.
ESL 9: A Good Sandwich
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
Ninian xin nộp bài ạ.


ESL 9: A Good Sandwich


*Vocabulary:
• burner: đèn, họng (bếp)
• chile: tương ớt
• flip: búng, lật
• flour: bột mì
• hungry: đói
• ketchup: tương cà
• lengthwise: theo chiều dọc
• mayonnaise: sốt mayonnaise
• mustard: mù tạc
• organic: hữu cơ
• package: gói đồ
• pan: cái chảo
• pop up: phồng ra (bánh)
• refrigerator: tủ lạnh
• sprout: chồi, mầm
• toast: bánh mì nướng
• toaster: lò nướng bánh mì
• unbleached: mộc, thô
• wheat: lúa mì

*Yes/No Questions:
1.Was Gordon hungry? Yes, he was.
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? Yes, there was.
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes, he did.
4.Did he put a large frying pan onto the burner? No, he didn't.
5.Did he put a little butter into the pan? No, he didn't.
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? Yes, he did.
7.Did he flip each half over? Yes, he did.
8.Did he take the hot dog out of the pot? No, he didn't.
9.Did he put four slices of bread into the toaster? No, he didn't.
10.Was it tasty bread? Yes, it was.

*Fill in the blanks:
Gordon was hungry. He opened the refrigerator. __There___ must be something in here to eat, ___he___ thought. There was-a single hot dog.

He __took___ it out of its package and put ___the__ small frying pan onto the stove’s gas __burner___ . He turned on the heat. Then he __put___ a little bit of vegetable oil into ___the___ pan. He sliced the hot dog in ___half__ lengthwise. When the oil got hot, he ___put__ the two halves in the pan. About ___a__ minute later, he flipped each half over. __After___ another minute, he took the hot dog ___out___ of the pan.

Gordon put two slices ___of___ bread into the toaster. This was tasty ___and__ healthy bread. The first ingredient listed was __organic___ sprouted wheat. The first ingredient in ordinary ___bread___ is usually unbleached flour.

When the toast ___pop___ up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup ___on___ one slice. Then he added two slices ___of__ onion. On top of the onions, he ___placed__ the hot dog. On top of the ___hot__ dog, he put a couple of slices ___of___ apple. Then he added some bits of ___hot___ green chile, and then put the top __piece___ of toast onto the chile bits.

Ahh, ___what__ a sandwich, he thought, as he sat __down___ to eat.

*Translate into Vietnamese:
Miếng sandwich ngon lành

Gordon thấy đói. Anh mở tủ lạnh. Chắc trong đây phải có gì ăn, anh nghĩ. Chỉ còn duy một cây xúc xích.

Anh lấy xúc xích ra khỏi túi và để chảo nhỏ lên miệng thoát ga của bếp lò. Anh bật lửa. Rồi anh cho ít dầu thực vật vào chảo. Anh cắt đôi cây xúc xích theo chiều dọc. Khi dầu nóng, anh đặt hai nửa xúc xích vào chảo. Khoảng một phút sau, anh búng lật từng nửa qua. Sau một phút nữa, anh lấy ra khỏi chảo.

Gordon đặt hai lát bánh mì vào lò nướng. Đây là loại bánh mì ngon và lành mạnh. Thành phần đầu tiên được liệt kê là mầm bột mì hữu cơ. Thành phần thứ nhất trong loại bánh mì bình thường thường là bột mì thô.

Khi bánh mì nướng phồng lên, anh rưới mù-tạt, sốt mayonnaise, tương cà lên một miếng. Rồi anh thêm hai miếng hành. Phía trên hành, anh đặt xúc xích. Phía trên xúc xích, anh để một hai lát táo. Rồi anh thêm ít ớt xanh cay, và sau đó anh đặt miếng bánh mì kia lên trên tương ớt.

À, sandwich ngon lành làm sao, anh nghĩ, đang khi ngồi xuống ăn.

