.
Cách kiểm tra tình trạng thẻ xanh
Cách kiểm tra tình trạng thẻ xanh
cochin

Sau khi việc trả phí thẻ xanh đã hoàn thành, có số Receipt Number IOE******* bạn vào link này https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do để kiểm tra tình trạng thẻ xanh (được cấp hay vẫn đang xử lý).

Minh hoạ

Confirmation - Xác nhận

Image

Sau khi đã nộp phí, sẽ xuất hiện trang Confirmation (xác nhận). Tại trang này, USCIS xác nhận bạn đã thanh toán phí thành công. Thẻ Xanh sẽ được nhận trong vòng 120 ngày kể từ khi bạn nhập cảnh Mỹ. Sau 120 ngày nếu không nhận được Thẻ Xanh, bạn phải liên hệ với USCIS qua online help form.

USCIS cung cấp các số IOE*** cho mỗi đương đơn. Số này dùng để kiểm tra tình trạng Thẻ Xanh.

Bấm nút Print in trang xác nhận này để lưu giữ số IOE***. Nếu không có máy in, bạn copy & paste các mã số IOE*** này vào word, hoặc chụp lại màn hình, lưu giữ file cẩn thận để sau này dùng cho việc check tình trạng Thẻ Xanh. (Số IOE*** cũng được USCIS gửi vào email của bạn)


Check Status Immigrant Visa Fee

Để kiểm tra tình trạng Thẻ Xanh, truy cập vào trang Case Status Online và nhập số IOE***, thông tin tình trạng Thẻ Xanh của bạn sẽ được update tại đây.

ImageTình trạng phí Thẻ Xanh đã được nhận (Đương đơn này chưa nhập cảnh Mỹ)

ImageTình trạng Thẻ Xanh đã được chuyển đến địa chỉ cư ngụ. (Đương đơn này đã sống ở Mỹ)


*Nếu sau ngày họ ghi trong status mà bạn chưa nhận được Green Card thì liên hệ với Customer Service: https://egov.uscis.gov/cris/contactus

*Nếu thay đổi địa chỉ phải thông báo địa chỉ mới tại: https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do


Last update Dec 16,2016

602828 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image