.
ESL 278: There Goes the Neighborhood!


ESL 278: There Goes the Neighborhood!


Download


Carbon Street is a long, tree-lined street with majestic houses on either side. The houses are owned by millionaires who cherish their quiet, residential street. Throughout the day, the only noise is usually the sound of various birds singing in the trees or the occasional jetliner flying high overhead. Not even the sound of gas leaf blowers or gas lawn mowers invades the silence.

But, nothing lasts forever. Carbon Street is about to change. Mr. Bing, a self-made billionaire, has a plan. A big plan. A big plan for a big house. Mr. Bing says he likes to do everything big.

"I like to make a statement. What's the use of being on this planet if others don't know that you're here? After years of searching all over the world, I have determined that Carbon Street is the perfect place to live. I plan to build the biggest house in the world at the end of this street. Construction will take about three years, but it will be worth it. I'm going to throw at least one party every weekend for all my friends. It's going to be fantastic!"

"It's going to be a nightmare," said one neighbor. "We're already talking to some realtors. Three years of construction. Three years of trucks going back and forth every day. And then parties every weekend? We can't even sue him—I think he's got more money than our whole state. No, it's time to move. We went from having the nicest neighborhood to having the worst neighborhood, all because of one new neighbor. I wonder who the idiot is who told him about our street."

444060 top -


*Vocabulary:

• billionaire:
• carbon:
• cherish:
• fantastic:
• idiot:
• invade:
• jetliner:
• majestic:
• millionaire:
• nightmare:
• occasional:
• realtor:
• residential:
• sue:

---------------------

*Wh-Questions:

• What are on both sides of Carbon Street?

• Who owns the houses?

• What do they cherish?

• What are singing in the trees?

• Where does a jetliner fly?

• How often does a jetliner fly high overhead?

• What lasts forever?

• Who is Mr. Bing?

• What kind of plan does he have?

• What is he going to build?

--------------------

*Fill in blanks:

Carbon Street is a long, tree-lined street with ____ houses on either side. The houses are owned ____ millionaires who cherish their quiet, residential street. Throughout ____ day, the only noise is usually the sound ____ various birds singing in the trees or the ____ jetliner flying high overhead. Not even the sound ____ gas leaf blowers or gas lawn mowers invades ____ silence.

But, nothing lasts forever. Carbon Street is ____ to change. Mr. Bing, a self-made billionaire, has ____ plan. A big plan. A big plan for ____ big house. Mr. Bing says he likes to ____ everything big.

“I like to make a statement. ____ ’s the use of being on this planet if ____ don’t know that you’re here? After years of ____ all over the world, I have determined that ____ Street is the perfect place to live. I ____ to build the biggest house in the world ____ the end of this street. Construction will take ____ three years, but it will be worth it. ____ ’m going to throw at least one party every ____ for all my friends. It’s going to be ____ !”

“It’s going to be a nightmare,” said one ____ . “We’re already talking to some realtors. Three years ____ construction. Three years of trucks going back and ____ every day. And then parties every weekend? We ____ 't even sue him—I think he’s got more money ____ our whole state. No, it’s time to move. ____ went from having the nicest neighborhood to having ____ worst neighborhood, all because of one new neighbor. ____ wonder who the idiot is who told him____ our street.”

------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

444061 top -

ESL 278: There Goes the Neighborhood!

*Vocabulary:


• billionaire: tỉ phú
• carbon: carbon
• cherish: tận hưởng, trân trọng
• fantastic: tuyệt diệu
• idiot: kẻ ngốc
• invade: xâm lược
• jetliner: máy bay phản lực
• majestic: lớn
• millionaire: triệu phú
• nightmare: ác mộng
• occasional: thỉnh thoảng
• realtor: nhà môi giới bất động sản
• residential: cư dân
• sue: kiện

==========================================================

*Wh-Questions:

• What are on both sides of Carbon Street? Tree-lined with majestic house

• Who owns the houses? millionaires

• What do they cherish? their quiet, residential street

• What are singing in the trees? various birds

• Where does a jetliner fly? high overhead

• How often does a jetliner fly high overhead? occasionally

• What lasts forever? nothing

• Who is Mr. Bing? billionaire

• What kind of plan does he have? big plan, big house

• What is he going to build? biggest house in the world

==========================================================

*Fill in blanks:

Carbon Street is a long, tree-lined street with __majestic__ houses on either side. The houses are owned __by__ millionaires who cherish their quiet, residential street. Throughout __the__ day, the only noise is usually the sound __of__ various birds singing in the trees or the ____occasional__ jetliner flying high overhead. Not even the sound __of__ gas leaf blowers or gas lawn mowers invades __the__ silence.

But, nothing lasts forever. Carbon Street is ____about__ to change. Mr. Bing, a self-made billionaire, has _a___ plan. A big plan. A big plan for _a___ big house. Mr. Bing says he likes to __do__ everything big.

“I like to make a statement. __What__ ’s the use of being on this planet if ____others__ don’t know that you’re here? After years of ____searching__ all over the world, I have determined that ______Carbon_ Street is the perfect place to live. I __plan__ to build the biggest house in the world __at__ the end of this street. Construction will take ____about__ three years, but it will be worth it. __I__ ’m going to throw at least one party every ____weekend__ for all my friends. It’s going to be ____fantastic__ !”

“It’s going to be a nightmare,” said one __neighbor___ . “We’re already talking to some realtors. Three years __of__ construction. Three years of trucks going back and _forth___ every day. And then parties every weekend? We __can__ 't even sue him—I think he’s got more money __than__ our whole state. No, it’s time to move. __We__ went from having the nicest neighborhood to having __the__ worst neighborhood, all because of one new neighbor. __I__ wonder who the idiot is who told him____about__ our street.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Hàng xóm đi đây!

Carbon Street là con đường dài có hàng cây và những ngôi nhà to hai bên đường. Nhưng ngôi nhà này do những triệu phú sở hữu, người trân trọng sự yên tĩnh, cư dân của con đường. Cả ngày, tiếng động duy nhất là tiếng của nhiều loài chim hót trên cây hay tiếng máy bay phản lực thỉnh thoảng bay cao trên đầu. Không có cả tiếng máy thổi lá hay cắt cỏ phá bĩnh sự thinh lặng.

Nhưng, không có gì tồn tại mãi. Carbon Street chuẩn bị thay đổi. Ông Bing, một tỷ phú tự lập, có một dự án. Một dự án lớn cho một căn nhà lớn. Ông Bing nói ông thích làm mọi thứ lớn.

"Tôi muốn tuyên bố. Sống trên hành tinh này làm gì nếu người khách không biết anh đang ở đây? Sau nhiều năm tìm kiếm trên khắp thế giới, tôi đã xác định được Carbon Street là nơi hoàn hảo để sống. Tôi dự định sẽ xây ngôi nhà lớn nhất thế giới ở cuối con đường này. Xây dựng trong ba năm nhưng sẽ đáng giá. Tôi sẽ cho làm tiệc ít nhất mỗi tuần một buổi cho tất cả bạn bè tôi. Sẽ rất tuyệt vời!"

"Sẽ là cơn ác mộng," một người hàng xóm nói. "Chúng tôi đã nói chuyện với vài người môi giới bất động sản. Ba năm xây dựng. Ba năm xe tải đến và đi mỗi ngày. Và rồi tiệc tùng mỗi cuối tuần? Chúng tôi còn không thể kiện ông ấy - tôi nghĩ ông ấy còn nhiều tiền hơn cả tiểu bang. Không, đã đến lúc dời nhà. Chúng tôi sẽ đi từ nơi có hàng xóm dẽ thương nhất đến nơi có hàng xóm tệ nhất, tất cả chỉ vì một hàng xóm mới. Tôi tự hỏi kẻ ngốc nào đã bảo cho ông ấy biết về con đường của chúng tôi.