302045 top -

Done

303463 top -
*Vocabulary:


• burner: (v) đốt cháy, dễ bắt lửa.
• chile: (n) ớt.
• flip: (v) lật ngửa.
• flour: (n) bột ngũ cốc.
• hungry: (adj) đói.
• ketchup: (n) sốt cà chua.
• lengthwise:(adv) theo chiều dài (chiều dọc).
• mayonnaise:(n) sốt trứng gà.
• mustard: (n) mù tạt.
• organic: (adj) hữu cơ.
• package: (n) túi đựng.
• pan: (n) cái chảo.
• pop up: (v) bật lên.
• refrigerator: (n) tủ lạnh.
• sprout: (v) nẩy mầm, đâm chồi.
• toast: (n) vật được nướng.
• toaster: (n) cái lò nướng.
• unbleached: (adj) chưa được tẩy trắng.

• wheat: (n) lúa mì.

*Yes/No Questions:
1.Y
2.Y
3.Y
4.N
5.N
6.Y
7.Y
8.N
9.N
10.Y

*Translate into Vietnamese:

Một cái bánh mì tuyệt hảo.

Gordon hơi đói bụng. Anh mở tủ lạnh. Anh nghĩ rằng phải có cái gì đó ở đây để ăn chứ. Chỉ có một cái bánh kẹp xúc xích.
Anh lấy bánh ra khỏi túi và đặt chảo rán nhỏ lên bếp lò. Anh bật bếp. Sau đó anh đổ một ít dầu ăn thực vật vào chảo. Anh cắt xúc xích ra làm đôi theo chiều dọc. Khi dầu nóng, anh cho hai nửa xúc xích vào chảo. Một lúc sau anh trở xúc xích lại cho đều. Sau vài phút nữa, anh lấy chúng ra khỏi chảo.
Gordon cho 2 lát bánh mì vào lò nướng. Đó là bánh mì ngon và bổ dưỡng. Nguyên liệu đầu tiên là hạt mầm lúa mì. Nguyên liệu đầu tiên trong bánh mì thông thường sử dụng bột mì chưa tẩy trắng.
Khi bánh nướng xong, anh cho mù tạt , sốt trứng, và sốt cà chua vào một lát bánh. Sau đó anh cho thêm 2 lát hành tây. Phía trên hành tây, anh cho xúc xích. Trên xúc xích, anh lại cho 2 lát táo. Sau đó, anh thêm một chút ớt xanh Chi lê và sau cùng là một lát bánh trên mặt ớt Chi lê.
Ahh, đúng là bánh mì kẹp, anh nghĩ, rồi anh ngồi xuống để ăn.

365543 top -

Done

365584 top -

ESL 9: A Good Sandwich


*Vocabulary:
• burner: đốt
• chile: tương ớt
• flip: búng, lật
• flour: bột mì
• hungry: đói
• ketchup: tương cà
• lengthwise: theo chiều dọc
• mayonnaise: sốt mayonnaise
• mustard: mù tạc
• organic: hữu cơ
• package: gói đồ
• pan: cái chảo
• pop up: phồng ra (bánh)
• refrigerator: tủ lạnh
• sprout: chồi, mầm
• toast: bánh mì nướng
• toaster: lò nướng bánh mì
• unbleached: chưa tẩy trắng
• wheat: lúa mì

*Yes/No Questions:
1.Was Gordon hungry? Yes, he was.
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? Yes, there was.
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes, he did.
4.Did he put a large frying pan onto the burner? No, he didn't.
5.Did he put a little butter into the pan? No, he didn't.
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? Yes, he did.
7.Did he flip each half over? Yes, he did.
8.Did he take the hot dog out of the pot? No, he didn't.
9.Did he put four slices of bread into the toaster? No, he didn't.
10.Was it tasty bread? Yes, it was.

*Fill in the blanks:
Gordon was hungry. He opened the refrigerator. __There___ must be something in here to eat, ___he___ thought. There was-a single hot dog.

He __took___ it out of its package and put ___the__ small frying pan onto the stove’s gas __burner___ . He turned on the heat. Then he __put___ a little bit of vegetable oil into ___the___ pan. He sliced the hot dog in ___half__ lengthwise. When the oil got hot, he ___put__ the two halves in the pan. About ___a__ minute later, he flipped each half over. __After___ another minute, he took the hot dog ___out___ of the pan.

