.
Hồ sơ kittythai F3- 22/9/2006
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào các anh chị
Hồ sơ của mình là F3 ngày ưu tiên là 22/9/2006 xin cho hỏi khi nào thì hồ sơ được mở ( đã có số HCM) và khi nào sẽ phỏng vấn ( ước chừng ). Đã có liên hệ voi NVC nhưng họ không trả lời email.
Xin cảm ơn
Kitty

610690 top -

Tháng 7/2018 NVC sẽ bắt đầu mở các HS có ngày ưu tiên 22/9/2016.

610695 top -
Xin cho hỏi là bộ hồ sơ tư pháp ( khai sinh, hôn thú, lý lịch tư phap..) gủi NVC có cần phải kèm bản dịch tiếng anh không?
Xin cảm ơn

Kitty

611698 top -

Xin cho hỏi là bộ hồ sơ tư pháp ( khai sinh, hôn thú, lý lịch tư phap..) gủi NVC có cần phải kèm bản dịch tiếng anh không?
Cần dịch sang tiếng ANh.

611701 top -

Xin các anh chị cho hỏi: khi đi di cư, nếu bán nhà thì có thể đem tiền đó đi theo được không. Làm thể nào để chuyển tiền khi đi di cư, có thể chuyển trước hay sau khi qua tới nơi rồi chuyển qua.

Xin cám ơn

612497 top -

Bạn vào thư viện đọc:
3.2. Tiền vàng mang theo khi xuất cảnh
3.2.1. Chuyển tiền qua ngân hàng
3.2.2. Tiền mang theo người
3.2.3. Vàng mang theo người
3.2.4. Chuyển tiền thừa kế bất động sản ra nước ngoài
3.2.5. Các phương thức chuyển ngân khác

612503 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image