.
Diện Vợ Chồng - Tiết Kiệm Thời Gian
TIẾT KIỆM THỜI GIAN CHO DIỆN VỢ CHỒNG (IR-1 & CR-1)Có một bài nhan đề là Jame's Shortcut chỉ cách tiết kiệm thời gian áp dụng cho diện bảo lãnh vợ chồng (IR-1 & CR-1) với điều kiện bạn được người hôn phối chỉ định là người đại diện của bạn trên mẫu DS-3032.
Trong nhiều diễn đàn, nhiều người cho biết làm theo cách này chỉ một tháng sau là toàn bộ giấy tờ hoàn tất.

Tôi xin tóm tắt lại bài đó.
Giai đoạn I
(Trước khi hồ sơ chuyển qua National Vísa Center)
Bạn có thể làm những bước dưới đây trước khi USCIS chuyển hồ sơ của bạn cho National Visa Center. Bạn chưa biết số hồ sơ ở National Visa Center, nhưng bạn có thể làm những việc sau đây:

DS-3032: Bạn hãy yêu cầu người hôn phối ký mẫu DS-3032 và có sẵn trong tầm tay của bạn mẫu DS-3032 đó.
- Mẫu DS-3032 gửi cho bạn có mã số hồ sơ của
- National Visa Center sọc vằn ở phía trên.
- Bạn dùng cây viết ghi màu đen và viết số hồ sơ của National Visa Center trong ô nằm ngang có câu Place Case Barcode Strip Here Before Mailing to the National Visa Center. Nhớ viết cho rõ .

Bạn vào trang Web: http://www.idautomation.com/java/linearservlet.html.
- Data to encode (bạn vào số hồ sơ).
- Barcode symbology (bạn chọn CODE39).
- Add check digit (bạn chọn No).
- Add check digit to text (bạn chọn No).
- Show text below barcode (bạn chọn Yes).
- X dimension (tức chiều rộng, bạn đổi thành 0.05).
- Barcode bar height (bạn đổi thành 0.5).
- Bạn bấm Create Barcode

Sau cùng bạn in kết quả ra, cắt mã số sọc vằn và số hồ sơ ở phía dưới và dán bằng hồ ở ô nằm ngang trên mẫu DS-3032.

Người được bảo lãnh cũng có thể email mẫu DS-3032 thay vì gửi đường bưu điện.

I-864: Bạn có thể điền mẫu I-864 trước khi hồ sơ chuyển qua National Visa Center.

Transcript thuế: Bạn có thể xin Transcript của thuế miễn phí cho 3 năm liền. Bạn sẽ nhận được Transcript trong vòng 10 ngày sau khi Sở thuế nhận được đơn xin của bạn. Với Transcript thì bạn không cần phải gởi mẫu W-2 hay 1099.

Bạn có thể xin Transcript bằng cách gọi điện cho số (800) 829-1040 và theo hướng dẫn trong máy trả lời tự động. Giấy tờ sẽ gửi về cho bạn ở địa chỉ mà bạn khai thuế sau cùng.

Bạn cũng có thể xin Transcript bằng cách gửi mẫu Form 4506-T để xin IRS gửi về địa chỉ mà bạn muốn.

Bạn có thể tải mẫu Form 4506-T ở trang Web: http://www.irs.gov/formspubs/lists/0,,id=97817,00.html.
Địa chỉ của Sở thuế ở trang thứ 2 của mẫu Form 4506-T.

DS-230: Bạn có thể yêu cầu người hôn phối
điền và ký tên trên mẫu DS-230. Nhớ chỉ ký tên ở phấn 1 thôi. Bạn cũng có thể bắt đầu thu thập những giấy tờ sẽ gửi cho National Visa Center cùng với mẫu DS-230. Giấy tờ này có thể là bản chánh hay bản sao có công chứng. Bản sao có công chứng là bản sao chứng thực bởi cơ quan cấp chứ không phải bởi công chứng viên.
- Giấy khai sanh
- Giấy tờ liên quan đến toà án và nhà tù (nếu có)
- Giấy tờ liên quan đến trục xuất (nếu có)
- Giấy kết hôn
- Giấy chấm dứt hôn nhân (nếu có)
- Hồ sơ quân đội (nếu có)
- Bản sao của những trang có thông tin cá nhân của hộ chiếu
- Lý lịch tư pháp
- 2 hình khổ hộ chiếu của người hôn phối

