.
Email: Xin NVC gởi tờ barcode, xác nhận đã đóng tiền visa *

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.


Subject: Case number HCMxxxxxxxxxxDear Sir or Madam,

I am the petitioner, (Tên họ người bảo lãnh). I have paid my daughter's immigrant visa fee of $400.00 to National Visa Center on (Ngày đóng tiền, mm/dd/yyyy) and the system said the receipt was in process. Since then I've tried to log in many times again to check on the payment status, but I could never get in. Can you kindly send me the bar code sheet.

National Visa Center Case Number: HCMxxxxxxxxxx
IV Invoice for: (Tên họ của người được bảo lãnh)
Date of Birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy)
Beneficiary I.D:.....
Invoice Date: (mm/dd/yyyy)
Invoice I.D. Number::.....

Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy)
Beneficiary’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh)
Beneficiary’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh, mm/dd/yyyy)


Thank you very much for your help.

Sincerely,
(Tên họ người được bảo lãnh)
(Ðịa chỉ của người được bảo lãnh)

Phone Number: (Số điện thoại của người được bảo lãnh)


93936 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image