Gordon put two slices ___of___ bread into the toaster. This was tasty ___and__ healthy bread. The first ingredient listed was __organic___ sprouted wheat. The first ingredient in ordinary ___bread___ is usually unbleached flour.

When the toast ___pop___ up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup ___on___ one slice. Then he added two slices ___of__ onion. On top of the onions, he ___placed__ the hot dog. On top of the ___hot__ dog, he put a couple of slices ___of___ apple. Then he added some bits of ___hot___ green chile, and then put the top __piece___ of toast onto the chile bits.

Ahh, ___what__ a sandwich, he thought, as he sat __down___ to eat.

*Translate into Vietnamese:
Miếng sandwich ngon lành

Gordon thấy đói. Anh mở tủ lạnh. Chắc trong đây phải có gì ăn, anh nghĩ. Chỉ còn duy một cây xúc xích.

Anh lấy xúc xích ra khỏi túi và để chảo nhỏ lên miệng thoát ga của bếp lò. Anh bật lửa. Rồi anh cho ít dầu thực vật vào chảo. Anh cắt đôi cây xúc xích theo chiều dọc. Khi dầu nóng, anh đặt hai nửa xúc xích vào chảo. Khoảng một phút sau, anh búng lật từng nửa qua. Sau một phút nữa, anh lấy ra khỏi chảo.

Gordon đặt hai lát bánh mì vào lò nướng. Đây là loại bánh mì ngon và lành mạnh. Thành phần đầu tiên được liệt kê là mầm bột mì hữu cơ. Thành phần thứ nhất trong loại bánh mì bình thường thường là bột mì chưa tẩy trắng.

Khi bánh mì nướng phồng lên, anh rưới mù-tạt, sốt mayonnaise, tương cà lên một miếng. Rồi anh thêm hai miếng hành. Phía trên hành, anh đặt xúc xích. Phía trên xúc xích, anh để một hai lát táo. Rồi anh thêm ít ớt xanh cay, và sau đó anh đặt miếng bánh mì kia lên trên tương ớt.

À, sandwich ngon lành làm sao, anh nghĩ, khi đang ngồi xuống ăn.

395905 top -
LESSSON 9:

A GOOD SANDWICH - BÁNH MÌ KẸP THỊT BỔ DƯỠNG

*Vocabulary:
----------------------------------------------------------------
• burner: đốt cháy.
• chile: ớt đỏ
• flip: lật lại.
• flour: bột mì.
• hungry: đói.
• ketchup: sốt cà chua.
• lengthwise: theo chiều dài.
• mayonnaise: sốt ma-zô-ne.
• mustard: mù tạt.
• organic: hữu cơ
• package: bao bì.
• pan: chảo.
• pop up: bật lên.
• refrigerator: tủ lạnh.
• sprout: mầm/chồi cây.
• toast(n): bánh mì nướng; (v): nướng bánh.
• toaster: lò nướng bánh.
• unbleached: chưa tẩy trắng,
• wheat: cây lúa mì.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Was Gordon hungry? Yes, he was.
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? Yes, there was.
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes, he did.
4.Did he put a large frying pan onto the burner? No, he didn't.
5.Did he put a little butter into the pan? No, he didn't.
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? Yes, he did.
7.Did he flip each half over? Yes, he did.
8.Did he take the hot dog out of the pot? No, he didn't.
9.Did he put four slices of bread into the toaster? No, he didn't.
10.Was it tasty bread? Yes, it was.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-------------------------------------------------------------------
Gordon was hungry. He opened the refrigerator. There must be something in here to eat, He thought. There was-a single hot dog.

He take it out of its package and put a small frying pan onto the stove’s gas burner . He turned on the heat. Then he pourded a little bit of vegetable oil into the pan. He sliced the hot dog in half lengthwise. When the oil got hot, he put the two halves in the pan. About a minute later, he flipped each half over. After another minute, he took the hot dog out of the pan.

Gordon put two slices of bread into the toaster. This was tasty and healthy bread. The first ingredient listed was organic sprouted wheat. The first ingredient in ordinary bread is usually unbleached flour.

