.
Thẻ Tín Dụng - Credit Card
1, 2, 3 - bottom
I. Credit Card Terminology
(Từ ngữ chuyên môn)


A
- Affinity credit card: Là loại thẻ tín dụng mà các doanh nghiệp, hãng máy bay, tổ chức, trường đại học, kết hợp với ngân hàng cấp thẻ tín dụng, cấp cho khách hàng hay hội viên của họ. Phí dịch vụ ngân hàng sẽ chia cho các tổ chức này.

- Annual fee: Phí niên liễm, những người có tín dụng không tốt lắm, thường ngân hàng sẽ tính phí này, khoảng $35 - $100/1 năm).

- Annual percentage rate (APR): Mức tiền lời mỗi năm tính trên số tiền cho mượn

- Application fee: Phí đăng ký: Lệ phí được tính khi bạn nộp đơn xin thẻ tín dụng

- Authorized card user: Người xài thẻ ké của chủ thẻ chính (Primary card holder).


B
- Balance transfer: Dịch vụ mà ngân hàng cho phép khách hàng chuyển món nợ từ thẻ CC của ngân hàng khác qua thẻ do họ cấp cho thân chủ.

- Balance-transfer fee: Thông thường ngân hàng sẽ offer 0% balance transfer đối với khách hàng có tín dụng tốt. Hoặc 2% phí chuyển nợ.C
- Cash-advance fee: Là khoản phí ngân hàng tính khi bạn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Thông thường là 3% trên số tiền mặt rút ra.

- Credit bureau: Công ty lưu trữ hồ sơ tín dụng, gồm 3 công ty chính: Experian, Equifax & Transunion.

- Credit card: Thẻ tín dụng (Xin được viết tắt là CC trong bài viết).

- Credit card agreement: Hợp đồng thoả thuận giữa credit card holder và ngân hàng cấp thẻ CC. Chủ yếu đề cập tới tiền lời, quyền lợi và trách nhiệm của ngân hàng và người xin thẻ CC. (Xin đọc thật kỹ khoản này).

- Credit counseling service: Các công ty, tổ chức bất vụ lợi tư vấn cho những ai bị khó khăn trong việc trả nợ thẻ tín dung.

- Credit history: Hay credit file, là hồ sơ tín dụng của một người. Trong đó ghi tất cả các loại tín dụng, hồ sơ cá nhân, việc làm v.v...

- Credit card holder: Chủ thẻ CC.

- Credit limit: Mức hạn định tối đa cho 1 thẻ CC. Ví dụ credit limit $1000, có nghĩa là bạn được xài tối đa $1000, nếu xài hơn $1000, có thể bị từ chối hay bị tính over-limit-fee.

- Credit-limit-increase fee: Phí tính khi bạn xin tăng credit limit, thông thường ngân hàng không tính khoản tiền này.

- Credit report: Bản ghi chép đầy đủ quá trình trả nợ của 1 người.

- Credit reporting agency: Giống như credit bureau.

- Credit score: Điểm tín dụng (Sẽ giải thích chi tiết về phần này).D
- Debt cancellation coverage: Là một dịch vụ của ngân hàng, tương tự như bảo hiểm credit card. Ngân hàng sẽ xoá nợ, trong trường hợp chủ thẻ bị mất việc, bị bất lực, hay chết. Phi trung bình khoảng 0.5% - 1% trên số nợ)

- Debt suspension coverage: Là một dạng bảo hiểm credit card, ngân hàng sẽ trả minimum payment cho bạn, tối đa chỉ trả 6 tháng hay 1 năm tuỳ hợp đồng, và phí này khoảng $42/1 năm.

- Default APR: Khi bạn trả tiền không đúng hẹn 2 lần trở lên ngân hàng sẽ tính tiền lời cao hơn. Ví dụ từ 11%, nếu trả trễ ngân hàng được phép tính tiền lời tối đa theo luật định là 29% (Tuỳ tiểu bang có thể lên tới 35%)


E
- Everyday interest rate: Cash advance được tính tiền lời mỗi ngày. Ví dụ APR là 12%/12 tháng/30 ngày. Đơn giản là compound interest rate


F
- Fixed-rate APR: Mức tiền lời cố định hàng năm. Thường những người có tín dụng tốt mới được hưởng loại này. Thông thường là variable rate (tiền lời thay đổi).


G
- "Go-to" rate: Hay introductory interest rate, tiền lời tính trong khoản năm đầu khi bạn được cấp thẻ. (Có ghi rõ trong bản hợp đồng). Ví dụ: 3% introduction rate for purchase for first year, then 11% thereafter.


I
- Index: Là chỉ số tiền lời, mà ngân hàng dựa theo để điều chỉnh mức tỷ lệ tiền lời tính trên các loại thẻ có variable and/or adjustable rate. Thường dựa theo: Prime rate + 3% hay 6% (tuỳ tín dụng của mỗi người).

- Interest-free period: Còn gọi là grace period khoảng thời gian ngân hàng không tính tiền lời tên các khoản mua của chủ thẻ (Purchase transactions). Thông thường là 26 ngày interest free. Cash advance thì tính tiền lời ngay sau khi bạn rút tiền mặt ra.

- Introductory APR: Mức tiền lời giới thiệu, mời chào, ưu đãi để chiêu dụ khách hàng của ngân hàng. Thường từ 0% - 6%, sau một năm sẽ tăng lên 9.9% hay 19.9% tuỳ bank offer.


L
- Late-payment fee: Phí phạt trả trễ. (Xem các luật MỚI chính quy định về khoản này).


M
- Minimum interest charge: Là phí tiền lời tối thiểu. Thường là %0.50 hay $1.50. Ví dụ: Thẻ CC bạn còn thiếu 1 cent, ngân hàng sẽ tính tiền lời tối thiểu. Vậy đừng ngạc nhiên khi bạn chỉ còn thiếu 1 cent lại bị tính tiền lời $1.50.


