.
Cách Tìm Những Người Dân Cử Ở Hoa Kỳ
Để tìm tên và địa chỉ của những người nghị sĩ (senator) bên Mỹ, bạn có thể vào trang Web: http://www.senate.gov.

Khi vào trang chính của UNITED STATES SENATE, bạn vào bấm vào khung Find Your Senators và sau đó bạn chọn tên tiểu bang mà bạn đang cư trú. Sau đó, bạn bấm GO.

Để tìm tên những người dân cử ở Hạ Viện Hoa Kỳ, bạn có thể vào trang Web:
. https://forms.house.gov/wyr/welcome.shtml.

Khi vào trang chính của United States House of Representatives, bạn bấm vào khung có ghi hàng chữ Alphabetical list of states and territories ở dưới mục Select your location from list below.

Sau đó, bạn lại vào số Zip Code và 4 số sau số Zip Code trong khung ở dưới mục Enter your ZIP code and your 4-digit ZIP code extension. Sau cùng, bạn bấm nút Contact My Representative

- Thư gửi đại biểu dân cử (1)

- Thư gửi đại biểu dân cử (2)

12323 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image