Xin số hồ sơ ở National Vísa Center: Bạn không cần đợi đến khi nhận được giấy báo chấp thuận. Một khi trang Web của USCIS báo hồ sơ của bạn đã được chuyển cho National Visa Center, bạn cần theo dõi Hệ thống trả lời tự động của National Visa Center trong thời gian này.

Bạn phải vào số biên nhận trong Hệ thống trả lời tự động của National Visa Center. Khi National Visa Center cho bạn số hồ sơ thì thông tin sẽ đổi như sau "...This case was entered in the NVC computer system on _______. The case number assigned by the NVC is (Case #). Please allow 6-8 weeks from this date for the beneficiary to receive the documents."
Giai đoạn II
(DS-3032 và hoá đơn trả lệ phí I-864)
Một vài tuần sau khi National Visa Center nhận được đơn bảo lãnh từ USCIS, họ sẽ in ra và gửi thư yêu cầu đóng lệ phí I-864 và mẫu DS-3032. Mẫu DS-3032 sẽ gửi cho người hôn phối ở nước ngoài và thư yêu cầu đóng lệ phí I-864 sẽ gửi cho người bảo lãnh.
Bạn cần kiểm tra Hệ thống trả lời tự động của National Visa Center trong thời gian này.

Hệ thống trả lời tự động của National Visa Center sẽ nói đại khái như sau: "...NVC will mail...the beneficiary..." OR "DS3032 and AOS Fee Bill has been generated on________"

DS-3032: (Khi bạn nghe thông tin này, bạn có hai cách để gửi mẩu DS-3032).
1. Gửi mẫu DS-3032 bằng đường bưu điện nếu bạn có mẫu DS-3032 ký tên sẵn bởi người hôn phối như hướng dẫn trong Giai đoạn I.
2. E-mail nếu bạn không có mẫu DS-3032 ký tên sẵn.

Nếu bạn gửi mẫu DS-3032 bằng đường bưu điện, hãy dùng dịch vụ giao nhanh ngày hôm sau cho địa chỉ sau đây:
National Visa Center
Attn: ACL
32 Rochester Ave.
Portsmouth, NH 03801


Nếu bạn chọn gởi mẫu DS-3032 bằng email thì hãy để cho người hôn phối tự gởi. Khoảng một tuần sau, National Visa Center sẽ trả lời email báo nhận mẫu DS-3032. Sau đây là mẫu email để gửi mẫu DS-3032 cho National Visa Center:

______________________________________________________


Subject: <NVC>
NVC Case No: <NVC>
CIS Case No: <USCIS> or <NOA>
Petitioner's Name: <Petitioner's Name LAST FIRST MI>
Petitioner's Date of Birth: <MONTH> i.e. January 01, 1951
Beneficiary's Name: <Beneficiary's Name LAST FIRST MI>
Beneficiary's Date of Birth: <MONTH> i.e. January 01, 1951

Re: Declaration of the Choice of Address and Agent for Immigration Visa applicant
To whom it may concern:

My name is <beneficiaries>, my visa case number is # <NVC>.
Per the DS-3032 (Choice of Address and Agent for Immigrant Visa Applicants), I would like to appoint my <Husband> as my agent of choice to receive all future correspondence from the U.S. Department of State. <His> contact information is provided below:

Name: <Petitioner>
<Address> (optional)
<Address> (optional)
<City>, <State>, <Postal>
<Country>
Phone: <Petitioner>

All mail from the U.S. Department of State concerning my immigrant visa should be sent to the address above.

Please let me know if you need additional information. Thank you for your help.
Sincerely yours,

<Beneficiary>
Email: <Beneficiary's Email>

______________________________________________________Thư yêu cầu đóng lệ phí I-864: (Hóa đơn lệ phí mẫu I-864)
Khi bạn nghe thông tin như trên trong hệ thống trả lời tự động của National Visa Center, bạn có hai cách trả lệ phí cho mẫu I-864.
1. Gửi chi phiếu hay money order bằng đường bưu điện bình thường.

