.
ESL 13: A Noisy Neighbor
1, 2 - bottom


ESL 13: A Noisy Neighbor


Download


Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs neighbor was blasting his stereo again. She had asked him twice already to turn the volume down. The first time she asked, he was surprised. He said he didn’t know that she could hear his stereo.

"Yes," she said, "it’s just like your stereo was in my living room. I can hear every note!"

He said he would keep it down. She hoped that he was telling the truth. Of course, he wasn’t. The very next day, he blasted his stereo. She marched upstairs to remind him of his promise. He said the volume was so low that he could barely hear it. She asked him to turn it lower. He said he would try. Barbara could swear that when she reentered her apartment, the music was louder than when she had walked upstairs.

So, this was the third time. She took her baseball bat upstairs with her. She knocked very loudly on his door. When he opened the door, she screamed at him like a crazy person. She told him she would kill him if he didn’t turn the music down and keep it down. His eyes got big.

She went back downstairs. She couldn’t hear a note.

I can’t believe I said that, she told herself.

213565 top -


*Vocabulary:

• barely:
• baseball bat:
• blast:
• crazy:
• knock:
• note:
• promise:
• scream:
• stereo:
• surprise:
• swear:
• volume:

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more?
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?
3.Had she asked him to turn the volume down?
4.Was he surprised?
5.Could she hear every note?
6.Was he telling the truth?
7.Did he blast his stereo the very next weekend?
8.Did she remind him of his promise?
9.Could she swear that the music was louder?
10.Did she take her baseball upstairs with her?

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs ______was blasting his stereo again. She had asked ______twice already to turn the volume down. The _____ time she asked, he was surprised. He said ______ didn’t know that she could hear his stereo.

"_____ ," she said, "it’s just like your stereo was ______ my living room. I can hear every note!"

______ said he would keep it down. She hoped ______he was telling the truth. Of course, he ____ ’t. The very next day, he blasted his stereo. ______ marched upstairs to remind him of his promise. _____ said the volume was so low that he _____ barely hear it. She asked him to turn _____ lower. He said he would try. Barbara could _____ that when she reentered her apartment, the music ______ louder than when she had walked upstairs.

So, ______ was the third time. She took her baseball ______ upstairs with her. She knocked very loudly on _____ door. When he opened the door, she screamed ______ him like a crazy person. She told him ____ would kill him if he didn’t turn the ______ down and keep it down. His eyes got _____ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a ______ .

I can’t believe I said that, she told _____ .

=================

*Translate into Vietnamese:

........

213566 top -
• barely: dường như không
• baseball bat: gậy đánh bóng
• blast: nổ tung
• crazy: điên khùng
• knock: gõ cửa
• note: nốt nhạc
• promise: hứa hẹn
• scream: la hét
• stereo: âm thanh nổi
• surprise: ngạc nhiên
• swear: thề thốt
• volume: âm lượng

213591 top -
Ím turning Ms chitam's homework! :)
Can I do my homework as sort as admin do? :) (lol)

*Vocabulary:

• barely: hiếm khi
• baseball bat: gậy bóng chày
• blast: vụ nổ
• crazy:điên
• knock: gõ cửa
• note: nốt nhạc
• promise: lới hứa
• scream: la, hét
• stereo: âm thanh nổi
• surprise: ngạc nhiên
• swear: lời thề
• volume: âm lượng

==================

*Yes/No questions:

1. Yes, she could.
2. Yes, he was.
3. Yes, she had.
4. Yes, he was.
5. Yes, she could.
6. No, he wasn't.
7. No, he didn't.
8. Yes, she did.
9. Yes, she could
10.Yes, she did.

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs ___neighbor___was blasting his stereo again. She had asked ____him__twice already to turn the volume down. The ____first___ time she asked, he was surprised. He said ___he___ didn’t know that she could hear his stereo.

"____yes_ ," she said, "it’s just like your stereo was ___in___ my living room. I can hear every note!"

____he__ said he would keep it down. She hoped ___that___he was telling the truth. Of course, he __wasn't__ ’t. The very next day, he blasted his stereo. ___she___ marched upstairs to remind him of his promise. ___he__ said the volume was so low that he ___can__ barely hear it. She asked him to turn _____ lower. He said he would try. Barbara could __swear___ that when she reentered her apartment, the music ______was___ louder than when she had walked upstairs.