When the toast popped up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup on one slice. Then he added two slices of onion. On top of the onions, he put the hot dog. On top of the hot dog, he put a couple of slices green apple. Then he added some bits of hot green chile, and then put the top piece of toast onto the chile bits.

Ahh, what a sandwich, he thought, as he sat down to eat.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Gordon thấy đói bụng. Anh mở cửa tủ lạnh. Phải có thứ gì để ăn trong đây chứ, anh nghĩ thế. Chỉ còn độc nhất một cây xúc xích.

Anh lột vỏ bao của cây xúc xích và đặt một cái chảo chiên nhỏ lên trên cái kiềng bếp gas. Anh bật bếp lên. Rồi anh đổ một ít dầu thực vật vào cái chảo. Anh cắt mỏng xúc xích thành hai miếng theo chiều dọc. Khi dầu nóng lên, anh cho hai nữa miếng đó vào chảo. Trong khoảng một phút sau đó, anh trở mặt hai miếng nữa lại. Và sau một phút nữa, anh lấy xúc xích ra khỏi chảo.

Gordon cho hai lát bánh mì vào lò nướng. Đây là loại bánh mì thơm ngon và tốt cho sức khoẻ. Thành phần đầu tiên được liệt kê là loại lúa mì mầm hữu cơ. Thành phần thứ nhất trong bánh mì bình thường là loại bột mì thường chưa được tẩy trắng.

Khi bánh mì nướng bật lên, anh phết mù-tạt, sốt ma-zô-ne, sốt cà chua trên một lát bánh mì. Rồi anh thêm hai khoanh hành tây. Trên mặt mấy lát hành tây, anh đặt xúc xích. Trên mặt mây lát xúc xích, anh để hai lát táo xanh. Rồi anh thêm một ít ớt đỏ và sau nữa anh đặt miếng bánh mì phủ lên trên lớp ớt đỏ.

Ái chà, bánh mì kẹp thịt ngon thật đấy, anh tự nhủ, khi ngồi xuống để ăn.

423437 top -
*Vocabulary:

• burner:n = bếp phát ra ngọn lửa, lò đốt
• chile:n = ớt
• flip:v = búng, tung, lật
• flour:n = bột, bột mì
• hungry:adj = đói, thèm khát
• ketchup:n = nước xốt đặc làm bằng cà chua
• lengthwise:adv = theo chiều dài, chiều dọc
• mayonnaise:n = nước xốt may on ne(làm bằng trứng,dầu, dấm)
• mustard:n = mù tạc
• organic:adj = nội tạng, chất hữu cơ
• package:n = gói đồ, gói hàng
• pan:n = xoang chảo
• pop up:v = bật lên, tung lên
• refrigerator:n = tủ lạnh
• sprout:v = mọc lên, đâm chồi
• toast:n = bánh mì nướng giòn
• toaster:lò nướng
• unbleached:adj = chưa tẩy trắng
• wheat:n = lúa mì

================

*Yes/No Questions:

1.Was Gordon hungry? Yes
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? Yes
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes
4.Did he put a large frying pan onto the burner? No
5.Did he put a little butter into the pan? No
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? Yes
7.Did he flip each half over?Yes
8.Did he take the hot dog out of the pot? No
9.Did he put four slices of bread into the toaster? No
10.Was it tasty bread? Yes

================

*Fill in the blanks:

Gordon was hungry. He opened the refrigerator. _There____ must be something in here to eat, __he____ thought. There was-a single hot dog.

He __took___ it out of its package and put _a____ small frying pan onto the stove’s gas __burner___ . He turned on the heat. Then he __poured___ a little bit of vegetable oil into __the____ pan. He sliced the hot dog in __half___ lengthwise. When the oil got hot, he _put____ the two halves in the pan. About _a____ minute later, he flipped each half over. _after____ another minute, he took the hot dog _out_____ of the pan.

Gordon put two slices __of____ bread into the toaster. This was tasty _and____ healthy bread. The first ingredient listed was _organic____ sprouted wheat. The first ingredient in ordinary _bread_____ is usually unbleached flour.