2. Trả tiền trên mạng bằng tài khoản ngân hàng ở Mỹ.
Bạn phải viết chi phiếu hay money order 70 $ trả cho Department of State. Nhớ ghi số hồ sơ của National Visa Center trên chi phiếu hay money order.

Nếu bạn chọn cách trả lệ phí mẫu đơn I-864 bằng đường bưu điện, bạn có hai lựa chọn sau đây:
1. Đợi nhận được hóa đơn từ National Visa Center và dùng mã số sọc vằn chính gốc. Cách này cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian tổng quát của bạn.

3. Tự làm hóa đơn riêng của bạn.
Bạn hãy vào trang Web: http://www.visajourney.com/downloads/AoS-Fee-Bill.doc để tải xuống máy hóa đơn lệ phí bảo trợ tài chánh (I-864) dưới dạng Microsoft Word.
- Bill date (Ngày hóa đơn lệ phí mẫu I-864 được tạo ra bởi National Visa Center)
- Case Number, (Thay thế số XXX2005123456 bằng số hồ sơ của bạn)
- Visa Classification, (Ghi IR1 hay CR1 tùy theo diện bảo lãnh của bạn)
- Petitioner’s Name, (Họ tên & tên đệm của bạn, tức của người công dân Mỹ)

Bạn cần phải thay thế mã số sọc vằn ở cuối trang. Muốn làm như vậy, bạn cần phải theo những bước sau đây:
Bạn vào trang Web: http://www.idautomation.com/java/linearservlet.html.
- Barcode symbology, (bạn chọn CODE 39)
- Add check digit, (bạn chọn No)
- Add check digit to text, (bạn chọn No).
- Show text below barcode, (bạn chọn No)
- X dimension, (bạn đổi thành 0.07)
- Barcode bar height, (bạn đổi thành 0.85)
- Bạn bấm Create Barcode.

Trong màn hình hiện ra, bạn bấm nút bên tay phải trên mã số sọc vằn được tạo ra và bấm nút bên tay trái chọn chữ Copy.

Bạn dán hình mà bạn copy trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh như IrfanView (bằng cách chọn Paste trong menu Edit hay bấm Ctrl + V trên bàn phím).

Bạn trổi lên bản văn màu xám Powered by IDAutomation.com (có nghĩa là vẽ một ô chỉ chung quanh mã số sọc vằn và thí dụ trong IrfanView, bạn chọn phần mà bạn trổi lên trong menu Edit).

Bạn copy hình từ chương trình chỉnh sửa hình ảnh bằng cách chọn Copy trong menu Edit hay bấm Ctrl + C trên bàn phím.

Bạn trở lại hóa đơn lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh dưới dạng Microsoft Word mà bạn đã tải xuống máy, chọn mã số sọc vằn nguyên thủy và bấm nút Delete (Xóa).

Bạn chọn Paste trong menu Edit (hay bấm Ctrl + V trên bàn phím). Mã số sọc vằn mà bạn tạo ra phải ở ngay cùng vị trí của mã số sọc vằn nguyên thủy mà bạn đã xóa.

Gỡ hóa đơn lệ phí ở hàng chấm chấm (loại bỏ phần trống ở trên 2 phần 3 của trang giấy).
Phần Amount enclosed trên hóa đơn, bạn ghi số tiền $70 mà bạn gửi kèm theo.
Ghi chú: Mã số sọc vằn mà bạn để lên có thể không HOÀN TOÀN cùng cỡ với mã số sọc vằn nguyên thủy. Như vậy cũng đưọc. Nó cần phải nhìn xem được để nhân viên vào dữ liệu ở National Visa Center không nhận thấy sự khác biệt.

