.
Appointment Package For K Visa Applicants
Trong bộ APPOINTMENT PACKAGE FOR K VISA APPLICANTS của Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TPHCM, họ yêu cầu bạn nên xếp bản sao các giấy tờ theo thứ thự phía dưới đây và tách rời bản chính ra. Đồng thời, họ khuyên bạn nên chỉ có một bộ hồ sơ giấy tờ đòi hỏi mà thôi.

1. Thư mời phỏng vấn.
2. Bốn tấm hình visa.
3. Bản sao biên nhận phí visa cấp bởi Citibank.
4. Đơn xin visa: DS-156 (hai bản) mà bạn có thể điền ở trang http://evisaforms.state.gov; DS-156K (một bản) và DS-230 Phần 1 (một bản). Họ yêu cầu bạn đừng ký tên trên mẫu DS-156K.

5. Chứng minh nhân dân (bản sao và bản chánh).
6. Hộ khẩu (bản sao và bản chánh).
7. Giấy khai sanh của bạn (bản sao và bản chánh).
8. Giấy khai sanh của người bảo lãnh (bản sao và bản chánh). Nếu bạn không có giấy khai sanh của người bảo lãnh thì nhân viên lãnh sự sẽ xem hồ sơ và hướng dẫn bạn sau trong ngày phỏng vấn.

9. Giấy chấm dứt hôn nhân của bạn (nếu có). Bản chánh và bản sao.
Giấy chấm dứt hôn nhân của người bảo lãnh (nếu có). Bản chánh và bản sao.

10. Giấy của người phối ngẫu trước cho phép con đi định cư với bạn (nếu có). Bản chánh.

11. Lý lịch tư pháp. Bản chánh.
12. Lý lịch tư pháp của nước ngoài (nếu có). Bản chánh.
13. Giấy tờ toà án (nếu có). Bản chánh và bản sao.
14. Giấy tờ quân đội (nếu có). Bản chánh và bản sao.
15. Kết quả khám sức khoẻ. Bước đầu là bân đến 40 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, để chích ngừa. Bước hai là bạn đến bệnh viện Chợ Rẫy hay IOM để khám sức khoẻ. Họ dặn đem theo thư mời phỏng vấn, hộ chiếu, 2 tấm hình visa, và lệ phí 100 $ US.

16. Hộ chiếu phải còn hiệu lực 8 tháng sau ngày cấp visa. Bản chánh và bản sao.
17. Chứng từ bảo trợ tài chánh (bản chánh mẫu I-134 và hồ sơ khai thuế).
18. Chứng từ quan hệ. Họ yêu cầu ghi nhãn và ghi thành từng khoản tất cả giấy tờ xếp theo thứ tự thời gian và chia thành hai nhóm: trước và sau ngày đính hôn hay đám cưới.

83642 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image