When the toast _pop_____ up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup _on_____ one slice. Then he added two slices __of___ onion. On top of the onions, he _placed____ the hot dog. On top of the _hot____ dog, he put a couple of slices __of____ apple. Then he added some bits of __hot____ green chile, and then put the top __peace___ of toast onto the chile bits.

Ahh, __what___ a sandwich, he thought, as he sat _downn____ to eat.

473498 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 9: A GOOD SANDWICH: BÁNH MÌ KẸP THỊT NGON


Vocabulary:

• burner: người nấu, người nung, người đốt, đốt cháy
• chile: ớt chile
• flip: cái búng nhẹ, lật lại, quất, vụt
• flour: bột, rắc bột
• hungry: đói, ( nghĩa bóng: khao khát, thèm khát, ham muốn)
• ketchup: nước sốt cà chua
• lengthwise: chiều dọc
• mayonnaise: sốt ma-zô-ne
• mustard: mù tạt
• organic: hữu cơ, có tổ chức
• package: gói hàng, đóng gói, đóng kiện, bao gói
• pan: xoong, chảo
• pop up: bật lên
• refrigerator: tủ lạnh, tủ đá
• sprout: mầm, nẩy mầm
• toast: bánh mì nướng, nướng
• toaster: người nướng bánh, lò nướng bánh
• unbleached: chưa tẩy trắng
• wheat: lúa mì
………………………………………

Translate into Vietnamese:

Gordon was hungry. He opened the refrigerator. There must be something in here to eat, he thought. There was-a single hot dog.
-Gordon đói. Anh mở tủ lạnh. Phải có cái gì đó trong tủ để ăn chứ, anh nghĩ thế. Chỉ còn duy nhất một cây xúc xích.

He took it out of its package and put a small frying pan onto the stove’s gas burner. He turned on the heat. Then he poured a little bit of vegetable oil into the pan. He sliced the hot dog in half lengthwise. When the oil got hot, he put the two halves in the pan. About a minute later, he flipped each half over. After another minute, he took the hot dog out of the pan.
-Anh bốc nó ra khỏi bao bì và để lên một cái chảo nhỏ đặt lên vỉ bếp gas .Anh bật bếp. Sau đó anh cho một ít dầu thực vật vào chảo. Anh thái (xắt) một nữa xúc xích theo chiều dọc. Khi dầu nóng, anh để hai miếng nữa vừa cắt vào chảo, khoảng chừng phút sau anh lật phần nửa trên, sau một phút anh vớt xúc xích ra khỏi chảo.

Gordon put two slices of bread into the toaster. This was tasty and healthy bread. The first ingredient listed was organic sprouted wheat. The first ingredient in ordinary bread is usually unbleached flour.
-Gordon đặt hai lát bánh mì vào lò nướng.Đây là loại bánh mì ngon và tốt cho sức khỏe. Thành phần hữu cơ đầu tiên là mầm có trong lúa mì. Thành phần chủ yếu trong bánh mì thông thường là bột chưa được tẩy trắng.

When the toast popped up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup on one slice. Then he added two slices of onion. On top of the onions, he placed the hot dog. On top of the hot dog, he put a couple of slices of apple. Then he added some bits of hot green chile, and then put the top piece of toast onto the chile bits.
-Khi lò nướng bật lên anh cho bù tạt , sốt mazone và nước sốt cà lên miếng bánh mì. Sau đó anh thêm hai lát hành tây. Phần trên hành tây, anh đặt xúc xích. Trên xúc xích, anh đặt một vài lát táo. Sau đó anh cho thêm một tí ớt xanh cay, và sau cùng anh đặt miếng bánh mì lên đám ớt cay đó.

Ahh, what a sandwich, he thought, as he sat down to eat.
-Ái cha, đây là miếng bánh mì kẹp thịt chất lượng đấy, anh nghĩ thế, khi ngồi xuống để ăn.
……………………………………………

Yes/No Questions:

1.Was Gordon hungry? Yes
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? Yes
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes
4.Did he put a large frying pan onto the burner? No
5.Did he put a little butter into the pan? Yes
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? Yes
7.Did he flip each half over? Yes
8.Did he take the hot dog out of the pot? No
9.Did he put four slices of bread into the toaster? No
10.Was it tasty bread? Yes
……………………………………….