444188 top -
@ chị lanhuongbm thân mến:

Bài ESL 278: There Goes the Neighborhood! là một bài hay và tôi thích nhất đoạn một, trong đó tả cảnh thanh bình, êm ả của một khu cư dân sang trọng tại một thành phố Mỹ. Tôi thấy chị dịch bài đó rất hay, lời văn mô tả hình tượng khung cảnh, làm cho người đọc cũng cảm nhận được một bầu không khí êm đềm. Đó là tài năng của cả tác giả và cả dịch giả.

Tuy nhiên trong cái được cũng có cái mất.

1. Majestic: nghĩa của nó có nghĩa “to /lớn” VÀ “ ấn tượng” (big + impressive). Nếu chỉ dịch là “lớn” không thôi thì không đủ thành nghĩa chữ “majestic”, đó là mất.
majestic
adjective
impressive because of size or beauty
Synonym
awe-inspiring, splendid
a majestic castle/river/view
The Rockies are majestic in size.majestically
adverb
The cliffs rise majestically from the ocean.
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries ... y/majestic


2. self-made billionaire: nếu chỉ dịch “billionaire” mà bỏ sót self-made ( = having become rich and successful through your own hard work rather than having had money given to you) thì mất, vì một tỷ phú tự lập thân từ hai bàn tay trắng thì có nhiều lý do để tự hào, và đồng thời cũng có lý do để chơi “trội”. Điều đó cũng nằm trong ý đồ của tác giả khi viết về những phát biểu và dự tính của ông tỷ phú này.

self-made
adjective

[usually before noun]

having become rich and successful through your own hard work rather than having had money given to you.
He was proud of the fact that he was a self-made man.
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries ... /self-made


Tuy vậy, trong việc học ngôn ngữ, việc đầu tư cẩn thận và sâu vào việc học ngữ pháp (grammar), từ vựng ( vocabulary) và đặc biệt vào ngữ nghĩa (semantics) cộng thêm việc nghiên cứu kỹ tinh thần bản văn có thể hạn chế những lỗi sai sót – hạn chế nhiều cái mất và do đó có thêm nhiều cái được.

Chúc chị và các anh chị luôn đạt nhiều cái được trong việc học tiếng Anh và cả trong cuộc sống.

Thân ái.

444633 top -

@chanhhetbiet: Dạ đúng là đôi khi khó khăn trong dịch thuật, được cái này mất cái kia. Được nhiều nhất là càng học thêm được nhiều cái mới, thật thích. Cảm ơn chanhhetbiet nhiều.

444636 top -
LESSON 278:

THERE GOES THE NEIGHBORHOOD!
CÓ HÀNG XÓM MỚI!

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• billionaire: tỷ phú.
• carbon: giấy than, kim cương đen.
• cherish: yêu mến, yêu thương, yêu dấu.
• fantastic: tuyệt vời, xuất sắc ,
• idiot: thắng ngốc.
• invade: xâm chiếm, lấn chiếm, xâm lấn.
• jetliner: máy bay phản lực.
• majestic: nguy nga, tráng lệ, hùng vĩ, đồ sộ.
• millionaire: triệu phú.
• nightmare: ác mộng.
• occasional: thỉnh thoảng, không thường xuyên.
• realtor: nhân viên quản lý nhà đất.
• residential: nhà ở, dân cư.
• sue: kiện ai ra toà.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• What are on both sides of Carbon Street?
- The tree-lines are on both sides of Carbon Street.

• Who owns the houses?
- The milionaires own the houses

• What do they cherish?
- They cherish their quiet, residential street.

• What are singing in the trees?
- Various birds are singing in the trees.

• Where does a jetliner fly?
-A jetliner flies high overhead.

• How often does a jetliner fly high overhead?
- A jetliner flies high overhead occasionally.

• What lasts forever?
- Nothing lats forever.

