.
Thư: Xác nhận (người bảo lãnh) đang có việc làm *
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.
Company name
Address
Phone

Date (ngày viết thư)


To Whom It May Concern

This letter is to confirm Mr. (tên họ) has been employed with (tên công ty) since (ngày bắt đầu công việc) on a full-time permanent basis. As a (chức vụ), he earns an annual salary of (số tiền bằng chữ).

Should you wish further information, please feel free to contact me.

Sincerely,
(Chữ ký)
(Tên họ của người ký)

Chức vụ (thí dụ: Payroll Administrator)


2969 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image