Fill in the blanks:

Gordon was hungry. He opened the refrigerator. There must be something in here to eat, he thought. There was-a single hot dog.

He took it out of its package and put a small frying pan onto the stove’s gas burner. He turned on the heat. Then he poured a little bit of vegetable oil into the pan. He sliced the hot dog in half lengthwise. When the oil got hot, he put the two halves in the pan. About a minute later, he flipped each half over. After another minute, he took the hot dog out of the pan.

Gordon put two slices of bread into the toaster. This was tasty and healthy bread. The first ingredient listed was organic sprouted wheat. The first ingredient in ordinary bread is usually unbleached flour.

When the toast popped up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup on one slice. Then he added two slices of onion. On top of the onions, he placed the hot dog. On top of the hot dog, he put a couple of slices of apple. Then he added some bits of hot green chile, and then put the top piece of toast onto the chile bits.

Ahh, what a sandwich, he thought, as he sat down to eat.


520209 top -
*Vocabulary:
• burner: bộ đốt
• chile: ớt
• flip: lật
• flour: bột mì
• hungry: đói
• ketchup: tương cà chua
• lengthwise: theo chiều dọc
• mayonnaise: sốt
• mustard: mù tạc
• organic: hữu cơ
• package: gói (hàng)
• pan: chảo
• pop up: phồng lên
• refrigerator: tủ lạnh
• sprout: chồi
• toast: bánh mì
• toaster: lò nướng bánh mì
• unbleached: k tẩy, phai màu
• wheat: lúa mì
================

*Yes/No Questions:

1.Was Gordon hungry? yes, he was
2.Was there a single hot dog in the refrigerator? yes, it was
3.Did he take the hot dog out of its package? yes, he did
4.Did he put a large frying pan onto the burner?
5.Did he put a little butter into the pan? no, he didn't
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise? no he didn't
7.Did he flip each half over? yes, he did
8.Did he take the hot dog out of the pot?
9.Did he put four slices of bread into the toaster? no, he didn't
10.Was it tasty bread? yes, it was
================

*Fill in the blanks:

Gordon was hungry. He opened the refrigerator. __there___ must be something in here to eat, __he____ thought. There was-a single hot dog.

He _took____ it out of its package and put __a___ small frying pan onto the stove’s gas __burner___ . He turned on the heat. Then he ___puts__ a little bit of vegetable oil into ___the___ pan. He sliced the hot dog in ___half__ lengthwise. When the oil got hot, he __puts___ the two halves in the pan. About __a___ minute later, he flipped each half over. ___after __ another minute, he took the hot dog ___out___ of the pan.

Gordon put two slices ___of___ bread into the toaster. This was tasty __and___ healthy bread. The first ingredient listed was __organic ___ sprouted wheat. The first ingredient in ordinary __bread____ is usually unbleached flour.

When the toast __pop____ up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup ___on___ one slice. Then he added two slices __of___ onion. On top of the onions, he __places___ the hot dog. On top of the __hot___ dog, he put a couple of slices __of__ apple. Then he added some bits of ___hot___ green chile, and then put the top ___piece__ of toast onto the chile bits.
Ahh, __what___ a sandwich, he thought, as he sat __down___ to eat.
=================

*Translate into Vietnamese:
Gordon đói. a ấy mở tủ lạnh. phải có gì để ăn , a ấy nghĩ. Có 1 cái hot dog.
a ấy lấy nó ra khỏi bao và đặt 1 chảo nhỏ lên bếp lò. a ấy bật lò sau đó cho 1 ít dầu thực vật vào chảo. a ấy cắt hot dog thành 1/2 theo chiều dài của nó. khi dầu nóng , a ấy cho 2 nửa hot dog vào chảo. Khoảng 1 phút sau thì lật nó , sau 1 phút nữa thì lấy hot dog ra khỏi chảo
Gordon đặt 2 miếng bánh mì vào lò nướng. bánh mì ngon , thành phần đầu tiên thường dùng trong bánh mì là bột mì chưa làm trắng.
Khi miếng bánh nở , a ấy cho mù tạc, sốt mayionaise và tương cà lên 1 miếng. Sau đó thêm vào 2 lát hành. Trên hành là hot dog , trên hot dog a ấy đặt 2 lát táo. Sau đó cho vào 1 ít tiêu xanh và úp miếng bánh mì còn lại lên nó
Ahh, sandwich, a ấy nghĩ khi a ấy ngồi xuống và ăn nó
......