O
- Opt-in: Cho phép ngân hàng cấp thẻ, gởi thơ quảng cáo, hay chia sẻ thông tin của bạn cho các công ty, ngân hàng khác.

- Opt-out: Từ chối op-in. Quyền của bạn.

- Over-the-limit fee: Phí tính khi bạn xài quá mức tín dụng cho phép.

- Overdraft: Liên kết thẻ tín dụng với tài khoản ngân phiếu (checking account) của bạn, khi bạn ký check vượt quá số tiền có trong tài khoản, thì ngân hàng sẽ lấy tiền từ CC đắp qua cho checking account. Đương nhiên sẽ tính cash advance fee.


P
- Periodic rate: Tiền lời tính theo hàng tháng. Ví dụ 24% /12 tháng = 2% 1 tháng.

- Primary card holder: Chủ thẻ chính, chịu trách nhiệm trực tiếp cá khoản tiêu xài.
- Premium credit card: Những người có tín dụng thật tốt, được ngân hàng cấp loại thẻ này. Nó bao gồm thêm nhiều quyền lợi như: Bảo đảm chất lượng sản phẩm mà bạn mua, hay đặt vé xem ca nhạc, máy bay v.v...

- Prime rate: Là mức tiền lời ưu đãi ngân hàng dành cho những người có tín dụng thật tốt. Fed Funds Rate (.25%) + Prime rate (3.25) + bank rate (1% - 29.9%)= Credit card APR.R
- Retail credit card: Ngân hàng + của hàng bán lẻ: Như Macy's visa, Sears Master card, Alaska master card, Costco American Express v.v...S
- Secured credit card: Thẻ tín dụng có tiền bảo chứng.

- Set-up fee: Khoản phí này thường ngân hàng sẽ tính đối với những người có tín dụng xấu.T
- Treasury bill rate: Tiền lời mà ngân khố quốc gia trả cho các khoản vay ngắn hạn.

- Terms & Prices: Hợp đồng xem ví dụ Hợp ĐồngV
- Variable-rate APR: Tiền lời thay đổi theo thị trườngW
- Workout agreement: Khi bạn bị khó khăn trả nợ, bạn có thể thương lượng với ngân hàng 1 kế hoạch giảm nợ, hay trả nợ theo khả năng của bạn. Sẽ nói chi tiết về vấn đề này.
(Rất nhiều người Việt đang ở trong hoàn cảnh này, xin hãy đọc kỹ phần này sẽ giúp quí vị giữ được credit tốt.)


304074 top -
II. Build Credit
(Tạo tín dụng)

1 - Tạo tín dụng
* Secured credit card
Là thẻ tín dụng do tiền mình ký quỹ với ngân hàng làm bảo chứng, cho thẻ credit mình xin. Credit line (Hạn mức tín dụng) bằng với số tiền mình bỏ vào. Ví dụ bạn bỏ $300 thì credit line là $300 (Sau này ngân hàng sẽ tăng lên, tùy theo các bạn trả bill đúng hẹn hay không). Cuối tháng bill về mình trả hết 1 lần thì ngân hàng không tính tiền lời, trả ít hơn hay trả mức tối thiểu (Minimum payment) thì ngân hàng sẽ tính tiền lời phần còn lại. Tùy theo ngân hàng tiền lời từ 4.99% - 9.9%/1 năm, ngược lại tiền bảo chứng được ngân hàng trả khoảng 1 - 4% tùy. Cái này không đáng kể, đối với người muốn làm giàu.

* Un-secured credit card
Là thẻ tín dụng không cần tiền bảo chứng. Ngân hàng sẽ dựa theo việc làm, lợi tức, và hồ sơ tín dụng, sẽ quyết định có cho loại thẻ này hay không.

* Grace period
- Là thời gian ngân hàng không tính tiền lời từ lúc tính bill (Billing cycle) tới ngày trả tiền (payment due date). Thông thường là 21 -26 ngày interest free on purchase.

Notes
- Un-secured hay secured credit công dụng và cách xài giống nhau không có khác gì hết ngoài mức tiền lời (Interest rate)
- Cả hai loại thẻ, không trả tiền đúng hẹn "Due date" nhiều lần sẽ bị ghi trong hồ sơ tín dụng (credit file or credit report) là 30, 60, 90 hay 120 days late và bao nhiêu lần.

Các bạn từ 18 tuổi trở lên, sau khi người nhà dẫn đi làm tất cả các giấy tờ cần thiết và khi có cái thẻ an sinh xã hội (Social Security card) trong tay, tới ngân hàng xin mở 1 tài khoản checking account ($50 hay nhiều hơn tùy mọi người, tạo tài khoản mới), nếu được thì mở luôn saving account ($5 là tối thiểu, tùy nhà bank sẽ dùng tài khoản này bảo chứng cho secured credit card), đồng thời cũng xin ngân hàng secure credit card.

Ghi chú:

- Chủ gia đình nên bắt đầu credit line bằng $1000 hay hơn tùy theo khả năng. Khi đi chợ, đổ xăng, tiêu xài, mua sắm, v.v., nên dùng secured credit card để trả, khi cuối tháng bill về ký check trả 1 lần, như vậy credit score của các bạn lên nhanh lắm.

- Các em còn đi học cũng vậy, $300 - $500 credit line là đủ.


Danh sách một số các ngân hàng cấp secured credit card
1 - US Bank http://www.usbank.com/cgi_w/cfm/creditc ... d_card.cfm
2 - Wells Fargo Bank
https://www.wellsfargo.com/credit_cards/secured/
3 - Bank of America
https://www.bankofamerica.com/credit-ca ... 2045030|C4

Khoảng 3 tháng sau khi có secured CC, các bạn vào đây:
https://www.annualcreditreport.com/cra/index.jsp
Điền các khoản yêu cầu, để xem hồ sơ tín dụng của mình miễn phí 1 năm, 1 lần Muốn biết credit score thì trả cho công ty này $15. (Lúc này chưa cần biết, không nên tốn tiền làm gì).