Bạn hãy sử dụng dịch vụ Priority Mail của USPS với option theo dõi thư để gửi hóa đơn và chi phiếu cho:
National Visa Center
PO Box 790135
St. Louis, MO 63179-0135Tại sao không có sự vội vàng hay gấp rút trong lệ phí mẫu đơn I-864?
- Theo biểu đồ (Flowchart) của National Visa Center ở trang Web: http://www.visajourney.com/examples/NVC ... t_v1-2.pdf, phía người hôn phối nước ngoài bị chậm lại sau đó bởi nhân viên của National Visa Center phải đợi hóa đơn lệ phí visa. Ngoài ra, mẫu I-864 không có phần phụ thuộc nào để in ra hóa đơn lệ phí visa hay mẫu DS-230. Do đó, giấy tờ của người bảo lãnh (công dân Mỹ) có thể gởi chậm hơn một chút mà không ảnh hưởng đến thời gian tổng thể ở National Visa Center. Tuy nhiên, bạn nên làm mọi chuyện càng nhanh càng tốt bởi vì nếu bạn làm lỗi hay bị đòi hỏi bổ sung giấy tờ, bạn vẫn có đủ thời gian để chỉnh sửa lại tình hình mà vẫn không ảnh hưởng đến thời gian tổng thể tại National Visa Center.

Kể từ tháng 4 năm 2008, National Visa Center có cho lựa chọn cách trả hóa đơn lệ phí I-864 trên mạng ở trang Web: https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx.

Tất cả số tiền trả trên mạng được xử lý bởi Bộ Tài Chánh (Department of Treasury) thông qua Immigrant Visa Invoice Payment Center (tạm dịch là Trung tâm thanh toán hóa đơn visa di dân).

Bạn cần số hồ sơ của National Visa Center (NVC Case Number) và số Invoice Identification Number (IIN) (số để nhận dạng hóa đơn) ở trên thư yêu cầu đóng lệ phí mẫu đơn I-864. Bạn có thể xin số IIN bằng cách gọi điện cho National Visa Center ở số (603) 334-0700 và nói chuyện với người trực tổng đài (Operator). Số IIN đó có thể dùng để trả lệ phí visa di dân ở Giai đọan 3.

Bạn cũng cần phải có số Routing Number (tức số nhà băng và chi nhánh) và số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trả tiền bằng tài khoản chi phiếu, những thông tin này có thể tìm thấy ở phía dưới của mỗi tờ chi phiếu. Số Routing Number gồm có 9 số và bắt đầu bằng số 0, 1, 2 hay 3. Trả tiền trên mạng sẽ được giải quyết trong vòng 2 hay 3 ngày làm việc. Việc trả tiền lệ phí mẫu bảo trợ tài chánh I-864 sẽ hiện trong bảng kê khai ngân hàng của bạn như sau: NVC AOS FEE. (Bạn không thể dùng thẻ tín dụng để trả tiền trên mạng).

Bạn có thể in ra hay gửi email biên nhận trên mạng để dùng làm bằng chứng.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề trả tiền lệ phí mẫu đơn I-864 trên mạng, bạn có thể tham khảo trang Web http://travel.state.gov/visa/immigrants ... pay_IV_fee của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Giai đoạn III
(I-864)
Khi hệ thống của National Visa Center cho biết đã nhận được lệ phí mẫu bảo trợ tài chánh (I-864), nó sẽ tự in ra mẫu bảo trợ tài chánh (I-864). Máy trả lời tự động sẽ nói như sau: “… NVC has received the DS3032, Choice of Agent and Address form on (ngày), and will send further instructions within the next few weeks…”

Lúc đó, bạn đã điền xong mẫu I-864 (ở Giai đoạn I) và đã tích tụ những giấy tờ kèm theo dựa trên hướng dẫn của mẫu I-864 (tax transcript cộng những giấy tờ khác mà bạn có thể cần tùy theo tình trạng cá nhân của bạn).

Bạn hãy nhớ rằng những giấy tờ mà bạn gởi chung với mẫu I-864 cho National Visa Center tùy thuộc vào tình trạng tài chánh của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cần phải gởi mẫu I-864 khác của người đồng bảo trợ hay/và mẫu I-864 của thành viên trong hộ của bạn.

Bạn sẽ cần trang coversheet của mẫu I-864. Bạn có thể vào trang Web để tải xuống máy trang coversheet của mẫu I-864 dưới dạng Microsoft Word.