So, ___this___ was the third time. She took her baseball ____bat__ upstairs with her. She knocked very loudly on __his___ door. When he opened the door, she screamed __at____ him like a crazy person. She told him _she___ would kill him if he didn’t turn the ___music___ down and keep it down. His eyes got __big___ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a __note____ .

I can’t believe I said that, she told __herself____ .

213659 top -
• barely: rõ ràng
• baseball bat:Gậy đá cầu
• blast:nổ tung
• crazy : điên cuồng
• knock: Gõ ,
• note: nốt nhạc
• promise: hứa hẹn
• scream: la hét
• stereo: âm thanh nổi
• surprise: ngạc nhiên
• swear: lời thề
• volume: âm lượng

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more?
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?
3.Had she asked him to turn the volume down?
4.Was he surprised?
5.Could she hear every note?
6.Was he telling the truth?
7.Did he blast his stereo the very next weekend?
8.Did she remind him of his promise?
9.Could she swear that the music was louder?
10.Did she take her baseball upstairs with her?

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs neighbor______was blasting his stereo again. She had asked ___him___twice already to turn the volume down. The _first____ time she asked, he was surprised. He said ___he___ didn’t know that she could hear his stereo.

"__Yes___ ," she said, "it’s just like your stereo was ___in___ my living room. I can hear every note!"

__He____ said he would keep it down. She hoped _that_____he was telling the truth. Of course, he _was___ ’t. The very next day, he blasted his stereo. _She_____ marched upstairs to remind him of his promise. ___He__ said the volume was so low that he _could____ barely hear it. She asked him to turn _it____ lower. He said he would try. Barbara could __swear___ that when she reentered her apartment, the music ___was___ louder than when she had walked upstairs.

So, this______ was the third time. She took her baseball ____bat__ upstairs with her. She knocked very loudly on ___the__ door. When he opened the door, she screamed ___at___ him like a crazy person. She told him __she__ would kill him if he didn’t turn the ___music___ down and keep it down. His eyes got _big____ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a __note____ .

I can’t believe I said that, she told _herself___ .

214033 top -

Review to do homework… Best regards …

232011 top -
Người hàng xóm ầm ĩ

Barbara không thể chịu đựng hơn nữa. Người hàng xóm phía trên lầu đang bật nhạc trở lại. Cô đã nói chuyện với anh ta 2 lần về việc vặn nhỏ tiếng xuống. Lần đầu tiên cô nói chuyện, anh ta đã ngạc nhiên. Anh ta nói anh không biết rằng cô có thể nghe thấy tiếng nhạc anh bật.
Vâng, cô trả lời, tiếng nhạc cứ như là đĩa hát của anh đang ở trong phòng khách của tôi ấy. Tôi có thể nghe rõ từng lời.
Anh ta nói sẽ vặn nhỏ tiếng xuống. Cô hi vọng anh sẽ làm thật. Dĩ nhiên, anh ta đã không làm. Ngay ngày hôm sau, anh ta lại bật nhạc. Cô tiến tới lầu trên để nhắc nhở về lời hứa của anh ta. Anh ta nói tiếng nhạc rất là nhỏ chỉ đủ để anh nghe thôi. Cô nói với anh ta bật nhỏ tiếng xuống nữa. Anh nói anh sẽ cố gắng. Barbara có thể thề rằng khi cô vừa bước vào căn hộ của mình, tiếng nhạc lại to hơn lúc cô đi lên trên lầu.
Vậy là đã là lần thứ 3.Cô mang theo gậy bóng chày lên lầu. Cô gõ ầm ầm vào cửa nhà anh ta. Khi anh mở cửa, cô hét vào mặt anh ta như một người điên.Cô nói rằng cô sẽ giết anh nếu anh không vặn nhỏ đài xuống và giữ cho tiếng nhạc nhỏ thôi. Mắt anh ta mở to.
Cô đi xuống nhà. Cô không nghe thấy một tiếng nhạc nào nữa.
Cô nói với lòng mình rằng không thể tin là mình đã nói như vậy.