Có 3 công ty chính lưu giữ hồ sơ tín dụng ở Mỹ
- http://www.experian.com
- http://www.equifax.com
- http://www.Transunion.com

Các bạn có thể bắt đầu xin un-secured credit card, sau khi có hồ sơ tín dụng. Tôi khuyên mỗi 3 tháng xin 3 - 4 cái là OK. Nếu chỉ một ngân hàng nào từ chối, thì tạm thời ngưng không xin nữa chờ 30 - 60 ngày.


Mẹo xin thẻ tín dụng.

- Trong phần income các bạn có thể ghi là household income/ annually. Gồm thu nhập của cả gia đình, khác với chữ your annual income (Lợi tức của riêng bạn). Ngân hàng căn cứ theo thu nhập mà cho credit line bao nhiêu.

- Những ai chưa có việc làm thì ghi phần employment là household worker. Học sinh thì ghi là student ngân hàng sẽ căn cứ theo ngành học mà cho nhiều hay ít.


2 - Xin Thẻ Tín Dụng

Nước Mỹ có hơn 8000 ngân hàng đủ loại đang hoạt động (Theo FDIC), hiện đang có hơn 1,2 tỉ major CC lưu hành trên nước Mỹ (Major credit card: Visa, MasterCard, American Express, Discover Card), trung bình một người dân Mỹ bình thường có khoảng từ 7 - 15 cái thẻ CC. Lợi tức thu được từ CC bằng hoặc hơn tổng sản lượng nhiều quốc gia trên thế giới, vì vậy ngân hàng lúc nào cũng tìm đủ mọi cách chiêu dụ khách hàng, kể cả những người không có hay có tín dụng xấu.


Ngân hàng chấp thuận cấp thẻ tín dụng dựa trên tiêu chuẩn nào?

Theo sự hiểu biết thông thường của người dân, kể cả các chuyên gia, là credit score (Điểm tín dụng). Theo FICO credit score: 300 - 850 điểm

- 35% điểm tín dụng dựa trên quá trình trả nợ
- 30% điểm tín dụng dựa trên debt-to-income ratio
- 15% điểm tín dụng dựa trên thời gian có tín dụng
- 10% điểm tín dụng dựa trên, number of inquiries.
- 10% điểm tín dụng dựa trên các loại thẻ bạn có.

Credit score được mọi người nhắc đến, đài phát thanh, TV nói nhan nhãn mỗi ngày. Nhiều người credit score = 800 vẫn bị ngân hàng từ chối, nhiều người vừa khai phá sản xong vẫn được ngân hàng approve. Tại sao?

Theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi thì, ngân hàng cấp Tín dụng bao gồm: Credit card, personal credit line, personal loan, v.v., dựa trên:

- 80% khả năng trả nợ (căn cứ trên stable income, nghề nghiệp và điểm tín dụng).
- 20% là chỉ số mức độ rủi ro tín dụng (credit risk index CRI). Rất ít người biết về CRI.
(Xem thêm phần rủi ro tín dụng ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7 ... E1%BB%A5ng

Khi bạn điền đơn xin tín dụng tại ngân hàng hay online, thì đơn xin của bạn được 1 người gọi là customer account service, duyệt xem đơn xin của bạn có đầy đủ chưa, rồi hồ sơ của bạn sẽ được chuyển đến 1 người gọi là "Underwritter" (thường thì bạn không bao giờ thấy mặt người này). Underwritter sẽ phân tích tín dụng của bạn và sẽ "pre-approved" hay "Deny" đơn xin của bạn, trong phạm vi quyền hạn của một underwriter. Những đơn xin được underwriter pre-approved, hay ghi under-consideration sẽ được chuyển lên cho "The board of loan/credit committee" review for final approval.

Ghi chú:
Nghề nghiệp của tôi tiếp xúc rất thường xuyên với underwriter, nhưng loan/credit committee, tôi chỉ phải lên gặp họ có 3 lần. Một lần 4 người và 2 lần 7 người. Chính xác loan/credit committee có bao nhiêu người thì tôi không biết, có lẽ là tuỳ ngân hàng. Các bạn chỉ xin credit card hay apply personal line of credit, có lẽ không bao giờ gặp họ.


Mẹo tạo tín dụng nhanh

Các bạn có thể thuyết phục người thân, cho bạn ké vào credit card của họ bằng cách xin aurthorized card user. Khoảng 3 -4 cái(Lựa cái nào credit limit cang nhiều càng tốt) như vậy credit score của bạn sẽ tăng rất nhanh và đồng thời cũng rút ngắn rất nhiều thời gian build credit của bạn.

*** Nếu người thân không chịu, bạn có thể trình bày cho họ biết là, khi ngân hàng gởi thẻ về, thì bạn đưa cho họ cắt bỏ, không đụng tới, để họ tin tưởng bạn không xài tầm bậy làm credit họ bị bad. Trường hợp người primary card holder, không bao giờ đụng đến thẻ CC, nếu bạn cần mua sắm những món hàng nhiều tiền ($1000 trở lên, như TV, xe hơi), đưa tiền mặt cho chủ thẻ, để họ trả tiền bằng credit card cho bạn. Làm như vậy account sẽ có large activities, sau này, khi bạn tự xin thẻ, ngân hàng sẽ căn cứ trên spending behavior sẽ cho bạn credit limit cao hơn.***

*** Riêng phần bạn, không cần phải lo sợ primary card holder bị bad credit làm liên luỵ tới bạn. Giả sử người chủ thẻ chính bị bad credit, bạn chỉ gởi thơ hay vào credit file của bạn phần Credit dispute ghi "This account is not mine". thì credit bureau sẽ lấy ra liền lập tức. *** Tôi đã làm chuyện này ít nhất là 1 ngàn lần, nên dám bảo đảm với các bạn .


