.
Hồ sơ K1 - thanhtam
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Ghi sự thật. Sống riêng trước khi ly dị là chuyện bình thường.

567276 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.1.11. Bằng chứng quan hệ hôn phu/hôn thê hoặc vợ chồng

567555 top -

mình có cần viết thư giải thích về sự khác nhau giữa địa chỉ trong tường trình và địa chỉ đã điền đơn ko ạ?
Có, nên viết giải thích mục địa chỉ này.

567749 top -

Bạn viết luôn trong bản tường trình 10 năm cư ngụ.

567945 top -

Vậy bạn viết riêng cũng được, không cần công chứng.

567977 top -

Ghi từ lúc chính thức ly thân (2008).

568865 top -

Bằng lái xe do DMV cấp, mỗi nơi yêu cầu khác nhau. bạn đến đó hỏi.

572980 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image