• barely: vừa vặn, đủ
• baseball bat: gậy đánh bóng chày
• blast: tiếng kèn, tiếng nhạc
• crazy: điên rồ
• knock: gõ cửa
• note: nốt nhạc
• promise: hứa
• scream: la hét
• stereo: dàn âm thanh nổi, đài
• surprise: ngạc nhiên
• swear: thề, nguyền rủa
• volume: âm thanh

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more?no
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?yes
3.Had she asked him to turn the volume down?yes
4.Was he surprised?yes
5.Could she hear every note?yes
6.Was he telling the truth?no
7.Did he blast his stereo the very next weekend?no
8.Did she remind him of his promise?yes
9.Could she swear that the music was louder?yes
10.Did she take her baseball upstairs with her?no

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs _neighbor_____was blasting his stereo again. She had asked ___for___twice already to turn the volume down. The _first____ time she asked, he was surprised. He said __he____ didn’t know that she could hear his stereo.

"__Yes___ ," she said, "it’s just like your stereo was __in___ my living room. I can hear every note!"

__He____ said he would keep it down. She hoped __that____he was telling the truth. Of course, he __wasn__ ’t. The very next day, he blasted his stereo. __She____ marched upstairs to remind him of his promise. __He___ said the volume was so low that he __can___ barely hear it. She asked him to turn __it___ lower. He said he would try. Barbara could __swear___ that when she reentered her apartment, the music __was____ louder than when she had walked upstairs.

So, __this____ was the third time. She took her baseball __bat____ upstairs with her. She knocked very loudly on __his___ door. When he opened the door, she screamed ___to___ him like a crazy person. She told him _she___ would kill him if he didn’t turn the __stereo____ down and keep it down. His eyes got _big____ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a __note____ .

I can’t believe I said that, she told _herself____ .

237452 top -

Dear Techers.
This is my homework.


*Vocabulary:

• barely: Rỏ ràng
• baseball bat: Gậy bóng chày, dã cầu
• blast: Làm nổ tung
• crazy: Rồ dại, điên cuồng
• knock: Đập mạnh
• note: Nốt nhạc, ghi chép
• promise: Hứa hẹn
• scream: Hét lên, rít lên
• stereo: Âm thanh nổi
• surprise: Sự bất ngờ, sự ngạc nhiên
• swear: Lời thề, lời nguyền rủa
• volume: Âm lượng

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more? No
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again? Yes
3.Had she asked him to turn the volume down? Yes
4.Was he surprised? Yes
5.Could she hear every note? Yes
6.Was he telling the truth? No
7.Did he blast his stereo the very next weekend? No
8.Did she remind him of his promise? Yes
9.Could she swear that the music was louder? Yes
10.Did she take her baseball upstairs with her? No

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs _neighbor_____was blasting his stereo again. She had asked _him_____twice already to turn the volume down. The _first____ time she asked, he was surprised. He said __he____ didn’t know that she could hear his stereo.

"_yes____ ," she said, "it’s just like your stereo was __in____ my living room. I can hear every note!"

_He_____ said he would keep it down. She hoped _that_____he was telling the truth. Of course, he _wasn___ ’t. The very next day, he blasted his stereo. _she_____ marched upstairs to remind him of his promise. _He____ said the volume was so low that he _could____ barely hear it. She asked him to turn _it____ lower. He said he would try. Barbara could _swear____ that when she reentered her apartment, the music _was_____ louder than when she had walked upstairs.

So, _thí_____ was the third time. She took her baseball __bat____ upstairs with her. She knocked very loudly on _his____ door. When he opened the door, she screamed _at_____ him like a crazy person. She told him _she___ would kill him if he didn’t turn the _múic_____ down and keep it down. His eyes got __big___ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a __note____ .

I can’t believe I said that, she told __herself____ .

=================

*Translate into Vietnamese:

Người hàng xóm ồn ào.
Barbara không thể bình tỉnh thêm một chút nào nữa. Cô đi lên cầu thangkhi người hàng xóm mở lớn nhạc trở lại. Cô đã 2 lần hỏi, anh ta vặn nhỏ âm thanh xuống. Lần thứ nhất anh ta rất ngạc nhiên. Anh ta nói là không biết cô có thể nghe tiếng âm thanh đó.
' Vâng " cô nói nó rất ồn và tôi nghe rất rỏ từ phòng khách của tôi.
Anh ta nói sẽ vặn cho nó nhỏ lại, cô hi vọng anh ta nói thật. Tất nhiên là không. Ngay hôm sau anh ta lại mở nhạc lớn trở lại.
Cô đi lên cầu thang nhắc anh ta lời hứa. Anh ta bảo đã vặn nhỏ đủ anh ta nghe. Cô nói anh ta có thể vặn nhỏ hơn nữa. Anh ta bảo sẽ cố gắng, Barbara thề rằng khi trở vào căn hộ của cô tiếng nhạc lại to hơn lúc cô đi lên cầu thang.
Như vậy đây là lần thứ ba. Cô câm chiếc gậy dã cầu đi lên cầu thang với cô. Cô đập ầm ỉ vào cánh cửa của anh ta. Khi anh ta mở cửa, cô hét vào anh ta như một người điên. Cô nói cô sẽ giết anh ta nếu anh ta không vặn nhạc nhỏ xuống và giữ âm lượng thấp. Anh ta mở to mắt.
Cô đi xuống cầu thang. Cô không nghe tiếng nhạc nữa.
Mình không thể tin mình đã nói như vậy, cô lẩm bẩm một mình.
........

238211 top -

Done...

238397 top -
Hongbambi xin nộp bài 13

*Vocabulary:

• barely: VỪA ĐỦ
• baseball bat: GẬY BÓNG CHÀY
• blast: LÀM NỔ TUNG
• crazy: ĐIÊN
• knock: GÕ
• note: NỐT NHẠC
• promise: HỨA
• scream: LA HÉT
• stereo: ÂM THANH NỔI
• surprise: NGẠC NHIÊN
• swear: HỨA,THỀ
• volume: ÂM LƯỢNG

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more? - NO.
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?
- YES.
3.Had she asked him to turn the volume down? - YES.
4.Was he surprised? - YES.
5.Could she hear every note?- YES.
6.Was he telling the truth? - NO.
7.Did he blast his stereo the very next weekend? - NO.
8.Did she remind him of his promise? - YES.
9.Could she swear that the music was louder? - YES.
10.Did she take her baseball upstairs with her? - YES.

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs __NEIGHBOR__ was blasting his stereo again. She had asked __HIM__ twice already to turn the volume down. The __FIRST__ time she asked, he was surprised. He said __HE__ didn’t know that she could hear his stereo.

"__YES__ ," she said, "it’s just like your stereo was __IN__ my living room. I can hear every note!"

__HE__ said he would keep it down. She hoped __THAT__ he was telling the truth. Of course, he __WASN__ ’t. The very next day, he blasted his stereo. __SHE__ marched upstairs to remind him of his promise. __HE__ said the volume was so low that he __COULD__ barely hear it. She asked him to turn __IT__ lower. He said he would try. Barbara could __SWEAR__ that when she reentered her apartment, the music __WAS__ louder than when she had walked upstairs.

So, __THIS__ was the third time. She took her baseball __BAT__ upstairs with her. She knocked very loudly on __HIS__ door. When he opened the door, she screamed __AT__ him like a crazy person. She told him __SHE__ would kill him if he didn’t turn the __MUSIC__ down and keep it down. His eyes got __BIG__ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a __NOTE__ .

I can’t believe I said that, she told ____HERSEFL__ .

=================

*Translate into Vietnamese:

NGƯỜI HÀNG XÓM ỒN ÀO

Barbara không thể chịu đựng được nữa. Người hàng xóm trên lầu lại mở nhạc lớn nữa. Cô đã yêu cầu anh ta vặn nhỏ 2 lần rồi. Lần đầu khi cô yêu cầu, anh ta ngạc nhiên. Anh ta nói rằng anh ta không biết là cô có thể nghe được nhạc của anh ta.

"Có đấy," cô trả lời, giống như là máy nghe nhạc của anh đang ở trong phòng khách của tôi vậy. Tôi có thể nghe rõ từng nốt nhạc!"

Anh ta nói rằng anh ta sẽ vặn nhỏ xuống. Cô hy vọng là anh ta sẽ giữ lời hứa. Nhưng anh ta đã không làm. Nhiều ngày kế tiếp, anh ta vẫn vặn nhạc lớn. Cô bước lên lầu để nhắc anh ta về lời hứa của anh. Cô yêu cầu anh ta vặn nhỏ hơn. Anh ta nói anh ta sẽ cố gắng. Barbara có thể thề rằng khi cô trở về phòng, tiếng nhạc lại lớn hơn khi cô lên lầu.