3 - Credit Score - Điểm tín dụng

Các tài liệu, thông tin về credit score đầy dẫy trên mạng, và thật sự không một ai biết công thức tính điểm tín dụng như thế nào. Bà Suze Orman lải nhải nói về tín dụng mỗi ngày trên TV, cũng không trả lời được. Tôi cũng không biết công thức tính điểm tín dụng, vì vậy tôi không đi sâu về điểm tín dụng, mà chỉ trình bày cho các bạn theo kinh nghiệm của tôi, để giúp các bạn nâng cao điểm tín dụng của mình .

- Inquiries: Mỗi lần ngân hàng hay công ty nào đó lấy credit file của bạn ra xem khi các bạn apply credit, việc làm v.v., thì:

- Credit card inquiry trừ 10 điểm 1 lần, cùng 1 ngân hàng thì 3 lần trong 30 ngày trừ 10 điểm. Ví dụ bạn apply 3 credit card, nhưng đều do cùng 1 ngân hàng cấp thì chỉ bị trừ 10 điểm, nếu 3 ngân hàng khác nhau sẽ bị trừ 30 điểm. Nếu ngân hàng cho thẻ, thì sẽ được cộng 5 điểm cho mỗi thẻ.

- Việc làm bạn khai trên 2 năm sẽ được cộng 30 điểm (?), dưới 2 năm bị trừ 30 điểm. Dưới 2 năm, nhưng cùng 1 nghề thì không bị trừ.

- Lợi tức - Income: Income cao và vững (6 số) là yếu tố chính để ngân hàng quyết định approve hay không, cho dù điểm tín dụng bạn hơi thấp.

- Mortgage loan: 3 inquiries mới bị trừ 10 điểm, nhưng loan được approve thì khi trả payment đầu tiên sẽ cộng 50 điểm, experian cộng 100 điểm.

- Low/high credit limit card: Mỗi thẻ mà bạn hiện có, credit limit dưới $500 bị trừ 10 điểm. Ngược lại bạn có thẻ $10,000 được cộng 20 điểm.

- Nghề nghiệp: Bác sĩ được cộng nhiều điểm hơn thương gia. (Tôi không biết chính xác bao nhiêu điểm).

- Income versus debts: Nợ credit card trên 33% income sẽ bị trừ điểm hay là nguyên nhân chính từ chối cấp tín dụng.

- Credit limit versus available credit: Ví dụ bạn có 4 thẻ, mà thẻ nào cũng thiếu nợ sẽ bị trừ điểm. Vậy không nên thẻ nào cũng thiếu nợ.

- Over credit limit: Trừ 5 điểm 1 account
- Judgement: Trừ 10 điểm.
- Collection: Tuỳ từng trường hợp như medical bill, parking, tax trừ 20 - 30 điểm, credit card, loan, credit line trừ 100 - 300 điểm.

Mẹo nâng điểm tín dụng

- Khi apply thẻ mới, bạn nên lựa cái nào có 0% balance transfer, dồn hết các khoản nợ của thẻ khác vào thẻ mới, như vậy income to monthly payment ratio sẽ giảm xuống, credit score sẽ tăng lên, credit risk giảm theo và khả năng trả nợ của bạn cũng tăng lên.

- Chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn như: Tiền chợ, xăng, áo quần, nhà hàng v.v., chỉ dùng 1 credit card trả, và cuối tháng pay-off, như vậy bạn có spending behavior là pay-off debts mỗi tháng, sẽ được cộng điểm và ngân hàng vì cạnh tranh sẽ có nhiều ưu đãi cho bạn, thậm chí tự động tăng credit line cho bạn. Cứ như trên thay phiên các thẻ khác.

- Bạn xin được job mới, nhưng đừng bao giờ khai là khác nghề sẽ bị trừ điểm, thậm chí bị từ chối. (Un-stable job = higher risk and/or likely to be un-employed)


Lời Khuyên
Khi bạn mới bắt đầu tạo tín dụng, thì nên để 2 vợ chồng cùng xin, nhưng khi có được 2 - 3 cái, thì tách riêng ra, của ai người đó tự xin. Giả sử nếu bị khó khăn tài chính, thì chỉ cho bad 1 người, còn người kia vẫn good, thì bạn vẫn còn cơ hội trở mình lại được. Cuộc đời của tôi lên xuống nhiều lần mà không "chết" là áp dụng cách này.

Build credit đòi hỏi một thời gian, tùy theo mục tiêu và sự áp dụng khéo léo của các bạn, và có được sự hỗ trợ của người thân có good credit, thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Tôi chỉ khuyên các bạn 1 điều: Đừng phá hư credit của mình, khi bạn chưa đạt được mục đích của bạn. Tạo tín dụng rất khó khăn, nhưng phá hư thì dễ lắm.

304075 top -
III. List of Credit Card Issuers
(Danh sách 8000 Ngân hàng/Công ty cấp thẻ Tín Dụng)

Down load danh sách 8000 ngân hàng ở Mỹ.
1 - Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas
2 - California - Colorado - Connecticut
3 - Delaware - Florida - Georgia - Hawaii
4 - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa
5 - Kansas-Kentucky-Louisiana-Maine-Maryland
6 - Massachusetts-Michigan-Minnesota
7 -Mississippi-Missouri-Nebraska-Nevada-Montana
8 - New Hampshire-New Jersey-N. Mexico - N. York
9 - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahom
10 - Oregon-Philadelphia-Rhode Island -S. Carolina
11 - South Dakota - Tennessee - Texas
12 - Utah - Vermond - Virginia - Washington
11 - Washington DC - West Virginia - Wisconsin - Wyoming

Một số ngân hàng/ công ty cấp thẻ tín dụng:

1 - American Express (AE)
-Website:
Aplication Here
- AE Airline Credit Card
Aplication Here
- AE Costco
Aplication Here

Rất nhiều người quan niệm không nên xài American Express, vì thẻ này không cho rút nhiều tiền mặt. Tôi thì ngược lại, tôi đã dùng thẻ này để mua, bán vàng và kiếm tiền từ nhiều thứ khác. Thẻ Platinum & Gold Card không có credit limit, AE căn cứ theo số tiền bạn có trong checking account của bạn ở ngân hàng (your bank) mà cho phép bạn xài bao nhiêu. Ví dụ: Bạn có $10K trong bank, AE có thể cho phép bạn charge tới $30K, tuỳ quá trình trả nợ của bạn với AE


2 - Chase USA
Website: Aplication Here

Anh Chase không bị ảnh hưởng nhiều trong vụ khủng hoảng tài chính vừa qua, nên hơi dư tiền, vì vậy xin thẻ Chase dễ hơn các ngân hàng khác nhiều.

3 -Wells Fargo Bank
Website: Aplication Here

Anh này cũng không bị tổn thương nhiều, chỉ cần mở checking and/or saving là có thể xin được.

4 - Bank of America
website:Aplication Here

Bank of America là ngân hàng sáng lập ra thẻ visa, tuy nhiên vết thương "Countrywide Mortgage" chưa lành nên hơi khó 1 chút. Nếu bạn có điểm tín dụng 700 trở lên thì thẻ B of A có nhiều ưu đãi hơn.

5 - HSBC Bank
Anh này lớn nhất (Mỹ) tính theo tài sản chung có trên khắp thế giới, nhưng có nhiều khoản phí rất phi lý và rất khó khăn khi rút tiền ra, nên tôi không có thẻ của HSBC.

6 - First National Omaha bank
Website: Aplication Here

Anh này tôi rất thích, vì không có credit limit (Họ căn cứ theo spending behavior, income, bank account transaction activities). Tôi vào auto auction, mua xe hơi, 4 chiếc vẫn approved.

7 - Credit Union (Đủ loại)

Chỉ cần bạn có account với họ, nhiều credit Union như: BECU cấp thẻ un-secured cho bạn, cho dù bạn không có hay credit của bạn hơi bị bad.
. Là credit union member rồi rất dễ xin line of credit từ $500 - $50,000 tùy theo credit và việc làm của mỗi người. Tôi đã từng xin cho nhiều người Kể cả những người hưởng tiền SSI & SSD.

8 - Discover Card
Website: Aplication Here

Thẻ loại này có nhiều chương trình rebate/reward cho khách hàng. Và rất dễ cho personal line of credit and/or personal loan.

304076 top -
IV. What could you do with your good credit?
(Bạn có thể làm gì với Tín dụng tốt?)

Nhiều lắm. Người kém thông minh sẽ đi mua sắm cho thoả thích, cho đến một lúc nào đó không còn khả năng trả nợ nữa thì sẽ "quỵt nợ". Người thông minh và có tham vọng sẽ dùng credit để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nếu bạn có một số thẻ tín dụng nắm trong tay, có nghĩa là bạn đang có một số vốn trong tay, sẵn sàng khi bạn cần đến.

1 - Những cách kiếm tiền bằng thẻ tín dụng

A - Mua xe đấu giá - Auto Auction

--- Đấu giá xe công cộng - Public auto auction:
Những chỗ này tôi rất ít tới, nếu có tới thì cũng sau 12 giờ trưa, đợi bà con hết tiền rồi và lựa xe thật ngon, mới trả giá thật bèo mua. Thường là ít mua được vì chủ xe thường reserved price, đấu không tới giá như ý muốn thì chủ xe mang về. Xe mua chỗ này lời không nhiều $500 - $2000 . Nhận credit card.

--- Goverment seize auction:
Những chỗ này, một năm chỉ tổ chức vài lần. Chỗ này nhiều thứ rất là ngon lành. Thường những người tới đây, đều là PROs, họ không bao giờ giành với bạn. Nhiều chiếc xe lời cả chục ngàn. Hoặc có những món đồ rất mắc tiền, bạn có thể mua về rồi bán lại. Tôi tới chỗ này thường xuyên hơn.

--- Bank equipment leasing auction:
Cái này năm thuở mười thì mới thấy 1 cái ngon cơm. Nhiều công ty làm ăn lỗ lã, bị ngân hàng phát mãi. Tôi đã từng mua những máy móc cũ, bán lại cho Trung Quốc hay Việt Nam.

--- County fleet auction:
Thường county khi thay xe mới sẽ đấu giá hàng loại các loại xe cũ. Bạn mua về rồi đăng lên http://www.craigslist.org bán cũng kiếm được ít tiền.

B - Mua/bán vàng
Mua/bán vàng rất là risky. Lời/lỗ vài ngàn trong ngày là chuyện thường, bạn nào không thích mạo hiểm cao, thì không nên chơi cái này. Hầu hết các tiệm vàng Việt Nam nhận credit card và American Express. Bạn có 21 ngày để ăn thua. Tôi nhhiều khi cần tiền mặt, dùng AE mua vàng rồi bán lại liền, chịu lỗ chút đỉnh để lấy tiền mặt làm chuyện khác.

C - Đấu giá Nhà do ngân hàng phát mãi
Tôi dùng AE mua hơn 40 ngàn tiền vàng, rồi bán lại liền, lỗ mỗi ounce $20, rồi gom góp tiền mặt $1000 + thêm rút từ thẻ khác ra, mua căn nhà như cái chuồng heo. (Dự trù sẽ sửa chữa xong 1 tháng, nhưng kéo dài tới 4 tháng). Lấy tiền thẻ này đắp thẻ khác, cộng thêm phải thương lượng với AE cho trả góp. Sau khi sửa chữa xong xuôi, tôi bán trực tiếp cho người mua, giúp họ mượn tiền ngân hàng mua nhà. Người mua, người bán, ngân hàng, credit card, tiệm vàng, every body were very happy. Người happy nhất là bà xã tôi, chúng tôi từ làm ăn thất bại, chỉ có 1 vố mà trở mình lại được.

