.
Xử Lý Điện Tử Ở National VISA Center
Theo trang http://travel.state.gov/visa/visa_4410.html, bây giờ, National Visa Center cho phép gửi giấy tờ bằng email. Tuy nhiên, trước đó, bạn phải đăng ký với National Visa Center bằng cách gửi email cho NVCElectronic@state.gov.

Nếu bạn chọn cách gửi giấy tờ bằng email thì bạn sẽ không được nộp giấy tờ qua đường bưu điện nữa. Gửi giấy tờ qua đường bưu điện sẽ làm chậm việc cấp visa.

Khi điền email, bạn ghi như sau:
1. Ở hàng Chủ đề, ghi OPTIN theo sau là số hồ sơ của National Visa Center. Thí dụ OPTIN HCM2009123123.

2. Chỉ ghi một hồ sơ cho mỗi email.

3. Email phải chứa:
a. Tất cả địa chỉ email mà bạn muốn nhận thư điện tử.

b. Đối với những đơn bảo lãnh diện gia đình, trong mỗi email phải ghi tên người được bảo lãnh, địa chỉ email, và ngày sanh, tên người bảo lãnh, địa chỉ email và ngày sanh, và tên, địa chỉ email, và địa chỉ của luật sư trong cuộc, nếu có.

c. Đối với những đơn bảo lãnh diện lao động, trong mỗi email phải ghi tên và địa chỉ của công ty hay tổ chức bảo lãnh.

4. Điền mẫu DS-3032 Choice of Address and Agent.
Điền mẫu DS-3032 trên mạng, lưu vào máy dưới dạng PDF file, và đính kèm mẫu DS-3032 đã điền với email trước khi gửi đi.

Nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với National Visa Center ở địa chỉ email NVCElectronic@state.gov.

222528 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image