Vì vậy, đây là lần thứ 3. Cô lên lầu và cầm theo cây gậy bóng chày. Cô gõ cửa thật lớn. Khi anh ta mở cửa, cô hét vào mặt anh ta như người điên. Cô bảo rằng cô sẽ giết anh ta nếu anh ta không vặn nhạc nhỏ xuống. Mắt anh ta mở to.

Cô trở xuống lầu. Cô không còn nghe 1 tiếng nhạc nào nữa.

Cô tự nhủ: "Thật không tin là mình đã nói như vậy."

==================================

239207 top -

Done...

239921 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• barely(adv): chỉ vừa đủ, rỗng không, nghèo nàn
• baseball bat(n): gậy bóng chày
• blast(v): làm nổ tung
• crazy(adj): điên
• knock(v): đập, gõ
• note(n): từ
• promise(v): hứa
• scream(v): hét
• stereo(n): máy phát thanh
• surprise(v): làm bất ngờ
• swear(v): thề
• volume(n): âm lượng

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more?No
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?No
3.Had she asked him to turn the volume down?Yes
4.Was he surprised?Yes
5.Could she hear every note?Yes
6.Was he telling the truth?No
7.Did he blast his stereo the very next weekend?No
8.Did she remind him of his promise?Yes
9.Could she swear that the music was louder?Yes
10.Did she take her baseball upstairs with her?No

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs ___neighbor___was blasting his stereo again. She had asked ___him___twice already to turn the volume down. The __first___ time she asked, he was surprised. He said __that____ didn’t know that she could hear his stereo.

"___yes__ ," she said, "it’s just like your stereo was ____in__ my living room. I can hear every note!"

__He____ said he would keep it down. She hoped __that____he was telling the truth. Of course, he __was__ ’t. The very next day, he blasted his stereo. ___She___ marched upstairs to remind him of his promise. __He___ said the volume was so low that he __can___ barely hear it. She asked him to turn __it___ lower. He said he would try. Barbara could _swear____ that when she reentered her apartment, the music ____was__ louder than when she had walked upstairs.

So, ___this___ was the third time. She took her baseball ____bat__ upstairs with her. She knocked very loudly on ____the_ door. When he opened the door, she screamed __at____ him like a crazy person. She told him __she__ would kill him if he didn’t turn the ___volume___ down and keep it down. His eyes got ___big__ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a ___note___ .

I can’t believe I said that, she told _herself____ .

=================

*Translate into Vietnamese:

Một người hàng xóm ồn ào

Barbara không thể chịu đựng nổi được nữa. Anh hàng xóm ở trên lầu lại làm nổ tung cái máy phát thanh của anh ta. Cô đã hai lần nhắc anh ta vặn nhỏ âm lượng lại. Lần đầu tiên cô nhắc, anh ta rất ngạc nhiên. Anh ta nói rằng anh ta không biết cô có thể nghe.

"Có." Cô nói. "Cứ như là cái máy đang ở trong phòng khách của tôi vậy. Tôi có thể nghe từng từ một."

Anh ta nói anh ta sẽ vặn máy nhỏ lại. Cô hi vọng anh ta đã nói sự thật. Dĩ nhiên là anh ta không rồi. Ngay ngày hôm sau, anh ta mở thật to cái máy của mình. Cô đi lên lầu để nhắc với anh ta về lời hứa của mình. Anh ta nói rằng anh ta sẽ vặn nhỏ chỉ vừa đủ để anh ta nghe. Cô yêu cầu anh ta vặn máy nhỏ hơn. Anh ta nói rằng anh ta sẽ cố gắng. Barbara có thể thề rằng khi cô trở vào căn hộ của mình, tiếng nhạc còn lớn hơn cả lúc cô đi lên lầu.

Đây là lần thứ ba. Cô mang cây gậy bóng chày của mình lên lầu. Cô đập cửa ầm ĩ. Khi anh ta mở cửa ra, cô hét vào mặt anh ta như một người điên. Cô nói với anh ta rằng cô sẽ giết anh ta nếu anh ta không vặn nhỏ cái máy lại. Mắt anh ta mở tròn ra.

Cô ấy đi xuống lầu. Cô không thể nghe một từ.