• Who is Mr. Bing?
- Mr. Bing is a self-made billionaire.

• What kind of plan does he have?
- He has a big plan.

• What is he going to build?
- He is going to build a big house.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Carbon Street is a long, tree-lined street with majestic houses on either side. The houses are owned by millionaires who cherish their quiet, residential street. Throughout the day, the only noise is usually the sound ofvarious birds singing in the trees or the occasionally jetliner flying high overhead. Not even the sound of gas leaf blowers or gas lawn mowers invades the silence.

But, nothing lasts forever. Carbon Street is about to change. Mr. Bing, a self-made billionaire, has a plan. A big plan. A big plan for a big house. Mr. Bing says he likes to do everything big.

“I like to make a statement. What’s the use of being on this planet if others don’t know that you’re here? After years of searching all over the world, I have determined that Carbon Street is the perfect place to live. I plan to build the biggest house in the world at the end of this street. Construction will take about three years, but it will be worth it. I’m going to throw at least one party every weekend for all my friends. It’s going to be fantastic!”

“It’s going to be a nightmare,” said one neighbour. “We’re already talking to some realtors. Three years of construction. Three years of trucks going back and forth every day. And then parties every weekend? We can't even sue him—I think he’s got more money than our whole state. No, it’s time to move. We went from having the nicest neighborhood to having the worst neighborhood, all because of one new neighbor. I wonder who the idiot is who told him about our street.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Carbon Street là một con phố dài, với hàng cây xanh và những ngôi nhà nguy nga ở hai bên đường. Những căn nhà thuộc quyền sở hữu của những triệu phú, những người rất yêu mến con phố, cùng khu dân cư yên tĩnh. Suốt ngày, tiếng ồn duy nhất thường là âm thanh của các loại chim khác nhau hót trong những tán cây hoặc thỉnh thoảng là tiếng máy bay phản lực bay cao trên bầu trời. Thậm chí không có tiếng của những chiếc máy thổi lá, máy xén cỏ phá tan sự tĩnh lặng.

Nhưng, không có thứ gì kéo dài mãi mãi. Carbon Street sắp sửa đổi thay. Ông Bing, một tỷ phú tự lập, có một kế hoạch. Một kế hoạch vĩ đại. Một kế hoạch vĩ đại cho một căn nhà vĩ đại. Ông Bing nói ông muốn mọi thứ phải vĩ đại.

"Tôi muốn đưa ra một thông điệp. Tồn tại trên hành tinh này có tác dụng gì nếu những người khác không biết bạn ở đây? Sau nhiều năm tìm kiếm trên khắp thế giới, tôi đã xác định được rằng Carbon Street là nơi sinh sống lý tưởng. Tôi dự định xây một ngôi nhà lớn nhất thế giới ở cuối con đường này. Việc xây dựng sẽ mất khoảng ba năm, nhưng nó sẽ xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Tôi sẽ phung phí ít nhất một bữa tiệc vào mỗi dịp cuối tuần cho tất cả bạn bè. Nó sẽ rất lý thú đây!"

“Nó sẽ trở thành một cơn ác mộng.” một người hàng xóm nói. “Chúng tôi vửa nói chuyện với một vài nhân viên môi giới nhà đất. Ba năm cho việc xây dựng. Ba năm với việc các xe tải chạy qua chạy lại mỗi ngày. Và sau đó là các buổi tiệc mỗi cuối tuần. Chúng tôi không thể kiện ông ta được–Tôi cho rằng ông ta kiếm được nhiều tiền hơn cả tiểu bang chúng tôi. Không được rồi, đến lúc phải chuyển đi chỗ khác thôi. Chúng tôi từ chỗ có hàng xóm dễ thương nhất đến chỗ có hàng xóm tệ hại nhất, tất cả chỉ vì một người hàng xóm mới. Tôi không hiểu thằng ngốc nào đã nói với ông ta về con phố của chúng tôi.”

488791 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.