉ.Jan nhẹ nhàng xoay người em lại.Cô ấy không nhìn thấy giọt máu nào. Như thế là tốt, cô ấy nghĩ.
"Em có thể cử động không? " Em không bị tê chỗ nào đấy chứ?
Jan kéo Laura ngồi dậy. Laura cử động chân và tay một cách yếu ớt. Cô ấy không thấy tê. Khi cô cử động tay phải chạm vào đầu, cô ấy rên lên
Có chuyện gì thế?
Em đau. Khi cử động tay em thấy đau.
Họ vẫn không nhìn thấy máu. Jan cởi vài khuy áo trên trên áo khoác của Laura và nhìn vào xương đòn bên phải của Laura
"Ôi không " Cô kêu.

229631 top -
*Vocabulary:

blouse:Áo cánh
buck:phấn khởi
collarbone:xương đòn
gently:nhẹ nhàng
groan:rên rỉ
mare:ngựa cái
moan:than van
paralyze:làm tê liệt
saddle:cái yên ngựa
slightly:yếu ớt
stable:chuồng ngựa

===================

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable?YES
2.Did she put a blanket on Star?NO
3.Was Star seven years old?YES
4.Did Laura's brother come out to the stable?NO
5.Were Laura and her sister going to exercise the horses?YES
6.Was it a cloudy day?No
7.Did Janice saddle up Moonbeam?YES
8.Did they get on the horses?YES
9.Was Laura telling Janice about the new hospital?No
10.Did she raise her hand for a minute?No

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses _stood_____ there. She put a saddle on Star. __He____ was seven years old, big and dark ____brown__ . Her sister came out to the stable. _They____ were both going to exercise the horses. ____It__ was a warm, sunny day. Janice saddled _up____ Moonbeam, a white mare. They got on __the____ horses and started walking them.

A few _minutes____ later, Laura was telling Janice about the ___new__ doctor in her hospital. She raised her __hand____ for a second to make a point. _Just_____ then, Star bucked. Laura went flying into the _____ air. She landed on her head and _shouder____ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan __cried___ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. _Jan_____ gently rolled her over. She didn’t see _any____ blood. That’s good, she thought.

"Can you move______ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan __pulled___ Laura up into a sitting position. Laura ___slightly__ moved her legs and arms. She wasn’t paralyzed_____ . When she moved her right hand to __touch____ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"___That__ hurt. When I moved my arm, it hurt_____ ."

They still didn’t see any blood. Jan _unbuttoned_____ the top buttons on Laura’s blouse and _looked____ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she said_____ .

================

*Translate into Vietnamese:

.......

229944 top -

Review to do homework...
Regards

231320 top -
*Vocabulary:

blouse: Áo khoác
buck: Nhảy dựng lên
collarbone: Xương đòn gánh
gently: Nhẹ nhàng
groan: Rên rỉ
mare: Ngựa cái
moan: Rên rỉ
paralyze: Tê liệt
saddle: Yên ngựa
slightly: hơi, khẻ
stable: Chuồng

===================

*Yes/No questions:

1.Did she go to the stable? Yes
2.Did she put a blanket on Star? No
3.Was Star seven years old? Yes
4.Did Laura's brother come out to the stable? No
5.Were Laura and her sister going to exercise the horses? Yes
6.Was it a cloudy day? No
7.Did Janice saddle up Moonbeam? Yes
8.Did they get on the horses? Yes
9.Was Laura telling Janice about the new hospital? No
10.Did she raise her hand for a minute? No

===================

*Fill in the blanks:

Laura went to the stable. Four horses __stood____ there. She put a saddle on Star. __He____ was seven years old, big and dark ___brown___ . Her sister came out to the stable. __They___ were both going to exercise the horses. ___It___ was a warm, sunny day. Janice saddled __up___ Moonbeam, a white mare. They got on __the____ horses and started walking them.

A few __minutes___ later, Laura was telling Janice about the __new___ doctor in her hospital. She raised her ___hands___ for a second to make a point. ___just___ then, Star bucked. Laura went flying into __the___ air. She landed on her head and __shoulder___ on the grass.

"Oh, my gosh!" Jan __cried___ . "Laura, are you all right?"

Laura moaned. ___Jan___ gently rolled her over. She didn’t see __any___ blood. That’s good, she thought.

"Can you ___move___ ? You’re not paralyzed anywhere, are you?"

Jan __pulled___ Laura up into a sitting position. Laura __slightly___ moved her legs and arms. She wasn’t __paralyzed___ . When she moved her right hand to __touch____ her head, she groaned.

"What’s the matter?"

"___that__ hurt. When I moved my arm, it __hurt___ ."

They still didn’t see any blood. Jan ___unbuttoned___ the top buttons on Laura’s blouse and __looked___ at Laura’s right collarbone.

"Oh, no," she __said___ .

================

*Translate into Vietnamese:

Laura đến chuồng ngựa. Có bốn con ngựa đứng đó. Cô thắng yên cho con Star. Nó được bảy tưổi, màu nâu sẫm, to lớn. Chị của Laura củng đến chuồng ngựa. Cã hai sẽ tập luyện cho mấy con ngựa. Đó là một ngày nắng, ấm. Janice thắng yên cho con ngựa cái Moonbeam. Họ lên yên và bắt đầu đi.

Vài phút sau, Laura kể với Janice về người bác sĩ mới ở bệnh viện của cô ta. Cô vung tay để diển tả. Ngay lúc đó, con Star nhảy chồm lên. Laura bay một vòng trên không. Cô rơi cắm đầu và vai xuống bải cỏ.

" Oh, lạy Chúa" Jan bật khóc, "Laura, em không sao chứ"

Laura rên khe khẻ. Jan nhẹ nhàng lật cô bé lại. Cô không thấy giọt máu nào, cô nghĩ vậy là tốt rồi.

" Em đi được chứ? Em không bị tê liệt chổ nào chứ?"

Jan kéo Laura lên chổ ngồi. Laura khẻ cử động tay và chân. Cô không bị liệt. Cô khẻ rên khi đưa tay phải lên sờ đầu.

"Có sao không?"

"Đau. Em thấy đau khi cử động tay."

Nhưng họ vẩn không thấy chảy máu. Jan cởi nút trên cùng áo khoác của Laura và nhìn vào xương đòn gánh bên phải của Laura.

Cô la lên "Ô, không"

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

dinhphan không rõ có phải do audio file lổi, hay do dinhphan nghe tồi, nhưng câu:

Jan unbuttoned the top buttons on Laura’s blouse and looked at Laura’s right collarbone
.

Các từ unbuttoned, buttons đọc rất lạ.

233070 top -
ESL 6: Horses to Ride
1, 2, 3, 4, 5

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.