Mình không thể tin là mình nói như vậy, cô ấy tự bảo mình

244737 top -

Done...

245068 top -
Em nộp bài 13

*Vocabulary:

• barely: rổng không, chỉ vừa đủ
• baseball bat: gậy bóng chày
• blast: nổ tung
• crazy: điên khùng
• knock: gõ cửa
• note: nốt nhạc
• promise: hứa hẹn
• scream: hét lên
• stereo: âm thanh nổi
• surprise: ngạc nhiên
• swear: thề thốt
• volume:âm lượng

==================

*Yes/No questions:

1.Could Barbara take it any more?No
2.Was her upstairs neighbor blasting his stereo again?Yes
3.Had she asked him to turn the volume down?Yes
4.Was he surprised?Yes
5.Could she hear every note?yes
6.Was he telling the truth?No
7.Did he blast his stereo the very next weekend?No
8.Did she remind him of his promise?Yes
9.Could she swear that the music was louder? yes
10.Did she take her baseball upstairs with her?No

===================

*Fill in the blanks:

Barbara couldn’t take it any more. Her upstairs _neighbor_____was blasting his stereo again. She had asked ___him___twice already to turn the volume down. The __first___ time she asked, he was surprised. He said __he____ didn’t know that she could hear his stereo.

"___Yes__ ," she said, "it’s just like your stereo was ___is___ my living room. I can hear every note!"

___He___ said he would keep it down. She hoped __that____he was telling the truth. Of course, he _wasn___ ’t. The very next day, he blasted his stereo. ___She___ marched upstairs to remind him of his promise. ___He__ said the volume was so low that he __copuld___ barely hear it. She asked him to turn ___it__ lower. He said he would try. Barbara could __swear___ that when she reentered her apartment, the music ____was__ louder than when she had walked upstairs.

So, __this____ was the third time. She took her baseball ___bat___ upstairs with her. She knocked very loudly on __the___ door. When he opened the door, she screamed __at____ him like a crazy person. She told him _she___ would kill him if he didn’t turn the ___music___ down and keep it down. His eyes got ___big__ .

She went back downstairs. She couldn’t hear a ___note___ .

I can’t believe I said that, she told ___herrseft__ .

=================

*Translate into Vietnamese:

MỘT NGƯỜI HÀNG XÓM ỒN ÀO
Barbara không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy đi lên trên lầu nhà người hàng xóm khi anh ta mở nhạc âm thanh nổi như nổ tung trở lại.Cô ấy đả hỏi anh ấy hai lần vặn nhỏ âm thanh xuống. Lần đầu tiên cô ấy hỏi , anh ấy ngạc nhiên. Anh ấy nói anh ấy không biết cố ấy có thể nghe được âm thanh đó.
"Vâng" cô ấy nói "giống như máy nghe nhạc của anh nó ở trong phòng khách của tôi vậy đó. Tôi có thể nghe rõ từng nốt nhạc !"
Anh ấy nói anh ấy sẽ vặn nhỏ lại. Cô ấy hy vọng anh ấy nói sự thật.Tất nhiên , anh ấy không làm.Ngay ngày hôm sau , anh ấy ấy lại mở nhạc như nổ tung lại.Cô ấy bước lên cầu thang và nhắc lại lời hứa của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy vặn tiếng nhạc rất nhỏ hầu như anh ấy không nghe thấy nó.Cô ấy hỏi anh ấy có thể vặn nhỏ lại hơn nữa.Anh ấy nói anh ấy sẽ cố gắng.Barbara thề rằng khi bước vào căn hộ của ấy ,tiếng nhạc to hơn khi cô ấy lên lầu.
vậy là,lần thứ 3.Cô mang theo gậy bóng chày lên lầu.Cô ấy gõ ầm ĩ vào cánh cửa nhà anh ấy. Khi anh ấy mở cánh cửa , cô ấy hét vào anh ấy như 1 người điên. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giết anh ta nếu anh ấy không vặn nhạc nhỏ xuống và giữ cho nó nhỏ lại.Mắt anh ấy mở to.
Cô ấy đi xuống nhà.Cô ấy không nghe thấy một nốt nhạc nào.
Cô ấy tự nói với chính mình , tôi không thể tin là tôi đã nói như vậy.

248471 top -

Done...

250444 top -
ESL 13: A Noisy Neighbor
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.