.
Email: Điều chỉnh địa chỉ người được bảo lãnh *

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS) - Change of home addressDear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)

Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1, K1 v.v...)

Petioner's name: (ghi họ tên người bảo lãnh)
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960)

Principal applicant: (ghi họ tên đương đơn chính)
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963)

I am the principal beneficiary of this petition.

My former home address was: (ghi địa chỉ cũ)

Please kindly update my current home address as below:
(ghi địa chỉ mới, nên tô đậm)

Your help would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính)
Email: (ghi địa chỉ email)
Phone number: (ghi số điện thoại)


2898 top -

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image