Bạn thay thế số XXX1234567890 ở cuối trang bằng số hồ sơ của bạn.

Bạn vào trang Web: http://www.idautomation.com/java/linearservlet.html.
- Data to encode, (bạn vào số hồ sơ)
- Barcode symbology, (bạn chọn CODE39)
- Add check digit, ( bạn chọn No)
- Add check digit to text, ( bạn chọn No)
- Show text below barcode, (bạn chọn No)
- X dimension, (tức chiều rộng, bạn đổi thành 0.07)
- Barcode bar height, (bạn đổi thành 0.7)
- Bạn bấm Create Barcode.

Bạn bấm nút bên tay phải của con chuột trên mã số sọc vằn và bấm Copy.

Bạn dán hình mà bạn copy trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh như IrfanView (bằng cách chọn Paste trong menu Edit hay bấm Ctrl + V trên bàn phím).

Bạn trổi lên bản văn màu xám Powered by IDAutomation.com (có nghĩa là vẽ một ô chỉ chung quanh mã số sọc vằn và thí dụ trong IrfanView, bạn chọn phần mà bạn trổi lên trong menu Edit).

Bạn copy hình từ chương trình chỉnh sửa hình ảnh bằng cách chọn Copy trong menu Edit hay bấm Ctrl + C trên bàn phím.

Bạn trở lại trang coversheet I-864 dưới dạng Microsoft Word.

Bạn chọn mã số sọc vằn cũ đã có trong trang đó và bấm nút Delete (Xóa).

Bạn chọn Paste trong menu Edit (hay bấm Ctrl + V trên bàn phím).

Sau đó, bạn cần phải chỉnh lại kích cỡ của mã số sọc vằn bằng cách bấm nút bên phải của con chuột ngay trên mã số sọc vằn và bạn chọn Format Picture & chọn Size.
- Bạn bỏ dấu trong ô Lock aspect ratio.
- Bạn đổi chiều cao (Height) thành 0.4”.
- Bạn đổi chiều rộng (Width) thành 3.45”.
- Sau cùng, bạn bấm OK.

Bạn nên kèm theo một lá thư trình bày với bộ hồ sơ I-864. Với thư trình bày, thứ tự sắp xếp giấy tờ yêu cầu bởi National Visa Center cho bộ hồ sơ I-864 sẽ như sau:
Thư trình bày:
(Trang coversheet có mã số sọc vằn)
- Mẫu I-864
- Bản sao giấy thuế trong vòng 3 năm cùng với bản sao của mẫu W-2
- Tax Transcript (Transcript của thuế) Thay thế cho bản sao giấy thuế, nhưng bạn có thể gởi cả hai
- Thư xác nhận việc làm
- Ba cùi chi phiếu tiền lương mới nhất.
Bạn nhớ ghi số hồ sơ của National Visa Center ở góc trên phía bên tay phải của tất cả trang giấy tờ.
- Bạn gởi tất cả cho địa chỉ sau đây:
National Visa Center
ATTN: CMR
32 Rochester Ave.
Porstmouth, NH 03801-2909
Giai đoạn IV
(Hóa đơn lệ phí visa di dân)
Sau khi National Visa Center nhận được mẫu DS-3032, họ sẽ in ra hóa đơn lệ phí visa di dân. Tuy nhiên, bởi vì số giao dịch được in ra không có thứ tự và dán lên sau số hồ sơ trong mã số sọc vằn trên hóa đơn lệ phí visa di dân, nên bạn không thể gởi hóa đơn lệ phí di dân visa khi National Visa Center in ra. Bạn phải dùng hóa đơn lệ phí visa mà National Visa Center gởi cho bạn.

Bạn có hai cách để gởi hóa đơn lệ phí visa di dân.
1. Gởi chi phiếu hay money order qua đường bưu điện.
2. Trả tiền trên mạng bằng tài khoản ngân hàng ở Mỹ.

