.
Hồ sơ BiBo IR5 - Bão lãnh Cha Me
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


NVC sẽ không xem xét nếu bạn chưa nộp đủ giấy tờ bảo trợ và giấy tờ dân sự + điền và nộp DS-260.

Bạn xem lại bạn đã nộp đủ 3 thứ trên chưa.

603250 top -

em đã nộp đầy đủ tất cã các giấy tờ trên vào ngày 12 tháng 12 , và ngày 15 tháng 12 em lại nhận email đó,
Có thể do bạn submit DS-260 xong lâu rồi mà bạn chưa nộp bảo trợ và giấy tờ dân sự nên NVC mới gởi thư báo.

Bây giờ bạn gọi NVC hỏi xem họ nhận được giấy tờ bạn chưa hoặc tiếp tục chờ sau 4 - 6 tuần, gọi NVC hỏi.

603260 top -


mong Anh chi giúp Em diền Form I-864 Part 3 , Iteam 3.a. throught 27.
Em đã điền trước đó nhưng NVC trả lời là Em cần điền lai.
Part 3 là Information About the Immigrants You Are Sponsoring. Bạn không cho biết thông tin cụ thể Family Members của gia đình có bao nhiêu người thì làm sao có thể hỗ trợ bạn được.

Bạn bấm vào hình I864 bên cột trái xem hướng dẫn cách điền.

604359 top -


em bão lãnh ba me, ba mẹ em đi không kèm theo ai hết , vậy đơn cũa Me em phần family member gốm gia đình em bốn người, em thêm mẹ em vậy em có cần ghi thêm ba của em vào không.
Diện IR5 không cho phép người đi kèm trong đơn bảo lãnh. Khi bảo lãnh Ba Mẹ, có 2 đơn I-130 riêng biệt (một của Ba, một của Mẹ). Trên nguyên tắc, bảo trợ tài chính chỉ được bảo trợ theo từng đơn bảo lãnh riêng biệt. Do đó, Family Member trong I-864 của Ba & của Mẹ chỉ ghi duy nhất tên của NĐBL trong đơn thôi. Cụ thể:

*I864 của Ba: chỉ ghi tên Ba, không ghi tên Mẹ.
*I864 của Mẹ: chỉ ghi tên Mẹ, không ghi tên Ba.

Tổng số người (Household Size) trong gia đình dùng để tính tổng income cần có để bảo trợ.

604388 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image