.
Email: Hỏi NVC đã chuyển hồ sơ cho TLSQ hay chưa *

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.

Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx


Dear Madam or Sir,

I have submitted DS-230 to you since (thí dụ August 2007). Thus, I would be grateful to you for informing whether you already sent my case to the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Indeed, every time I call the U.S. Consulate General, they tell me they have not received my case.

Please note that I am the principal applicant in the said case and that I was born on (ngày sanh).

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Sincerely yours,

(Chữ ký)
(Tên họ đương đơn)
(Địa chỉ)

Phone Number: (Số điện thoại)


3430 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image