Tôi mượn tiền mua nhà, từ điền đơn tới lúc ngân hàng đưa check chưa tới 2 tiếng, nhiều người trong ngành cho là impossible. Và rất nhiều chuyện khó tin khác. Tôi khoe khoang nhiều quá các bạn sẽ cho tôi là khoác lác.

Các bạn nào có hứng thú, muốn mua nhà cũ sửa lại bán, hay nhà do ngân hàng phát mãi thì vào đây. Đừng bao giờ trả tiền cho mấy công ty hay website quảng cáo bán list nhà foreclosure.

Northwest Trustee Service Inc

http://www.usa-foreclosure.com/home.aspx

Công ty này list nhà và nhận trách nhiệm đấu giá nhà trực tiếp cho ngân hàng không qua 1 trung gian nào khác, vì vậy list nhà của họ đưa ra là thật.

Hãy nhớ:
*** Dân PROs không bao giờ giành giựt với bạn và ngược lại, bạn cũng phải tôn trọng họ. Nguyên tắc của họ là maximum 70 cents for a dollar bid. Thường là 50 cents for a dollar. Chỉ khi nào căn nhà nào thật "HOT", như nằm trong khu nhà giàu, hay location tốt thì họ mới mua 70 cents.

*** Bạn theo list, research và tới tận nơi xem nhà trước giờ đấu giá, và cho 1 giá tối đa mà bạn có thể mua được.

*** Có nhiều private lender, sẵn sàng cho bạn mượn tiền ngắn hạn (1 tháng tới 12 tháng), để mua nhà đấu giá, hãy apply với private lender trước. Họ sẽ cử người mang sẵn cashier check tối đa theo số tiền mà bạn muốn mượn, tới lúc đấu giá bạn xài bao nhiêu tiền tính tiền lời bấy nhiêu.

*** Bạn hãy đi thử 1 lần cho biết, để ý những người nào cầm nhiều cashier check thường là đại diện của ngân hàng hay đại diện cho private lender, hỏi họ về thủ tục vay tiền trước khi đấu giá.

*** Đôi khi second mortgage lender cũng ra đấu với bạn, họ phải nói rõ họ đại diện cho ai.

*** Nhà càng cần phải sửa chữa nhiều, giá càng thấp, bạn có thể tự sửa được sẽ lời nhiều hơn những căn nhà không cần sửa chữa.


D - Mua nhà, các dự án trực tiếp từ ngân hàng

Khi bạn đã có 1 ít kiến thức về nhà foreclosure, flip nhà, bạn có thể cùng bạn bè họp thành 1 nhóm đầu tư, vốn của bạn sẽ nhiều hơn. Bạn có thể liên lạc với broker của ngân hàng mua nhà trực tiếp của họ. Với tình hình thị trường địa ốc hiện nay, ngân hàng nào cũng có 1 cái list rất dài nhà, đất đai, công trình đang dở dang bị tịch thu. Bạn có thể mua được với giá rất là "Tượng trưng". Ví dụ 1 căn nhà bị chính phủ địa phương "condemned" (Không an toàn cho người ở), loại nhà này ngân hàng có thể bán cho bạn với giá rẻ hơn bèo. ($50K/ $500K), đương nhiên bạn sẽ phải bỏ ra $100K - $200K để sửa lại.

Những công trình bị ngân hàng "xử ép" như đang xây nửa chừng ngân hàng không đưa tiền nữa. Tức hộc máu mà chết, rồi bị ngân hàng tịch thu.

304077 top -
V. Credit Repair
(Sửa Tín Dụng)

Ngân hàng thu lợi từ chính đồng tiền của các bạn gởi thác cho họ. Họ dùng cách "Mượn đầu heo nấu cháo" theo cấp số nhân, mà kiếm tiền.
Vì vậy, nếu chẳng may vì bất cứ lý do nào, mà bạn "quỵt nợ" cũng đừng cảm thấy cắn rứt. Ngân hàng "KHÔNG CARE", ngược lại sẽ cám ơn, nếu bạn cho họ biết "Tôi không trả nổi nữa". Khi biết không thể đòi nợ bạn, họ sẽ "CHARGE -OFF" và bán account bạn cho tụi "COLLECTION", off the book sớm ngày nào tốt ngày đó cho ngân hàng.

Lời khuyên
Khi bạn không có khả năng trả nợ nữa, và sau khi không trả payment 1 - 2 payments, thì ngân hàng sẽ gọi nhắc nhở (đòi tiền), Đừng làm tình vờ không trả lời phone, mà hãy mạnh dạn trả lời với ngân hàng là "Tôi không có khả năng trả nợ nữa" (Vì mất việc, thu nhập bị kém đi, cờ bạc thua v.v., hay vì bất cứ lý do gì), hãy cho ngân hàng biết. Bạn có thể thương lượng với ngân hàng giảm nợ, không tính tiền lời, thậm chí bớt cho bạn từ 30% - 90% số nợ, tùy theo sự khéo léo của bạn. Đương nhiên trong hồ sơ tín dụng của bạn sẽ ghi là "Pay as agree and Settle for less". Như vậy credit score của bạn không bị giảm thê thảm, một thời gian sau, bạn vẫn có thể mượn nợ mới, và dễ xóa hơn, là "Charge-off".


Ghi nhớ
Tuyệt đối không trả tiền các công ty "Repair credit", họ chỉ lừa bạn thôi. Chỉ có chính bạn mới sửa được bad credit của mình.

Điểm then chốt về sửa credit là THỜI GIAN. Theo luật định các creditor có 30 ngày để trả lời, sự khiếu nại (dispute), sau 30 ngày creditor không trả lời, account in dispute vĩnh viễn lấy ra khỏi, hồ sơ tín dụng của bạn.


