.
Mẫu Thư/Email
1, 2

  1, 2

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Update
  PayPal về email:
  thuquy.vietditru@gmail.com


  Chi phiếu gửi về:
  Jimmy Ton
  4369 46 St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  *Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

  Image
  Image