.
Mẫu thư xin chuyển đổi tình trạng bên Mỹ

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

Địa chỉ email của National Visa Center là: asknvc@state.gov
Copy, dán và điền vào cho thích hợp những chỗ màu xám.Subject:HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)


Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: Tên họ của người bảo lãnh
Date of Birth: Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960

Principal beneficiary: Tên họ của người được bảo lãnh chính
Date of Birth: Ngày sanh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963

Ref: Case number HCMxxxxxxxxxx
Preference Category: ghi diện bào lãnh F3, F4 v.v...

I would like to inform you that my son, (tên họ của người con) born on mm/dd/yyyy, an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.Sincerely yours,

Tên họ của người được bảo lãnh chính
Email: ghi địa chỉ email
Phone number: ghi số điện thoại


515909 top -

Đây là mẫu thư báo đương đơn phụ sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ. Bạn phải điền vào chỗ màu xám, đánh máy và in ra ký tên. Cầm theo nộp lúc phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP HCM.

Tên họ của người được bảo lãnh chính
Số nhà, tên đường
Phường, quận,
Thành phố/Tỉnh - Vietnam

mm/dd/yyyyConsulate General of the United States
Immigrant Visa Section
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam


Ref: Case number HCMxxxxxxxxxx
Preference Category: ghi diện bào lãnh F3, F4 v.v...


Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: Tên họ của người bảo lãnh
Date of Birth: Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960

Principal beneficiary: Tên họ của người được bảo lãnh chính
Date of Birth: Ngày sanh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963

I would like to inform you that my son, (tên họ của người con) born on mm/dd/yyyy, an F-1 visa student in the United States, will adjust his status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Thank you for your assistance.Sincerely yours,

Tên họ của người được bảo lãnh chính


515910 top -

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image