- Student loan:
không quỵt được. Vì do chính phủ liên bang bảo đảm, bạn không trả, IRS sẽ lấy tiền tax refund của bạn, chính phủ cũng có quyền trừ dần vào tiền lương của bạn, vậy hãy suy nghĩ chín chắn trước khi mượn student loan.

- Bankruptcy: sẽ nằm trong credit file của bạn 10 năm mới tự động xóa, và cũng vẫn còn dấu tích để ngân hàng tìm ra. Chỉ khai phá sản khi không còn cách nào khác.

- Judgement: là theo "Time status limitation" (giới hạn thời gian theo luật định, có thể lên tới 25 năm.

- inquiries: là 2 năm

- Late payment: tùy theo trễ bao nhiêu ngày (30 - 60 ngày) là 2 năm, 90 - 120 ngày là 3 năm.

- Collection: là 3 tới 6 tháng tùy loại, bạn không làm gì nó sẽ nằm trong hồ sơ 7 năm.

- Các loại tín dụng xấu khác: nằm trong hồ sơ của bạn sau 7 năm, sẽ tự động xóa.


Sửa credit online là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 3 công ty lưu trữ credit report họ thay đổi số phone, giao diện website rất thường xuyên, ddặc biệt là Experian, cứ mỗi lần tôi vào thì lại thấy website khác đi, số phone cũ không gọi được nữa.

Trước khi bạn sửa credit của mình thì hãy vào website của 3 công ty: http://www.experian.com ; http://www.equifax.com ; http://www.transunion.com , đăng ký member, rồi trả tiền cho họ lấy credit mình ra xem. Account in good standing thì giữ lại, chỉ sửa Negative accounts, collection(s), account in public record, inquiries. . Nhớ ghi report number xuống chỉ có Equifax đòi report number.

Tôi ví sửa credit giống như đi câu cá, đòi hỏi tính kiên nhẫn và thời gian, khi không còn câu được nữa thì ra chợ mua cá và phải biết trả giá hơn mấy người nội trợ.


Bây giờ chúng ta bắt đầu sửa credit:

1 - Tổng Tấn Công Toàn Diện:
Bạn vào 3 công ty trên, tìm mục Online dispute

--- Experian sẽ hiện ra tất cả account (good & bad) bạn chọn cái nào muốn sửa, nhấn vào chữ "dispute", sẽ hiện ra cửa sổ mới, trong đó có những lý do ghi sẵn, bạn chọn "This account is not mine"; hay "The amount is incorrect"; hay "This account belong to ex-spouse"; hay bất cứ lý do gì. Experian sẽ khởi động investigate (điều tra), gời thơ tới từng creditor mà bạn dispute. Khoảng 2 tuần tới 30 ngày sau, experian sẽ gởi cho bạn 1 bản report account nào được lấy ra, account nào không lấy ra sẽ ghi là "This account belong to you".

--- Transunion cũng tương tự như Experian

--- Equifax chỉ hiện ra những negative account(s) và sẽ đòi report number, cách sửa cũng như experian.

Ghi chú:
Account nào bị xấu càng lâu, cơ hội creditor "Not response" càng cao. Creditor không trả lời thì credit bureau lấy ra vĩnh viễn (Permanent remove from your credit file and creditor cannot report back - it's the law).

2 - Thương Lượng Những account nào không sửa được , tuỳ theo loại bị xấu, thì các bạn theo cách sau:

2.1 - Late Payment: Loại này bạn không sửa được, chỉ có một lý do thôi là account vẫn còn open and active. Các bạn hãy trả payment đúng hẹn vài tháng, rồi gởi thơ bằng certified mail with return signature tới creditor. Trong thơ trình bày ngắn gọn là điểm xấu này ảnh hưởng tới việc bạn mượn loan mua xe, nhà và xin họ lấy ra. 99% là được.

2.2 - Collection(s): Creditor sau 3 tháng đòi nợ không được, sẽ bán account cho collection company với giá 3% - 5% giá trị món nợ, hoặc nhờ collector đòi dùm (chia số tiền đòi được theo 25% creditor - 75% collector).

Sau 3 - 6 tháng, collector không đòi được sẽ bán cho collection company khác, tối đa chỉ tới collector thứ 3. Khi bad account gần tới hạn lấy ra khỏi credit file của bạn, sẽ có 1 công ty khác vớt vát hụi chót, sẽ gởi thơ đòi tiền tới bạn.
Khi thương lượng với tụi collection, bạn phải có tính cương quyết. Những món nợ quá nhiều tiền như trên $10K, hãy để "Time limitation của collection expire", chỉ thương lượng những món nợ ít tiền hơn và không trả quá 10% số nợ thực sự thiếu (trừ finance charge, penalty) và COLLECTION PHẢI REMOVE FROM YOUR CREDIT FILE - Everything in writing - Tuyệt đối không nói miệng. .
Tôi rất thích chiến đấu với tụi collection. Từ huề tới thắng, chưa bao giờ thua.


2.3 Tax lien:
- - - 2.3.1 Property Tax Lien: Là loại thuế thổ trạch, chỉ được phép gán lên căn nhà, đất thiếu thuế, chứ không được phép báo cáo vào hồ sơ tín dụng của bạn. Nhiều nhân viên chính phủ không biết chuyện này nên hay report cho credit bureau. Các bạn ghi 1 cái statement trong lúc dispute thì credit bureau sẽ lấy ra.

- - - 2.3.2 Excise Tax Lien: Khi bạn bán nhà hay địa ốc, người bán phải trả thuế này. Escrow company sẽ giữ lại phần này. Tuy nhiên, những trường hợp "Quite Claim" không đóng thuế excise tax, thường hay bị county report vào hồ sơ. Trường hợp dùng các cách trên không sửa được thì nộp đơn thưa county ra toà. Người grantor & grantee (trong form quit claim) cùng ra toà thì thường là thắng kiện (thưa ở small court claim tốn $15, đừng kiện ở civil court), bạn gới court order tới credit bureau, họ sẽ lấy ra.