Bạn gửi tiền trả lệ phí visa di dân cho địa chỉ sau đây. Nếu bạn vẫn cần trả hóa đơn lệ phí mẫu bảo trợ tài chánh, bạn có thể dùng địa chỉ sau đây:
National Visa Center
PO Box 790136
St. Louis, MO 63179-0136


Bắt đầu từ tháng 4 năm 2008, National Visa Center có cho lựa chọn cách trả hóa đơn lệ phí visa di dân trên mạng ở trang Web: https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx.

Tất cả số tiền trả trên mạng được xử lý bởi Bộ Tài Chánh (Department of Treasury) thông qua Immigrant Visa Invoice Payment Center (tạm dịch là Trung tâm thanh toán hóa đơn visa di dân). Bạn cần số hồ sơ của National Visa Center (NVC Case Number) và số Invoice Identification Number (IIN) (số để nhận dạng hóa đơn) ở trên thư yêu cầu đóng lệ phí visa di dân. Bạn có thể xin số IIN bằng cách gọi điện cho National Visa Center ở số (603) 334-0700 và nói chuyện với người trực tổng đài (Operator).

Bạn cũng cần phải có số Routing Number (tức số nhà băng và chi nhánh) và số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trả tiền bằng tài khoản chi phiếu, những thông tin này có thể tìm thấy ở phía dưới của mỗi tờ chi phiếu. Số Routing Number gồm có 9 số và bắt đầu bằng số 0, 1, 2 hay 3. Trả tiền trên mạng sẽ được giải quyết trong vòng 2 hay 3 ngày làm việc. Việc trả tiền lệ phí visa di dân sẽ hiện trong bảng kê khai ngân hàng của bạn như sau: NVC IV FEE. Bạn không thể dùng thẻ tín dụng để trả tiền trên mạng.

Bạn có thể in ra hay gửi email biên nhận trên mạng để dùng làm bằng chứng.

Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề trả tiền lệ phí visa di dân trên mạng, bạn có thể tham khảo trang Web: http://travel.state.gov/visa/immigrants ... pay_IV_fee của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Giai đoạn V
(DS-230)
Trở lại Giai đoạn I, người hôn phối của bạn đã phải tải mẫu DS-230 xuống máy để điền và ký tên và gởi qua cho bạn cùng với những giấy tờ yêu cầu ở trang Web: http://travel.state.gov/visa/immigrants ... _3195.html của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Bạn sẽ cần đính kèm trang coversheet với mẫu DS-230 trước khi gởi mẫu DS-230 cho National Visa Center.

Bạn hãy vào trang Web: http://www.visajourney.com/downloads/DS ... rsheet.doc để tải xuống máy trang coversheet của mẫu DS-230 dưới dạng Microsoft Word.

Bạn thay thế số MNL2006123456 ở cuối trang bằng số hồ sơ của bạn.

Bạn vào trang Web: http://www.idautomation.com/java/linearservlet.html để tạo mã số sọc vằn.
- Date to encode, (bạn vào số hồ sơ)
- Barcode symbology, (bạn chọn CODE39)
- Add check digit, (bạn chọn No)
- Add check digit to text, (bạn chọn No)
- Show text below barcode, (bạn chọn No)
- X dimension chiều rộng, (bạn đổi thành 0.07)
- Barcode bar height chiều cao, (bạn đổi thành 0.7)
- Bạn bấm Create Barcode

Trong màn hình hiện ra, bạn bấm nút bên tay phải của con chuột trên mã số sọc vằn và bấm Copy.

Bạn dán hình mà bạn copy trong một chương trình chỉnh sửa hình ảnh như IrfanView (bằng cách chọn Paste trong menu Edit hay bấm Ctrl + V trên bàn phím).

Bạn trổi lên bản văn màu xám Powered by IDAutomation.com (có nghĩa là vẽ một ô chỉ chung quanh mã số sọc vằn và thí dụ trong IrfanView, bạn chọn phần mà bạn trổi lên trong menu Edit).

Bạn copy hình từ chương trình chỉnh sửa hình ảnh bằng cách chọn Copy trong menu Edit hay bấm Ctrl + C trên bàn phím.

