.
Hồ sơ CR1 - hienquynhmy - SRC1790731218
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin Chào các anh chi trên VDT, em là Quỳnh My thành viên mới, có gì sơ sót AC bỏ qua cho.

Em mới nộp hồ sơ bảo lãnh ông xã ở Việt Nam vào đầu Tháng 9/2017. Đây là case của SRC1790731218.

Vậy tiếp theo em phaỉ làm thế nảo và chuẩn bị những gì? Anh chị nào biết xin chỉ giùm ẹm.

Em thành thật biết ơn.

607569 top -

Em mới nộp hồ sơ bảo lãnh ông xã ở Việt Nam vào đầu Tháng 9/2017. Đây là case của SRC1790731218.

Vậy tiếp theo em phaỉ làm thế nào và chuẩn bị những gì?
Bạn chờ thông báo của USCIS (chấp thuận hoặc bổ túc).

Sau khi hồ sơ của bạn được USCIS chấp thuận (không có thời gian nhất định), bạn sẽ nhận được giấy I-797 Approval Notice. Và cũng trong thời gian này, hồ sơ bạn sẽ được chuyển từ USCIS đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia National Visa Center (gọi tắt là NVC).

*Xem Quá Trình Bảo Lãnh Diện Vợ Chồng (CR1; IR1; F2A):

http://vietditru.com/bb/viewtopic.php?f ... 607#p69607

607571 top -
Dạ em cám ơn AC rất nhiều ạ! Chúc AC cuối tuần vui vẻ

607579 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image