(còn tiếp)

304078 top -
VI. Question & Answer
(Hỏi & Trả lời)

1 - Việc có nhiều thẻ credit card có phải là luôn luôn tốt không?

Bà Suze Orman được hàng triệu người dân Mỹ xem là thần tượng, khuyên người ta chỉ nên có 5 tới 7 cái credit card là tốt nhất.
Nhưng bản thân bà ta lại có cả vài trăm cái open credit line.

Câu hỏi này tôi chia làm 2 phần trả lời:

1 - Người kém thông minh, người thích mua sắm ngoài khả năng của mình, người thích cờ bạc v.v., thì cho dù họ chỉ có 1 cái thẻ credit card thôi, trước sau cũng bị bad.

2 - Người thông minh, biết dùng tiền của ngân hàng làm lợi cho mình thì ngân hàng có cho họ cả ngàn cái CC, họ càng vui mừng đón nhận. Vì hơn 90% ngân hàng cấp thẻ tín dụng cho người có credit tốt Không có tính lệ phí hàng năm - No annual fee, vậy có nhiều cũng đâu có chết thằng tây nào.

Một loại người thông minh khác là những người biết tự kiểm soát được mình có sẵn một số thẻ trong tay, đồng nghĩa với có sẵn "blank check(s)", Tuy họ rất ít đụng đến thẻ và rất sợ nợ nần, nhưng có sẵn 20 cái thẻ trong tay với credit line tổng cộng $100K, vẫn có cảm giác an toàn hơn khi "trời trở gió".

Giả sử, đột nhiên bạn cần gấp $50,000, có người nào tốt bụng cho bạn mượn liền không? Hay cần tiền trả bác sĩ cứu mạng?

Vậy nha. Theo tôi có nhiều thẻ là điều nên làm, với điều kiện chỉ dùng thẻ cho những việc sinh lợi hay hợp lý.


304079 top -
Dàn bài này là như trên, các bạn thấy cần bổ xung thêm phần nào nữa, xin cho ý kiến. Tôi sẽ tạm ngưng tư vấn huấn nghiệp & giáo dục để viết cho xong bài này.

Để bài này được hoàn chỉnh, đầy đủ, mọi thông tin, ý kiến đóng góp xin được hoan nghênh đón nhận.

@evangeline.

Nhờ bạn review & edit bài viết lại dùm nha. Cám ơn bạn nhiều.


304080 top -
@vha08

Có thể thêm mục "Mẹo (tips) xài Credit Card", nhưng nếu không có nhiều mẹo thì có thể gộp chung vào phần VI. Question & Answer cũng được.

Đang mong để học đây.

Thanks


304090 top -
@tuanusa

Tips về credit card theo bài viết tôi sẽ cho vào. Riêng Q&A thì sẽ theo các câu hỏi của các bạn lập thành 1 danh sách.

@admin & administrator(s)

VDT có cho phép upload file lên không?
Bài viết này là bản quyền của www.vietditru.com, tôi biết chắc chắn các website khác sẽ đặt link đến VDT. (Website's traffic will increase significantly and it might help you pricing ads accordingly & attract potential sponsor(s). Google pay-per-click and CPM will be a source of steady income for VDT. Again, it's your choice.

304848 top -

Thưa anh vha08:

evangeline đã review & edit các bài viết của anh cho rõ & đẹp hơn rồi ah. Nếu anh chưa đồng ý hoặc có cần thêm, bớt chỗ nào xin anh vui lòng hướng dẫn, evangeline sẽ sửa lại ngay.

Cám ơn anh về loạt bài Tín Dụng hữu ích này.

Trân trọng.

304855 top -
mangot có cùng câu hỏi với a CanLong.
Chờ nghe anh vha08 giải đáp.
Cảm ơn anh.

304882 top -
Câu hỏi của Canlong & mangot, được trả lời trong phần Q&A. Wow! 2 cùng người mở hàng chắc double sale rồi.

@evangeline
Cám ơn chị nhiều.

@HuyHoang

Cám ơn HuyHoang - Từ bây giờ ai muốn dowwnload danh sách các ngân hàng ở Mỹ, hay muốn phổ biến bài viết này chắc phải đặt link tới VDT. Chắc chắn hạng của VDT sẽ lên.

vietditru.com Alexa
Traffic Rank: 194,822
Traffic Rank in US: 84,565
Traffic Rank in Vietnam: 5330
Sites Linking In: 13


304899 top -

@vha08: VietDiTru có upload, Anh có thể upload bằng cách vào File manager phía trên bên phải màn hình.

304908 top -
@Langtu

Sao lại xóa bài của bạn đi, tôi đọc rồi.
Kinh nghiệm của bạn đã trải qua sẽ giúp ích được rất nhiều cho những người đi sau.

Tôi đang định từ vụ BofA decrease credit line & bài viết của bạn mà nói thêm về trường hợp một người bị tất cả creditors "giáng chức" mặc dù không có bị bad gì hết. Và cũng định giới thiệu về rebate program thẻ Ink của Chase & Business credit card rebate program .

305992 top -

Tôi nhhiều khi cần tiền mặt, dùng AE mua vàng rồi bán lại liền, chịu lỗ chút đỉnh để lấy tiền mặt làm chuyện khác.
Tuyệt cú mèo! Chiêu này hay. Cảm ơn anh đã chia sẻ những kinh nghiệm "xương máu" cả đời của mình.-----
Xem xong sẽ xóa:
BLTC đang quan tâm về vấn đề "Đưa xe hơi về VN." Anh có biết các thủ tục này không?


306586 top -
Thẻ Tín Dụng - Credit Card
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image