Bạn trở lại trang coversheet của mẫu DS-230 dưới dạng Microsoft Word và bấm nút bên tay trái của con chuột ngay trên mã số sọc vằn cũ đã có sẵn ở phía trên, bên tay trái của cụm từ “INSTRUCTION PACKET AGENT”. Bạn bấm nút Delete (Xóa).

Bạn chọn Paste trong menu Edit (hay bấm Ctrl + V trên bàn phím).

Mã số sọc vằn có thể có gạch ở dưới. Bạn lại bấm nút bên tay trái của con chuột ngay trên mã số sọc vằn và bỏ không chọn chữ “U” nút gạch ở dưới trong Toolbar của Microsoft Word.

Sau đó, bạn cần phải chỉnh lại kích cỡ của mã số sọc vằn bằng cách bấm hai lần trên mã số sọc vằn.
- Bạn chọn Size trong box hiện ra.
- Bạn bỏ dấu trong ô Lock aspect ratio nếu có dấu trong ô đó.
- Bạn đổi chiều cao (Height) thành 0.26.
- Bạn đổi chiều rộng (Width) thành 2.13.
- Bạn bấm OK.
- Sau đó, bạn đi đến mã số sọc vằn có sẵn ở cuối trang và chọn nó.
- Bạn bấm nút Delete (Xóa).
- Bạn bấm Paste trong menu Edit hay bấm Ctrl + V trên bàn phím. (Bạn có thể phải copy lại mã số sọc vằn mà bạn đã tạo ra nếu bạn đã copy cái gì khác trong khoảng thời gian đó).

Bạn cần phải chỉnh sửa lại kích cỡ của mã số sọc vằn lần nữa bằng cách bấm nút bên tay phải của con chuột ngay trên mã số sọc vằn và chọn Format Picture
- Bạn chọn Size.
- Bạn bỏ dấu trong ô Lock aspect ratio.
- Bạn đổi chiều cao (Height) thành 0.4”.
- Bạn đổi chiều rộng (Width) thành 3.45”.
- Sau cùng, bạn bấm OK.
- Bạn đổi ngày trên trang cover sheet thành ngày in mẫu DS-230 ở National Visa Center (ngày thường là ngày thứ hai trước khi IVR thay đổi để phản ảnh in mẫu DS-230).
Ghi chú: Theo tác giả, không ai để ý đến ngày này, do đó hãy làm gì mà bạn có thể.

Bạn đổi (Tên của người trung gian) trong dấu ngoặc ôm dưới mã số sọc vằn nhỏ ở phía trên thành tên bạn [Tên Họ (chứ không phải tên của người hôn phối)], nếu bạn là người được chỉ định trên mẫu DS-3032.

Bạn đổi (Tên của người được bảo lãnh) trong dấu ngoặc ôm ở dòng đầu của lá thư thành tên người hôn phối của bạn (Tên Họ).

Bạn đổi số XXX2007123456 ở cuối trang thành số hồ sơ nếu bạn chưa đổi.

Ở dòng thứ hai trước dòng cuối của trang cover sheet, bạn đổi (tên của người bảo lãnh) trong dấu ngoặc ôm thành tên họ của bạn (Họ, Tên).

Dùng máy in màu nếu có thể để in trang cover sheet để hình Nữ Thần Tự Do hiện ra màu xanh.
Ghi chú: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, National Visa Center yêu cầu 2 tấm hình nộp chung với mẫu DS-230. Do đó, bạn nên gởi 2 tấm hình kèm theo.

Vì Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là Appointment Post, tức nơi chỉ phỏng vấn, ngoài mẫu DS-230 phần 1 và bản sao trang hộ chiếu có thông tin cá nhân, bạn phải nộp thêm mẫu DS-230 phần II điền sẵn nhưng không ký tên và các giấy tờ khác như đã hướng dẫn ở trên. Gửi tất cả cho National Visa Center ở địa chỉ có trê trang cover sheet có mã số sọc vằn của mẫu DS-230.

Tôi xin đưa link của bài viết bằng tiếng Anh để bạn nào muốn tham khảo bằng tiếng Anh. Đó là trang Web: http://lheeanne.blogspot.com/2008/04/ne ... t-cut.html.


20065 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image