522067 top -
Vocabulary:
.frying: chiên, rán, xào
. pan: chảo
• burner: người nấu,người đốt
. pour: đổ vào, trút vào
. lengthwise: theo chiều dọc
. halve: hai nửa
. flip: lật, lật lại
. toaster: lò nướng bánh
. tasty: ngon
; ingredient: thành phần
. organic: hữu cơ
. sprout: nảy mầm
. ordinary: thông thường
. unbleached: chưa được tẩy trắng
. pop up: bật lên
. mustard: mù tạt

558342 top -
• chile: ớt
• flour: bột
• hungry: đói
• ketchup: sốt cà chua
• mayonnaise: sốt ma-jo-ne
• mustard: mù tạt
• package: gói
• pan: chảo
• refrigerator: tủ lạnh, tủ đá
• toast: bánh mì nướng
• toaster: người nướng bánh mì
• wheat: lúa mì

558619 top -
• chile: ớt
• flour: bột
• hungry: đói
• ketchup: sốt cà chua
• mayonnaise: sốt ma-jo-ne
• mustard: mù tạt
• package: gói
• pan: chảo
• refrigerator: tủ lạnh, tủ đá
• toast: bánh mì nướng
• toaster: người nướng bánh mì
• wheat: lúa mì

558620 top -
*Yes/No Questions:

1.Was Gordon hungry?- Yes
2.Was there a single hot dog in the refrigerator?- Yes
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes
4.Did he put a large frying pan onto the burner? - No
5.Did he put a little butter into the pan?- No
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise?- Yes
7.Did he flip each half over?- Yes
8.Did he take the hot dog out of the pot?- No
9.Did he put four slices of bread into the toaster?- No
10.Was it tasty bread?- Yes

558622 top -
*Yes/No Questions:

1.Was Gordon hungry?- Yes
2.Was there a single hot dog in the refrigerator?- Yes
3.Did he take the hot dog out of its package? Yes
4.Did he put a large frying pan onto the burner? - No
5.Did he put a little butter into the pan?- No
6.Did he slice the hot dog in half lengthwise?- Yes
7.Did he flip each half over?- Yes
8.Did he take the hot dog out of the pot?- No
9.Did he put four slices of bread into the toaster?- No
10.Was it tasty bread?- Yes

558623 top -
*Fill in the blanks:

Gordon was hungry. He opened the refrigerator. _There_must be something in here to eat, _he_____ thought. There was-a single hot dog.

He _take_it out of its package and put _a____ small frying pan onto the stove’s gas _burner____ . He turned on the heat. Then he _pourded____ a little bit of vegetable oil into _the_____ pan. He sliced the hot dog in _half____ lengthwise. When the oil got hot, he _put____ the two halves in the pan. About _a____ minute later, he flipped each half over. _After____ another minute, he took the hot dog __out____ of the pan.

Gordon put two slices _of_____ bread into the toaster. This was tasty _and____ healthy bread. The first ingredient listed was _organic____ sprouted wheat. The first ingredient in ordinary __bread____ is usually unbleached flour.

When the toast __popped____ up, he put mustard, mayonnaise, and ketchup __on____ one slice. Then he added two slices _of____ onion. On top of the onions, he _put____ the hot dog. On top of the _hot____ dog, he put a couple of slices _green_____ apple. Then he added some bits of _hot_____ green chile, and then put the top _piece____ of toast onto the chile bits.

Ahh, _what____ a sandwich, he thought, as he sat _down____ to eat.

558625 top -
ESL 9: A Good Sandwich
1, 2, 3, 4, 5

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.